Tutkimus: Ergonominen työympäristö yhtä tärkeä kuin palkka

Ensimmäistä kertaa historian aikana, neljä sukupolvea on samaan aikaan työelämässä. Tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan työympäristöihimme, mutta ehkei aivan kuten ajattelemme. Asia käy ilmi Kinnarpsin tutkimuksesta, jossa tarkastellaan kuinka eri ikäpolvet näkevät työympäristönsä. Kinnarpsin teettämästä, United Mindsin toteuttamasta työelämätutkimuksesta käy muun muassa ilmi, että nuoremmat ikäluokat arvostavat ergonomisen työympäristön ja hyvinvoinnin yhtä korkealle kuin palkan.

Tutkimuksesta ilmenevät eri ikäpolvien tavat tarkastella työympäristöänsä. Enemmistö, 58 % on kokenut kipuja ja nivelvaivoja, jotka voidaan yhdistää heidän tämänhetkiseen tai aikaisempaan työympäristöönsä. Tämä ei koske ainoastaan vanhempia ihmisiä; 56 % milleniaaleista (syntyneet 1980-2000), 57% X-sukupolvesta (1965-1979) ja 62% suuresta ikäluokasta (1946-1964) on kokenut samat ongelmat. Tutkimuksen mukaan ergonomia on tärkein asia kaikille ikäluokille. Oleellista sille on myös nykyaikainen ja ergonominen varustus. Nuoremman ikäluokan keskuudessa ergonomia on arvostettu yhtä korkealle kuin palkka, mikä oli Kinnarpsille yllätyksellinen tieto.  

- "On yllättävää, että nuoret arvostavat ergonomian niin korkealle. Se on yllätys jopa meille, jotka tiedämme kuinka tärkeässä asemassa oikeanlaiset kalusteet työn teon kannalta ovat. Luulin, että ergonomian arvostus olisi vähäisempää, ja että ihmiset eivät tulisi ajatelleeksi sen merkitystä sisustuksessa ennen kuin vanhempana. Kun näin ajatellaankin jo nuorina, tulee hyvinvointiin panostamisesta entistä tärkeämpää," kertoo Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director Kinnarps Ab:lta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat eittämättä, että terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä kaiken ikäisille, vaikka tuloksissa on myös asioita jotka erottavat eri ikäpolvia. Esim. Milleniaalit ovat avoimempia uuden tyyppisille toimistoratkaisuille kuin muut ikäluokat. He ovat myös myönteisempiä pukeutumiskoodien suhteen. X-sukupolvi on joukosta se, joka todennäköisimmin työskentelee seisaallaan. He ovat myös ryhmä, joka käyttää sosiaalista mediaa yksityisasioittensa hoitoon työpaikalla jonkin verran enemmän kuin muut ikäluokat, ja kokee häiriytyvänsä enemmän tarpeettomista sähköposteista. Lisäksi, suuret ikäluokat (Baby boomers) ovat perinteisempiä sen suhteen, että he arvostavat toimistoissa omaa työhuonetta ja rauhaa sekä hiljaisuutta. Elisabeth Slungen mukaan työnantajan on tärkeää antaa työntekijöilleen valinnan mahdollisuuksia sekä tilojen että varusteiden suhteen, jotta se olisi miellyttävä kaikille.

- "Huomisen yritysten täytyy olla joustavia ja kuuntelevia ollakseen houkuttelevia työmarkkinoilla. Eri ikäluokkien erilaisista mieltymyksistä huolimatta on pidettävä mielessä, ettei ikä ole ainoa tekijä joka merkitsee, vaan myös se tosiasia, että hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voivat vaihdella yksilöiden välillä ja työn sisällöstä riippuen. Parempi työhyvinvointi edellyttää laajaa ergonomiamääritelmää. Kyse on koko ihmisen hyvinvoinnista, sekä kehon että mielen," tarkentaa Slunge.

Kyky tarjota erilaisia vaihtoehtoja voi siis nousta menestystekijäksi yrityksille, jotka haluavat työntekijöidensä kukoistavan. Kinnarps Oy:n markkinointipäällikkö Liselott Bergholm-Slotte toteaa, että tehtäviin perustuva monitilaratkaisu antaa tähän oivat mahdollisuudet.

”Kinnarpsin Next Office -monitilamalli perustuu juuri valinnanvapauteen. Valitaan sellainen työtila joka parhaimmin soveltuu suoritettavaan tehtävään ja jonka myötä työpäivään saadaan myös lisää liikettä, ” Bergholm-Slotte täsmentää.

Hyvinvoinnista ja ergonomiasta:

 • Ergonomiset kalusteet ovat yhtä tärkeitä toimistotyöntekijän hyvinvoinnin kannalta kuin palkkaus (79 %)
 • Enemmistö, 58 % on kokenut kipuja ja särkyjä sekä nivelvaivoja jotka voidaan yhdistää työympäristöön.
 • Kun ruotsalaiset pakotetaan valitsemaan toimisto joka on designiltaan hyvän näköinen tai ergonominen, 84 % valitsee jälkimmäisen.
 • 78 % tuntee tärkeäksi mahdollisuuden työskennellä hiljaisuudessa ja rauhassa tai hiljaisissa huoneissa.
 • 65 % vaihtelee työasentojaan, 49 % työskentelee seisten ja 43 % kertoo tekevänsä kävelylenkkejä ulkona, jotta voisivat ehkäistä työperäisiä vaivoja ja särkyjä.

LISÄTIETOJA TUTKIMUKSESTA

United Minds sai Kinnarpsilta tehtäväksi toteuttaa laaja-alaisen tutkimuksen ruotsalaisten, iältään 18 – 80 vuotta olevien kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa tehtiin 1.501 haastattelua, jotka suoritettiin ajanjaksolla 2/10 – 7/10 2015. Vastaukset kerättiin sukupuolta, ikää ja aluetta edustavissa kiintiöissä. Tietojen keräily tehtiin digitaalisten kyselyiden avulla sähköpostia käyttäen.

Kuinka tärkeitä ovat seuraavat tekijät toimistossa työhyvinvointisi kannalta?

Milleniaalit (1980-2000)

 1. Mukava/ergonominen kalustus 76 %
 2. Hyvä palkka 75 %
 3. Mahdollisuus työskennellä itselle sopivaan aikaan 74 %
 4. Valittavissa rauhallinen työympäristö / hiljaiset huoneet 72 %
 5. Sukupuolten kannalta tasa-arvoinen työympäristö 70 %

X-sukupolvi (1965-1979)

 1. Hyvä palkka 79 %
 2. Mahdollisuus työskennellä itselle sopivaan aikaan 75 %
 3. Valittavissa rauhallinen työympäristö / hiljaiset huoneet 74 %
 4. Yritys panostaa aktiivisesti työhyvinvointiin 70 %
 5. Mukava/ergonominen kalustus 77 %

Baby boomers (1946-1964)

 1. Valittavissa rauhallinen työympäristö / hiljaiset huoneet 87 %
 2. Hyvä palkka 84 %
 3. Mukava / ergonominen työympäristö 84 %
 4. Mahdollisuus työskennellä itselle sopivaan aikaan 79 %
 5. Oma työhuone 76 %

Lisätiedot:
Liselott Bergholm-Slotte
markkinointipäällikkö
etunimi.sukunimi@kinnarps.fi
www.kinnarps.fi

Kinnarps Oy on suomalainen perheyhtiö, joka toimittaa innovatiivisia sisustamisen kokonaisratkaisuja toimisto- ja julkitiloihin. Koko toimitusketjun työtä määrittävät korkea laatu ja kestävä kehitys – aina raaka-aineiden hankinnasta projektin toteuttamiseen saakka. Päämääränämme on luoda asiakkaillemme parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta. Kinnarps Oy:n liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Yhtiö on Perheyritysten liiton sekä Suomen Yrittäjien jäsen.
Kansainvälinen Kinnarps-konserni on sekä Pohjoismaiden että Euroopan suurin työympäristöjen kalustaja. Toiminta ulottuu 40 maahan ja konsernin palveluksessa on n. 2 400 työntekijää.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit