• news.cision.com/
  • Kiilto/
  • Lupaus ympäristölle on työkalu asiakkaiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseen

Lupaus ympäristölle on työkalu asiakkaiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseen

Report this content

Kierrättäminen, pienempi hiilijalanjälki, ympäristöystävälliset materiaalit, tuotteet ja pakkaukset. Ympäristöasiat ovat monelle Kiillon asiakkaalle olennainen osa liiketoimintaa ja toiminnan edellytys. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan ympäristöasioissa valveutunut kumppani.

Lupaus ympäristölle on osa Kiillon kulttuuria, tapa ajatella ja kehittää yrityksen omaa toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Yhtä suuressa roolissa Lupaus ympäristölle -kulttuurissa on asiakkaiden arjen helpottaminen.

”Monet asiakkaamme ovat sitoutuneet vahvasti ympäristöystävällisyyteen ja etsivät aktiivisesti keinoja pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Myös kuluttajat vaativat entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Me haluamme auttaa heitä onnistumaan”, Kiilto Oy:n toimitusjohtaja Anssi Asikainen kertoo.

Kiilto haluaa olla oman alansa ympäristöjohtaja, ja se on asettanut itselleen kunnianhimoiset ympäristölupaukset. Lupaus ympäristölle näkyy Kiillon toiminnassa jatkuvana ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittämisenä. Ympäristötavoitteet liittyvät vihreisiin materiaaleihin, energiaan, pakkauksiin ja logistiikkaan sekä palveluihin.

”Emme jätä ympäristötavoitteita juhlapuheiden tasolle, vaan teemme konkreettisia ympäristötekoja kohti hiilineutraaliustavoitettamme. Kemianteollisuus Suomessa on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2045. Kiillon kohdalla se toteutuu konsernitasolla jo vuonna 2028”, Asikainen jatkaa.

Vähemmän jätettä, enemmän ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Yhdessä asiakkaidensa kanssa Kiilto pyrkii ratkomaan esimerkiksi kierrättämisen haasteita. Käynnissä on niin ammattihygienian kuin rakentamisen osalta suljetun pakkauskierron pilotointi. Myös pakkausmateriaaleja kehitetään jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi. Vihreämmät pakkaukset tekevät kierrättämisestä myös asiakkaalle helpompaa.

Kiilto on muun muassa vaihtanut laasti- ja tasoitesäkkiensä materiaalin paperi-muoviyhdistelmästä yhden materiaalin muovisäkkeihin, jotka ovat suurelta osin myös kierrätysmuovia. Ne ovat loppuasiakkaalle huomattavasti yksinkertaisempia kierrättää.

”Yritämme myös minimoida asiakkaiden kokonaisjätemäärää ja hävikkiä tarjoamalla erilaisia palveluratkaisuja ja vähentämällä pakkausmateriaalin määrää. Osa pakkauksista voi esimerkiksi olla isompia, ja joissain ratkaisuissa, kuten bulk-toimituksissa, ei ole pakkausmateriaalia lainkaan”, KiiltoClean Oy:n toimitusjohtaja Kari Laakso kertoo.

Kiilto kulkee asiakkaidensa kanssa kohti yhteisiä ympäristötavoitteita kuuntelemalla herkällä korvalla näiden tarpeita ja mahdollisia kehityskohteita. Kun elintarviketeollisuudessa käytössä ollut biohajoavasta materiaalista valmistettu pakkaus ei ollut kokonaan biohajoava ilman biohajoavaa liimaa, toi Kiilto markkinoille biohajoavan sulateliiman.

Osana ympäristöystävällisiä palveluja Kiilto on luvannut auttaa asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Parhaimmillaan ympäristöystävälliset valinnat voivat tuoda asiakkaalle myös taloudellista hyötyä.
”Uusi ympäristöystävällinen palvelukonsepti voi parhaimmillaan olla myös kustannustehokkaampi ja muutenkin parempi tapa tehdä asioita. Yritämme löytää asiakkaalle juuri tällaisia ratkaisuja”, Laakso toteaa.

 

Aktiivista keskustelua ja kumppanuutta

Lupaus ympäristölle on herättänyt Anssi Asikaisen mukaan positiivista palautetta ja keskustelua Kiillon ja asiakkaiden välillä.

”Käymme ympäristöasioista aktiivista keskustelua verkostojemme kanssa ja pohdimme yhdessä, minkälaisia ympäristöhyötyjä ratkaisuillamme sekä palveluillamme on mahdollista saavuttaa.”

Kiilto haluaakin tuoda ympäristöideologiaansa yhä näkyvämmäksi asiakkailleen.

”Pyrimme avoimesti ja aktiivisesti tuomaan esille sitä, millaisia tekoja teemme ympäristön hyväksi. Haluamme olla ympäristöasioiden edelläkävijä ja siten luotettava yhteistyökumppani ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi”, Kari Laakso summaa.

Avainsanat: