Tehdään tilaa oppimiselle

Report this content

Kinnarps esittelee Next Education –osastolla 6g50 sisustusratkaisuja, jotka sallivat äänettömän liikkumisen oppimisen lomassa, houkuttavat vaihtamaan asentoa koulupäivän aikana, tarjoavat suojaisia sopukoita, säätyvät ja muuntuvat joustavasti. Monikäyttöiset kalusteet innostavat ja antavat tilaa mielikuvitukselle ja tarjoavat tiloja yhteistyölle. Kinnarpsin uusi, peruskoulussa tekemä tutkimus* tuo esille ympäristön merkityksen opettamisessa ja oppimisessa. Educa-messut pidetään Helsingin messukeskuksessa 24. - 25.1.2020. Kyseessä on tapahtuman juhlavuosi, sillä messuja on järjestetty jo 25 vuotta.

Oppimisympäristö kolmantena opettajana

Joka kerta, kun oppilaat tulevat opetustilaan, he saavat vaikutteita huoneen sisustuksesta ja somistuksesta. Se mille opetustila näyttää, vaikuttaa heidän käsitykseensä siitä mitä heiltä odotetaan – ja miten heidän tulee tilassa toimia. Tästä syystä on erittäin tärkeää kuinka oppimisympäristöjä sisustetaan. Kalustuksen tulee tukea pedagogiikkaa, antaa tilaa aktiiviselle oppimiselle ja olla helposti muunneltavissa tehtävien mukaan. Kalustus toimii parhaimmillaan kolmantena opettajana ja tukee oppilaita koulupäivän aikana.

Kinnarpsin tekemä tutkimus tilan ja sisustuksen vaikutuksesta oppilaisiin ja opettajiin osoitti, että sisustuksella on suuri merkitys siinä, miten koulupäivä koetaan ja miten opiskelu sujuu. Myös koko kehon käyttäminen oppimisessa voi kasvaa harkitusti toteutetun ja muuntautuvan sisustuksen myöstä. Se on monella tavalla tärkeää sillä henkinen omaksuminen helpottuu kehon hallinnan avulla, eivätkä kehon liikkeet paranna ainoastaan terveyttä vaan myös kognitiivisia kykyjä. Kinnarps Next Education® -oppimisympäristössä Learn BNB (Learn with Brain and Body) näkyy liikkumiseen kannustavissa ratkaisuissa, joita voi käyttää oppituntia häiritsemättä. Oikeilla kalustevalinnoilla ”luokkaliikunta” tulee osaksi koulupäivää ja paikoillaan istumisen osuus vähenee.

”Olemme huomanneet, että kysyntä on kasvanut erilaisten liikuteltavien kalusteiden sekä ääntä vaimentavien tuotteiden, kuten marmoleum-pöytäpintojen osalta. Pallot ja Xact-oppilastuolit sallivat lähes äänettömän liikkumisen oppitunnilla. Uskomme, että koulusisustamisessa tulee tapahtumaan paljon kehitystä tulevina vuosina,” kertoo Henrik Slotte, toimitusjohtaja Kinnarps Oy.

Kinnarps Next Education® kuuntelee myös oppilaita

Oppilaiden mielipiteen kysyminen on avainasemassa menestyvän oppimisympäristön suunnittelussa. Tämä käy ilmi myös Kinnarpsin tekemästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin koululuokan muutoksen vaikutuksia oppimiseen ja opettamiseen. Muutos toteutettiin Kinnarps Next Education® -menetelmiä käyttäen. Kartoitus ja suunnittelu toteutettiin yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa.

Monesti koulu näyttää erilaiselta oppilaiden näkökulmasta – tilat, joita aikuiset pitävät ikävinä tai tarpeettomina, voivat lasten mielestä olla hauskoja paikkoja. Väri- ja materiaalivalinnat joita aikuiset tekevät, voivat olla päinvastaiset lasten valintoihin verrattuna. Esimerkiksi nurkat ja kulmaukset ovat lapsille mieluisia ja turvallisia sopukoita, joissa on hyvä syventyä lukemiseen. Kun oppilaat ovat saaneet olla mukana päättämässä valinnoista, pitävät he tiloista usein myös parempaa huolta.

Kinnarps kalustajana Open Loungessa

Kinnarps kalustaa Educa-messuilla OAJ:n kumppanina Open Lounge -tilan. Liki sata neliötä kattavassa tilassa voi käydä kuuntelemassa mielenkiintoisia puheenvuoroja tapahtumatarjonnan lomassa.

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 24.- 25. tammikuuta 2020.
Kinnarpsin osaston numero on 6g50. Osaston ohjelmassa on suosittu laatikkoleikki!

Lisätietoja:

markkinointipäällikkö Liselott Bergholm- Slotte, Kinnarps Oy
puh. 0207 561 203, kinnarps@kinnarps.fi

*Kinnarpsin tekemä tutkimus yhteistyössä Prolympian, Jönköpingissä sijaitsevan yksityisen peruskoulun kanssa. Tavoitteena oli analysoida ja arvioida tilan ja kalusteiden vaikutusta oppilaisiin ja opettajiin heidän työssään.

Kinnarps Oy on työympäristön asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sisustusratkaisuja ja palveluja. Koko toimitusketjun työtä määrittävät ergonomia, laatu ja ympäristöystävällisyys. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen ja työllistää noin 50 henkilöä. Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöisiin, luoviin ja rohkeisiin sisustamisen kokonaisratkaisuihin toimisto‐, hoiva‐ ja oppimisympäristöihin.

Kansainvälinen Kinnarps‐konserni on Euroopan johtava työympäristöjen kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 300 työntekijää.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 24.- 25. tammikuuta 2020. Kinnarpsin osaston numero on 6g50. Osaston ohjelmassa on suosittu laatikkoleikki!
Tweettaa
Kinnarps kalustaa Educa-messuilla OAJ:n kumppanina Open Lounge -tilan. Liki sata neliötä kattavassa tilassa voi käydä kuuntelemassa mielenkiintoisia puheenvuoroja tapahtumatarjonnan lomassa.
Tweettaa
Kinnarps Next Education on menetelmä, jolla toteutetaan aktiivisia ja innostavia oppimisympäristöjä opettajia ja oppilaita kuunnellen.
Tweettaa

Lainaukset

Olemme huomanneet, että kysyntä on kasvanut erilaisten liikuteltavien kalusteiden sekä ääntä vaimentavien tuotteiden, kuten marmoleum-pöytäpintojen osalta. Pallot ja Xact-oppilastuolit sallivat lähes äänettömän liikkumisen oppitunnilla. Uskomme, että koulusisustamisessa tulee tapahtumaan paljon kehitystä tulevina vuosina
Henrik Slotte, toimitusjohtaja Kinnarps Oy