• news.cision.com/
  • Kiilto/
  • Itämeren pelastaminen on meidän kaikkien vastuulla – vaikuta ostovalinnoilla

Itämeren pelastaminen on meidän kaikkien vastuulla – vaikuta ostovalinnoilla

Report this content

Tänä vuonna Kiilto lahjoittaa säätiölle 2 senttiä jokaisesta myydystä Kiilto-, Serto- ja Linna-kuluttajatuotteesta. Kampanja-aika on 1.8.–30.9.2023, ja Kiilto lupaa lahjoittaa John Nurmisen säätiölle vähintään 24 000 euroa.

Yhteinen Itämeremme on sairas

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ja paikallinen ympäristökuormitus koettelevat Itämerta ja vaikuttavat sekä meren biologiseen monimuotoisuuteen että 90 miljoonan ihmisen elämään Itämeren valuma-alueella. Vaikka Itämeri on maapallon nuorin meri, se on yksi Euroopan saastuneimmista vesialueista. Ihmisen nykyinen maatalouteen, liikenteeseen, kalastukseen ja matkailuun liittyvä toiminta uhkaa Itämeren ainutlaatuisia ja herkkiä ekosysteemejä.

Rehevöityminen, eli haitallisten kasvien ja levien liiallinen kasvu, on Itämeren suurin ympäristöongelma. Jopa 97 % Itämerestä kärsii rehevöitymisestä, joka johtuu siitä, että mereen on päässyt ja pääsee edelleen liikaa ravinteita (lähinnä keinolannoitteista peräisin olevaa typpeä ja fosforia). Rehevöityminen ikään kuin tukehduttaa meren, kun sen seurauksena auringonvalo ei pääse merenpohjaan asti, veden happipitoisuus heikkenee, paikalliset kasvuympäristöt ja ravintoketjut häiriintyvät ja merenpohjaan syntyy ”kuolleita alueita”.

Kuva: Mikko Vipio

Itämeren ympäristöhaasteet, kuten rehevöityminen, ovat todella mittavia. Nyt on korkea aika ratkaista ne. Itämeren suojelukomission arvion mukaan Itämeren koko vesimassan vaihtuminen voi kestää jopa 30 vuotta, koska vesi vaihtuu Itämeren ja Pohjanmeren välillä vain kapeiden ja matalien salmien kautta. Jos emme toimi nyt, nämä ongelmat ovat pysyviä.

John Nurmisen säätiö on työskennellyt Itämeren hyväksi jo sukupolvien ajan

Sen jälkeen, kun John Nurmisen Säätiö perustettiin vuonna 1992, säätiö on käynnistänyt 43 Itämeren suojeluun tähtäävää ympäristöhanketta, joista 34 on saatu päätökseen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Yksi säätiön merkittävimmistä saavutuksista on Suomenlahden fosforikuormituksen vähentäminen 75 prosentilla. Itämeren ekologisen tilan parantaminen edellyttää ravinnekuorman vähentämisen lisäksi myös muita konkreettisia toimia, joita ovat esimerkiksi ylikalastukseen, jätevedenkäsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön yhtenä tavoitteena on vaalia merellistä kulttuuriperintöä ja varmistaa, että Itämereen liittyvät tarinat auttavat aina uusia sukupolvia ymmärtämään, miksi Itämerta tulee suojella. Säätiö onkin julkaissut lähes 50 kirjaa, järjestänyt useita näyttelyitä ja tapahtumia sekä luonut yhteistyökumppaniensa kanssa Loki-verkkopalvelun, jossa on saatavilla 1 000 tarinaa.

Elämää Suomenlahden ulkosaaristossa vuonna 1936. Kuva: Kymenlaakson museo.

Kiilto lahjoittaa ostoksistasi John Nurmisen Säätiölle vähintään 24 000 euroa

Kiilto on John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppanina tukenut Itämeren suojelua jo vuodesta 2021. Tänä vuonna Kiilto lahjoittaa säätiölle 2 senttiä jokaisesta myydystä Kiilto-, Erisan-, Serto- ja Linna-kuluttajatuotteesta. Kampanja-aika on 1.8.–30.9.2023, ja Kiilto lupaa lahjoittaa säätiölle vähintään 24 000 euroa. Nyt kuluttajat voivat auttaa suojelemaan Itämerta ja siihen liittyvää kulttuuriperintöä valitsemalla Joutsenmerkittyjä tuotteita. Jokainen ostos on tärkeä.

Lähes kaikki maat, joissa Kiilto toimii, sijaitsevat Itämeren ympärillä. Koska Kiillon Lupaus ympäristölle on oleellinen osa yrityksen kulttuuria ja vuoteen 2080 ulottuvaa visiota, Kiilto osallistuu myös 31.8.2023 pidettävään Itämeripäivään.

Yhteystiedot

Kaisa Tuppura 
Head of Marketing, Consumer Goods 
kaisa.tuppura@kiilto.com

Avainsanat: