EU-säädös parantaa hypokloriittituotteiden turvallisuutta

Report this content

Myös Kiillon hypokloriittituotteille haettu asianmukaiset valmisteluvat

Biosidit ovat kemiallisia aineita tai valmisteita, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet ja säilöntäaineet. Yleisiä desinfiointiaineissa käytettyjä tehoaineita ovat esimerkiksi etanoli, vetyperoksidi ja hypokloriitti.

Kaikki desinfektiotuotteissa käytettävät tehoaineet arvioidaan ja hyväksytään EU-tasolla. Vuonna 2012 julkaistiin biosidiasetus, jota on sovellettu 1.9.2013 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää biosideja koskevia säädöksiä EU:ssa, varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä suojella ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta biosideihin liittyviltä riskeiltä.

Kun tehoaine on hyväksytty, sitä sisältäville tuotteille on haettava valmistelupaa asetettuun määräaikaan mennessä. Hypokloriittia tehoaineena sisältäville desinfektiotuotteille valmisteluvat oli haettava viimeistään 1.1.2019. Tuotteiden, joille ei ole haettu valmistelupaa, myynti päättyy 1.7.2019.

Hypokloriittia sisältävät desinfiointituotteet saatavilla normaalisti myös EU-säädöksen määräajan jälkeen

Valmisteluvan hakeminen ei tarkoita vain hakulomakkeen täyttöä vaan kattavaa arviointikokonaisuutta, jossa tuote testataan ja arvioidaan tehokkuuden, ympäristön ja turvallisuuden näkökulmasta. Tuotteiden tehokkuus kohde-eliöitä vastaan testataan ulkopuolisessa laboratoriossa virallisilla EN-testeillä, ja stabiilisuus varmistetaan pitkäaikaisin stabiilisuustestein ja -seurannoin. Turvallisuus ja ympäristövaikutukset arvioidaan tuotetietojen ja kirjallisuusselvitysten avulla asiantuntijoiden toimesta. Näiden lisäksi viranomainen arvioi ja hyväksyy kaikki tuotteen käyttöön liittyvät dokumentit kuten etiketit, tuotetiedotteet ja käyttöturvallisuustiedotteet.

Kaikille Kiillon hypokloriittia sisältäville desinfektiotuotteille on haettu biosidiasetuksen mukaiset valmisteluvat, joten tuotteiden myynti tulee jatkumaan normaalisti myös heinäkuun jälkeen. Hakuprosessi koski seuraavia tuotteita:

  • Elintarviketeollisuuden desinfektiotuote F 261 Kloriitti-Forte
  • Elintarviketeollisuuden pesevät desinfektiotuotteet F 10 Hype, F 15 Hite ja F 18 Trio
  • Ammattipuhtaus ja -hygieniasektorin desinfektiotuote Kiilto Hypo Dip
  • Ammattipuhtaus ja -hygieniasektorin pesevä desinfektiotuote Kiilto Pluschlor

Tuloksena tarkasti testatut tuotteet

Valmisteluvan hakeminen on edellytys tuotteiden myynnille EU-alueella. Muussa tapauksessa hypokloriittia sisältävien desinfektiotuotteiden myynti, myös jälleenmyyjien kautta, on kielletty.

Lupahaku on yritykselle suuri ponnistus sekä työmäärällisesti että taloudellisesti. Kiilto on luonnollisesti ehdottoman sitoutunut noudattamaan tuotteittaan koskevaa lainsäädäntöä, mutta päätös lupien hakemisesta oli myös osa Kiillon vastuullisuustyötä. Näin toimimalla Kiilto pystyi säilyttämään tuotteiden valmistuksen kotimaassa sekä tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita desinfioivia hypokloriittituotteita tehoainetta sisältävien pesuaineiden rinnalla.

”Lisäksi lupahakuprosessin lopputuloksena olemme saaneet entistäkin tarkemmin testatut ja arvioidut hypokloriittituotteet, joita voimme jatkossakin myydä asetusten vaatimalla tasolla”, summaa laatupäällikkö Teija Hovirinta.

Teija Hovirinta

Laatupäällikkö

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia