Kinnarps ja Nichetto studio tulkitsevat tulevaisuuden työympäristötrendejä

Monimuotoinen design, teknituuri ja työympäristöbiologia. Käsitteitä, joihin kannattaa tutustua jos haluaa pysyä mukana tulevaisuuden työympäristötrendeissä. Kinnarpsin trendiraportti 2015 nostaa esille sen, miten voimme mukauttaa työympäristön kaikille, jotka kohtaavat moderneissa työympäristöissä. Nichetto studion inspiroiva tulkinta trendiraportista esitellään nyt kalustemessuilla.

Tukholman messujen yhteydessä julkaistaan Kinnarpsin trendiraportti 2015 ”Työ- ja elinympäristön suunnittelu monimuotoisuuden vuosikymmenellä”. Raportissa Kinnarps, yhdessä eturivin arkkitehtuurin, muotoilun ja tekniikan asiantuntijoiden kanssa, on paneutunut tulevaisuuden työympäristötrendeihin.

Monimuotoisuuden käsite kulkee punaisena lankana raportissa, joka tutkii kuinka tulevaisuuden työympäristöt voivat tyydyttää erilaisia tarpeita, joita eri sukupolvet, persoonat ja sukupuolet niille asettavat.

Tunteita herättävä osasto

Tunnettu suunnittelustudio Nichetto studio sai tehtäväkseen tulkita raportin esille nostamia trendejä. Tuloksena on messuosasto jonka lähtökohtana on luoda inspiroivaa arkkitehtuuria, perinteisestä tuote-esittelyosastosta poiketen. Tila on rakennettu kahteen tasoon, joissa tulevaisuuden työympäristöä esitellään eri perspektiiveistä ja eri kerrosten kautta. Osastolla nähdään yhdistelmä rapotin käsittelemistä trendeistä:

Vietämme yhä enemmän aikaa töissä, mikä korostaa viihtyisän ja kotoisan ympäristön merkitystä. Se on olennainen lähestymiskulma. Olemme ehkä romantikkoja, mutta toivomme, että osasto tulee koskettamaan ja herättämään tunteita vierailijoissa. Työpaikka ei ole vain paikka jossa tehtään työtä, vaan myöskin tila, jossa syntyy tunteita. Ei ole lainkaan epätavallista, että ihmiset tapaavat ja rakastuvat työpaikalla, sanoo Luca Nichetto.

Työympäristösuunnittelun normit, joita yhä edelleen tänä päivänä noudatamme, määriteltiin aikoina, jolloin työpaikka oli pääasiallisesti analoginen tila paikallaan istuville, keski-ikäisille miehille. Tämän päivän työympäristöt näyttävät monella tapaa täysin erilaisilta ja on korkea aika sovittaa työtilat laajan käyttäjäkaartinsa mukaisiksi.

Irti vakioajattelusta

Työikämme pitenee jatkuvasti ja yhä useammin neljän eri sukupolven ihmiset työskentelevät rinnakkain. Ikäeron lisäksi on sukupuolten, persoonallisuuksien ja eri kulttuureista tulevien väliset erot syytä huomioida tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa. Millaisia vaikutteita aistimme saavat tilassa, jossa työskentelemme, kuinka käytämme digitaalista tekniikkaa - näkökulmia joilla on entistä enemmän merkitystä.

Trendiraportin tärkeä loppupäätelmä on, että meidän tulee päästä pois vakioajattelusta ja tehdä sen sijaan kokonaisvaltaista suunnittelua, joka ottaa huomioon erilaiset ihmiset. Jotkut ovat ekstrovertteja ja viihtyvät avoimissa maisematoimistoissa, kun taas toiset tarvitsevat rauhallisemman ympäristön. Monet viihtyvät ollessaan jatkuvasti yhteydessä toisiin ja toiset haluavat sulkea tekniset laitteet voidakseen keskittyä, kertoo Paulina Lundström, Kinnarps Ab:n markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Viisi tulevaisuuden työympäristötrendiä:

Monimuotoinen design – Muotoilu, joka soveltuu monien tarpeisiin

’One size fits all’ -käsite ei päde lainkaan, kun työvoima on monikirjoisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Nyt kun rajat – sekä maantieteelliset, että ne mitkä koskevat sukupuolta, ikää, fyysistä tai henkistä erilaisuutta - pyyhitään pois, asetetaan työskentely-ympäristölle yhä moninaisempia vaatimuksia, jotta yritykset ja organisaatiot onnistuvat löytämään ja myös pitämään, taitavat työntekijät. Tämä kehitys ei vaadi vain työympäristöjen suuntaviivojen muuttamista, vaan myös arkkitehtuurin ja kalusteiden muutoksia. Sisustussuunnittelu voi sekä yhdistää että hajottaa, ja kokonaisvaltainen muotoiluajattelu tulee olemaan ratkaiseva menestystekijä tulevaisuuden työympäristöissä.

Työympäristöbiologia – Miten työtilat muokataan sekä keholle että mielelle

Terveys on rikkautta, sanotaan. Nykyisin nähdään, että henkilöstön henkisten ominaisuuksien huomiointi on yhtä tärkeää kuin fyysisten tarpeiden, suunniteltaessa optimaalista työympäristöä. Psykologian tutkimukset osoittavat, että tunteemme vaativat yhtä suuren tilan kuin kehommekin. Tämä tieto luo uusia ulottovuuksia suunnitella sekä terveellisiä että tehokkaita tiloja.

Teknituuri – Kuinka analoginen ja digitaalinen arkkitehtuuri luovat tulevaisuuden työympäristön

Yhteispeli arkkitehtuurin ja tekniikan välillä (techiture) on ensisijainen muutosvoima seuraavassa suuressa muotoilun murroksessa. Digitaaliset ratkaisut työn tekemiseen fiksummin löytyvät jo, mikä tekee niistä jotka tarttuvat näihin mahdollisuuksiin tulevan vuosikymmenen voittajia. Elämme "teknituurin" aikakautta ja työympäristösuunnittelussa avainasemassa on inhimillisten tarpeiden huomoiminen, laitteistojen sijaan.

Yhteiskehittely – Yhteistyötä ilman rajoja

Ajatus radikaalista avoimuudesta, todellisesta läpinäkyvyydestä ja avoimesta lähdekoodista asettavat perustan yhteistyölle ja yhdessä luomiselle ilman rajoja – ja tässä suunnittelulla on johtava rooli. Yhteistyö ja joukkoistaminen – missä vain, milloin vain, niin pienissä ryhmissä kuin suurissa yrityksissä – helpottuu ja tulee joustavammaksi. Nämä uudet mahdollisuudet vaikuttavat suunnitteluun ja muotoiluun kaikilla tasoilla - pienistä esineistä työpisteisiin, työympäristöihin ja kokonaisten rakennusten arkkitehtuuriin.

Mikro-multikansallinen – Kuinka yhteenkytketty elämä antaa mahdollisuuden yksilöllisempiin yhteyksiin

Uudenlainen rajattomuus kuvastaa modernia työvoimaa, joka liikkuu tilasta toiseen ja jossa suoritettava työ tehdään mantereitten yli pilvipalveluja hyödyntäen. Tämä ajaa muutosta kohti riippumatonta ja itsenäistä työvoimaa: freelansereita, konsultteja, pienyrittäjiä, uusia start-up yrityksiä, jotka jatkuvasti hakevat tiloja ja tukikohtia, jotka mahdollistavat heidän työskentelynsä kotitoimistojen ja internet -kahviloiden lisäksi. Tämä trendi johtaa uudenlaisten työtilojen syntymiseen, mitä työympäristö- ja sisustussuunnittelun tulee seurata.

Uusi trendiraportti julkaistaan kevään aikana myös suomeksi - tee ennakkotilaustapahtumat@kinnarps.fi

Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa sisustamisen kokonaisratkaisuja toimisto- ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä määrittävät korkea laatu ja ympäristöystävällisyys – aina raaka-aineiden hankinnasta kalusteratkaisun toteuttamiseen saakka. Kinnarps Oy:n liikevaihto on n. 15 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen.

Kansainvälinen Kinnarps-konserni on Euroopan suurin työympäristön kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 500 työntekijää.

Yrityksestä

Kinnarps Oy on työympäristön asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sisustusratkaisuja ja palveluja. Koko toimitusketjun työtä määrittävät ergonomia, laatu ja ympäristöystävällisyys. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen ja työllistää noin 50 henkilöä. Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöisiin, luoviin ja rohkeisiin sisustamisen kokonaisratkaisuihin toimisto‐, hoiva‐ ja oppimisympäristöihin. Kansainvälinen Kinnarps‐konserni on Euroopan suurimpia työympäristöjen kalustajia. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 300 työntekijää.

Tilaa

Multimedia

Multimedia