Koulun äänimaailmaan perustuva musiikki nostaa esille oppimisympäristöjen ongelman

Report this content

Opiskelurauha on perusedellytys niin hyville oppimistuloksille kuin opettajan hyvinvoinnille. Siitä huolimatta rauha puuttuu liian monesta koulusta. Tämän tärkeän asian esille nostamiseksi ja jotta päättäjät saataisiin ”kuuntelemaan” ongelmaa, on Kinnarps yhdessä tunnetun musiikkituottajan kanssa luonut Koulusaundi-kappaleen. Musiikkiteos perustuu luokkatiloissa tallennettuun äänimaailmaan.

Opetushallitus julisti lukuvuodelle 2017 – 2018 koulurauhan teemalla ”Oikeus olla ja unelmoida.” Se kannustaa kouluja oppilaiden oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä. Opiskelurauha on tärkeä, jotta saadaan opettajat pysymään toimessaan ja oppilaat saavuttamaan laaditut oppimistavoitteet. Sekä oppimisen että opettajan stressin kannalta rauha on koulun tärkein tekijä.

- Rauhallinen ja turvallinen oppimismiljöö on edellytys hyvälle suoritukselle. Kun teemme kognitiivisesti vaativia tehtäviä, luemme, kirjoitamme ja laskemme, on ääniympäristön vaikutus suoritukseemme suuri. Kun emme voi sulkea korviamme, emme voi myöskään estää häiritsevien äänien saamaa huomiotamme. Häiritsevässä äänimaisemassa keskittymiskykymme herpaantuu, minkä takia oppimistuloksemme jäävät heikommiksi, sanoo Robert Jung, ympäristöpsykologian tutkija Göteborgin yliopistosta.

Jotta päättäjät tarttuisivat toimeen paremman kouluympäristön puolesta, on Kinnarps luonut Koulusaundi-kappaleen (Klassrumsklang) yhteistyössä arvostetun musiikkituottajan Pablo Pazin kanssa. Luokkatilan äänimaiseman lisäksi on työssä käytetty pulssi-, happipitoisuus- ja desibelimittareita materiaalin taltioinnissa. Nämä äänet ja mittaustulokset ovat Pablo Pazin tulkitsemina muuttuneet perinteisistä, luokkahuoneissa vallitsevasta raapivista tuolien siirtelyäänistä ja kovaäänisestä puheesta miellyttäväksi elektroniseksi säveleksi.

- Koulukalusteiden toimittajina haluamme priorisoida kouluympäristöt vähintään yhtä korkealle tärkeydessä kuin muut työympäristöt. Haluamme Koulusaundin avulla herättää keskustelua opiskelurauhan puuttumisesta monissa kouluissa. Kukaan ei halua kuunnella keräämäämme raakamateriaalia, eli tosiasiallista luokkamelua, mutta musiikkikappaleen avulla toivomme saavamme asialle kuulijoita ja herättävämme keskustelua. Kouluympäristö vaikuttaa oppilaiden tuloksiin ja hyvinvointiin, mikä on hyvin tärkeää, kertoo Leenamari Kaivaara-Partanen, kouluvastaava Kinnarpsilla.

Musiikkituottajalle yhteistyö kalustetoimittajan kanssa oli epätavallinen projekti.

- Tämä projekti on uutta minulle ja todella mielenkiintoinen. Teen usein työtä erilaisten äänilähteiden kanssa mutta en ole milloinkaan työstänyt koulun äänimaailmaa, sanoo musiikkituottaja Pablo Paz.

Koulusaundi-kappaleen luomisessa Kinnarps on käyttänyt useita mittauslaitteita joita voi käyttää oppimisympäristöjen optimoimisessa, kun halutaan luoda ”älykkäitä oppimisympäristöjä”. Nämä ympäristöt ovat yksi niistä tulevaisuuden trendeistä Kinnarpsin uuden trendiraportin mukaan, jotka tulevat suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan tulevien luokkatilojen ja oppimisympäristöjen muotoilutyöhön.

 

Lisäkysymyksissä ota yhteyttä:
Liselott Bergholm-Slotte
markkinointipäällikkö
Kinnarps Oy
etunimi.sukunimi@kinnarps.fi

 

Kinnarps Trendiraportti 2017 on sarjassaan kolmas raportti joka kokoaa yhteen ja analysoi tärkeitä muutostekijöitä ympäristössämme työn, kokousten, oppimisen ja koulutuksen saralla. Tällä erää raportti keskittyy oppimisympäristöihin Pohjolassa – Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Raportissa esitellään kymmenen osittain jo näkyvissä olevaa ja tulevaa trendiä joilla tulee olemaan paljon vaikutusta oppimisympäristöihin. Mukana työryhmässä oli edustajat myös Oulun ja Turun yliopistoista.

 

Tietoja Kinnarpsista

Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa sisustamisen kokonaisratkaisuja kouluihin sekä toimisto‐ ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä määrittävät korkea laatu ja ympäristöystävällisyys. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen. Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöisiin, luoviin ja rohkeisiin sisustamisen kokonaisratkaisuihin toimisto‐, hoiva‐ ja oppimisympäristöihin.

Kansainvälinen Kinnarpskonserni on Euroopan suurimpia työympäristöjen kalustajia. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 300 työntekijää.

Avainsanat: