Osavuosikatsaus: Kuntien eläkevakuutuksella tyydyttävä alkuvuosi

Kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta huolehtivan Kuntien eläkevakuutuksen ensimmäinen vuosipuolisko oli kokonaisuutena tyydyttävä. Markkina-arvoinen tulos oli vajaat 1,5 miljardia euroa, runsaat 60 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kunnalliseen eläkejärjestelmään kuuluvien yhteisöjen palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 5,6 miljardia euroa, mikä oli noin viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 477 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Maksutuloa kertyi 1,6 miljardia euroa eli seitsemän prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa enemmän. Eläkkeitä maksettiin vajaat 1,2 miljardia euroa, missä oli kasvua viisi prosenttia. Jakson lopussa eläkkeitä oli maksussa noin 290 100 kappaletta. Uusia eläkehakemuksia ratkaistiin noin 12 700 kappaletta, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vertailujaksolla. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna verrattain suotuisaa. Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustoiminnan nettotulos oli 1 019 miljoonaa euroa, kun se tammi-kesäkuussa 2004 oli 507 miljoonaa euroa. Tuottoprosentti kulujen jälkeen oli 6,3. Osakesijoitusten tuotto oli 9,9 ja joukkovelkakirjojen 4,1 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo nousi vuoden 2004 lopun 15,7 miljardista eurosta 17,1 miljardiin. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puhelin 010 314 2201 varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, puhelin 010 314 2202 talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 010 314 2211. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat vuoden 2005 osalta tilintarkastamattomia. Avainlukutaulukot löytyvät oheisesta pdf-tiedostosta.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit