Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Report this content

Kojamo Oyj Pörssitiedote 1.11.2021 klo 22:15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj ("Yhtiö") on 1.11.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ivar Tollefsenilta (Heimstaden Bostad AB).

Ilmoituksen mukaan Heimstaden Bostad AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 1.11.2021 noussut yli 10 prosentin rajan. Tällä yhtiöllä on yhteensä 24 724 000 osaketta, mikä vastaa 10,00387 prosenttia Kojamon osakkeista ja äänistä.

Heimstaden Bostad AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,00387 10,00387 247 144 399
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/osakelaji Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora(AML 9:5)                      Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000312251 24 724 000 10,00387
A YHTEENSÄ 24 724 000 10,00387

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
B YHTEENSÄ

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai

oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista jaäänistä %-osuus osakkeista jaäänistärahoitusvälineidenkautta Osakkeet, äänet jarahoitusvälineetyhteensä
Ivar Tollefsen - - -
Fredensborg 1994 AS - - -
Fredensborg AS - - -
Heimstaden AB - - -
Heimstaden Investment AB - - -
Heimstaden Bostad AB 10,00387 - 10,00387

Yhtiöllä on yhteensä 247 144 399 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Lisätietoja:

Mikael Aro, hallituksen puheenjohtaja, Kojamo Oyj

Tiedustelut johdon assistentti Outi Komin kautta, puh. 020 508 3335, outi.komi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Avainsanat:

Tilaa