Lähes 5 700 henkilöä eläkkeelle kunta-alalta alkuvuonna 2005

Kunta-alalta siirtyi kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaiselle eläkkeelle kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 5 681 henkeä. Vuotta aiemmin määrä oli alle 5 200. Alkuvuonna KuEL-eläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi siis yli kymmenellä prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Vanhuuseläkkeelle jäi alkuvuoden aikana 2 568 työntekijää. Tämä on melkein 350 henkilöä (16 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin; yhä suuremmat työntekijöiden ikäluokat alkavat kunta-alallakin olla vanhuuseläkeiässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alkuvuoden aikana 1 271 kuntatyöntekijää, mikä on 17 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan määrää enemmän. Kasvu johtuu muun muassa kuntatyöntekijöiden keski-iän noususta. Kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 1 027 henkilöä, mikä on reilun kymmenyksen enemmän kuin edellisen alkuvuoden aikana. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneiden määrä jatkoi vähenemistään ja oli nyt 154 henkilöä. Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli jälleen hieman edellisvuotta vähäisempi – 661 henkilöä on pienin määrä vuoden 1999 jälkeen. Alkaneiden uusien osa-aikaeläkkeiden määrä kääntyi loivaan nousuun muutaman vuoden reippaan vähenemisen jälkeen. Osa-aikaeläkkeitä alkoi tammi-kesäkuussa 387 kappaletta. Lisätietoja antaa: tilastopäällikkö Tuomo Halmeenmäki puhelin 010 314 2602 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit