Lähes puolet kuntatyöntekijöistä eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä

Vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtyy 223 000 kunta-alan työntekijää. Se on lähes puolet (46 prosenttia) nykyisestä työntekijämäärästä. Ensi vuonna eläkkeelle siirtyy vajaat 12 000 henkeä, mutta vuonna 2011 eläkkeelle siirtyy jo 16 000 henkeä. Sen jälkeen eläkkeelle siirtyy noin 15 000–16 000 henkeä vuosittain.

Vanhuuseläkkeelle siirtyy 15 tarkasteluvuoden aikana 158 000 henkeä, joka on kolmannes (33 prosenttia) kunta-alan työntekijöistä. Vuosittain vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä nousee rajusti vuosina 2007–2011. Yhteensä vanhuuseläkkeitä on yli kaksinkertainen määrä työkyvyttömyyseläkkeisiin verrattuna, koska suuret ikäluokat täyttävät tarkastelujaksolla vanhuuseläkeikänsä. Työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtyy 66 000 henkeä. Kunta-alan suurista ammattiryhmistä korkein eläkepoistuma on osastonhoitajilla ja siivoojilla, joista yli 60 prosenttia siirtyy eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Erittäin korkea eläkepoistuma on myös sairaala- ja hoitoapulaisilla ja perhepäivähoitajilla. Sektoreittain tarkasteltuna teknisen alan eläkepoistuma käynnistyy nopeimmin, ja viidentoista vuoden aikana yli puolet alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Maakunnittain tarkasteltuna Kainuussa, Lapissa ja Etelä-Karjalassa yli puolet nykyisestä kunta-alan henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle seuraavien viidentoista vuoden aikana. Joissakin ammattiryhmissä töihin jää vain kolmasosa nykyisistä työntekijöistä, esimerkiksi Kainuun sairaala- ja hoitoapulaisista, Lapin kokeista, keittäjistä ja kylmäköistä ja Etelä-Karjalan siivoojista. Seutukunnittain korkein eläkepoistuma on Itä-Lapissa ja Torniolaaksossa. Tiedot perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen julkaisemaan tutkimukseen kunta-alan eläkepoistumasta 2006–2020. Ennuste on laadittu ammattiryhmittäin, maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain. Lisätietoja antaa: Tilastopäällikkö Tuomo Halmeenmäki, puh. 010 314 2602, tuomo.halmeenmaki@keva.fi Taulukot kunta-alan eläkepoistumasta alla pdf-tiedostona

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.