Yli 5 100 henkilöä eläkkeelle kunta-alalta alkuvuonna

Yli 5 100 henkilöä eläkkeelle kunta-alalta alkuvuonna Kunta-alalta siirtyi eläkkeelle tammi-kesäkuussa 5 141 henkeä, kun määrä vuotta aiemmin oli alle 4 800. Alkuvuonna KuEL-eläkkeelle siirtyneiden määrä lisääntyi siis lähes kahdeksalla prosentilla. Vanhuuseläkkeelle jäi alkuvuonna 2 222 kuntatyöntekijää, mikä on melkein 500 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä palasi siten nyt yli neljänneksen lisäyksellä takaisin kasvu-uralle. Viime vuonna vanhuuseläkeiät nousivat ja vanhuuseläkkeelle jäi sen vuoksi edellisiä vuosia vähemmän työntekijöitä. Työkyvyttömyyseläkkeelle alkuvuoden aikana siirtyneiden määrä oli 1 087 kuntatyöntekijää, mikä on 17 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan määrää enemmän. Kasvu johtuu muun muassa vakuutettujen ikärakenteen muutoksesta. Kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä oli 925 henkeä, mikä puolestaan on hieman vähemmän kuin edellisen alkuvuoden aikana. Myös yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneiden määrä jatkoi laskuaan ja oli nyt 199 henkeä. Tämä on kymmenyksen vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli melkein neljänneksen pienempi edellisvuoteen verrattuna: 708 henkeä on pienin määrä sitten vuoden 1999. Uusien osa-aikaeläkkeiden määrä jatkoi rajua pudotusta. Osa-aikaeläkkeitä alkoi tammi-kesäkuussa vain 361, mikä on alle puolet edellisen vuoden vastaavan ajan määrästä. Osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostettiin ja osa-aikaeläkeajan karttumaa laskettiin vuoden 2003 alusta alkaen, mikä edelleen vaikuttaa määrää pienentävästi. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Heikki Taulu puhelin 010 314 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos. Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT20040/wkr0019.pdf

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit