Vahva julkinen sektori sai kannatusta Keva-päivässä

Julkisen sektorin tulevaisuutta pohdittiin 23.toukokuuta järjestetyssä Keva-päivässä. Keskusteluun osallistui asiantuntijoita niin elinkeinoelämän, politiikan kuin tutkimuksenkin piiristä.

Kevan hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty totesi, että kunnallinen eläkkeiden maksuvelvoite edellyttää vahvaa ja vakavaraista julkista sektoria. Räty korosti, että kuntakenttää koskettavat muutokset koskettavat myös Kevaa.

- Keva on kuntien kumppani työelämään liittyvissä kysymyksissä sekä palvelurakennetta uudistettaessa, lisäsi Räty.

Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen kertoi, että Lahdessa on määritelty kunnan ydintehtävät ja keskitytty niihin.

- Olemme samalla panostaneet henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja palkitsemiseen, jatkoi Mäkinen.

Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä nosti puheenvuorossaan esiin toiveen siitä, että selvitettäisiin, kuinka työeläkeyhtiöt ja -laitokset voisivat entistä paremmin tukea uuden kotimaisen työn ja yrittäjyyden syntyä. Sipilä uskoo, että 3-5 miljardin kasvun rahasto olisi kiinnostava sijoituskohde myös työeläkevakuuttajille.

- Sijoittamalla uuteen kasvuun ja työpaikkoihin työeläkeyhtiöt turvaisivat myös tulevien eläkkeiden rahoituspohjaa. Samalla myös paineet työeläkemaksujen suuriin korotuksiin voisivat laskea, totesi Sipilä.

Ruotsin vakuutuskassan analyysi- ja ennustejohtaja Laura Hartman toi keskusteluun Ruotsin kokemukset palveluiden yksityistämisestä.

- Toivottavasti Suomessa laaditaan selkeä suunnitelma siitä, miten palvelujen laatua ja tehokkuutta seurataan ja arvioidaan uudistusten jälkeen, totesi Hartman.

Kevan rahoitussuunnittelusta vastaava johtaja Allan Paldanius pohdiskeli omassa puheenvuorossaan palveluiden järjestämisessä tapahtuvien muutosten vaikutusta eläkerahoitukseen.

- Toimintaympäristö on ollut muutoksessa koko 2000 –luvun ajan eikä muutokselle näy loppua. Vaikka merkittävä osa kunnallisesta palkkasummasta siirtyisi yksityiseen järjestelmään, eläkevastuu ei siirry henkilöstön mukana, täsmensi Paldanius.

Keva-päivän paneelissa pohdittiin, minkälainen julkinen sektori meillä on vuonna 2025.

- Vuoteen 2025 mennessä on sovittu, mitkä tehtävät ovat julkisen sektorin järjestämisvastuulla. Tuotantovastuu on niillä, jotka kykenevät kustannustehokkuuteen ja laadukkuuteen, summasi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder näkemyksiään.

EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari oli Fjäderin kanssa samaa mieltä kuntien tehtävien määrittelyn tärkeydestä. Lisäksi rakenteiden uudistaminen on hänen mukaansa välttämätöntä.

- Tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei ole enää turhia raja-aitoja esimerkiksi sosiaaliturvan osalta, jatkoi Rantahalvari.

15/30 Researchin kehitysjohtaja Mikko Ampujalla oli vahva usko kehitykseen.

- Meillä tulee olemaan julkinen sektori, jonka toimijoilla on selkeä työnantajabrändi ja maailmanluokan asiakaspalvelu, totesi Ampuja.

Myös Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma näki, että kuntasektori tulee uusiutumaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti vuoteen 2025 mennessä.

- Uusiutunut kuntasektori pystyy vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin. Lisäksi systemaattinen palvelun arviointi jäntevöittää onnistuneella tavalla kunnanvaltuustojen tehtävää, lisäsi Mäki-Lohiluoma.

Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus kokosi yhteen päivän keskustelut todeten, että puhujien keskuudessa oli havaittavissa yhteinen näkemys siitä, että ainoastaan taloudellisesti vahva julkinen sektori voi hoitaa sille kuuluvia velvoitteita asianmukaisella tavalla.

- Siitä, mitä palveluita julkinen sektori tarjoaa tulevaisuudessa, on hyvä löytää yhteinen linja pian ja samalla on ymmärrettävä, millaisia seurauksia muutoksista seuraa esimerkiksi eläkejärjestelmälle, tiivisti Ailus.

Keva-päivän puheenvuoroissa esitetyt diat ovat katsottavissa osoitteessa www.keva.fi. Tilaisuus videoidaan ja nauhoitetut puheenvuorot ovat Kevan sivuilla maanantaina 27.5.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 34,4 miljardia euroa (31.12.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Liitteet & linkit