Säästöt kuntoutuksessa näkyvät työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymisenä

Julkisen sektorin muutostilanteissa työntekijät eivät uskalla tuoda esiin työkykyrajoitteitaan, vaan sinnittelevät työssään osatyökykyisinä. Tämä käy ilmi Kevan kustantaman ammatilliseen kuntoutuksen hakemusmäärissä. Kuntoutusta on haettu vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kevan varatoimitusjohtajan Tapani Hellsténin mukaan on huolestuttavaa, jos nyt säästöjen aikaan säästetään myös osatyökykyisten työurista.

- Työkykyrajoitteet on hyvä havaita jo varhaisessa vaiheessa. Sinnittely rajoitteiden kanssa, sairauslomien pidentyminen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumisen vähentyminen ennakoivat työkyvyttömyyseläkkeitä muutaman vuoden päästä. Tämä kaikki on lyhytnäköistä säästämistä, ennenaikainen eläköityminen maksaa lopulta enemmän, Hellstén kertoo.

Kevan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ollut lisätä osatyökykyisten koulutusta. Nyt kuitenkin hakemukset uudelleenkoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen ovat vähentyneet eniten, niitä on tullut noin 25 prosenttia viime vuotta vähemmän.

- Taantuman aikaan pitäisi uskaltaa lähteä uudelleenkoulutukseen – taantuman jälkeen uudella koulutuksella varustettu työntekijä on hyvässä asemassa. Haasteena työpaikoilla on kuitenkin se, että niissä ei tehdä riittävästi osaamisen suunnittelua. Työpaikoilla ei nyt katsota eteenpäin: ei tiedetä, millaista osaamista muutaman vuoden päästä tarvitaan, sanoo kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos.

Kevassa on havaittu, että julkisen sektorin työpaikoilla pitkittyvien sairauspoissaolojen hallinta on vähäistä, jolloin yhteys työntekijän ja työnantajan välillä katkeaa työkyvyttömyyden pitkittyessä.

- Työpaikalla tulisi olla yhdessä sovittu toimintatapa, jonka avulla työkyvyn heikkenemistä ehkäistään mahdollisimman varhain ja pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin puututaan. Avainasemassa tässä ovat lähiesimiehet, sillä he tuntevat työntekijöiden tilanteen parhaiten, Palmroos toteaa.

Palmroosin mukaan työntekijät tarvitsevat myös henkilökohtaista neuvontaa, sillä ammatillinen kuntoutus on monelle vieras asia.

- Kevan kuntoutusasiantuntijan yhteydenoton kautta työntekijät ovat saaneet vastauksia kysymyksiinsä ja sitä kautta Kevaan on tullut oikea-aikaisia kuntoutushakemuksia, Palmroos kertoo.

Toissaviikolla ilmestynyt Eläketurvakeskuksen tutkimus totesi, että työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden henkilöiden saama kuntoutus on vähäistä ja se painottuu viimeisiin vuosiin ennen eläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannus on pelkästään kunta-alalla noin 430 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, puh. 020 614 2204

Kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos, puh. 020 614 2264

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Liitteet & linkit