Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Report this content

Kojamo Oyj Pörssitiedote 18.8.2022 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
 

Kannattava kasvu jatkui, alkuvuoden investoinnit yli 338 miljoonaa euroa

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 100,5 (96,7) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 72,4 (69,1) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 72,1 (71,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 94,8 (369,6) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 47,1 (322,7) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli 0,31 (1,20) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 42,4 (41,5) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 289,5 (108,5) miljoonaa euroa eli 288,1 (112,1) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 200,0 (194,0) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,0 prosenttia ja oli 129,5 (124,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 64,7 (64,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 157,8 (546,7) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 75,1 (466,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,51 (1,77) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 71,3 (69,4) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,7 (7,5) miljardia euroa sisältäen 0,0 (1,1) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 91,5 (94,3) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 338,4 (176,5) miljoonaa euroa eli 169,2 (91,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 17,58 (14,84) euroa ja oman pääoman tuotto oli 5,9 (25,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 (17,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 16,9 prosenttia ja oli 22,29 (19,07) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 230 (2 793) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 38 667 (36 165) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen hankittiin 985 (26) asuntoa, valmistui 1 625 (772) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -108 (-107) asuntoa.


Keskeiset tunnusluvut

4–6/2022 4–6/2021 Muutos % 1–6/2022 1–6/2021 Muutos % 2021
Liikevaihto, M€ 100,5 96,7 3,9 200,0 194,0 3,1 391,7
Nettovuokratuotto, M€ * 72,4 69,1 4,9 129,5 124,5 4,0 262,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 72,1 71,4 64,7 64,2 67,0
Voitto ennen veroja, M€ * 94,8 369,6 -74,3 157,8 546,7 -71,1 1 278,9
Käyttökate (EBITDA), M€ * 110,3 382,9 -71,2 185,9 573,1 -67,6 1 334,8
Käyttökate liikevaihdosta, % * 109,8 395,9 92,9 295,5 340,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 62,9 59,9 5,0 110,6 106,3 4,0 228,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 62,6 61,9 55,3 54,8 58,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * ¹ 42,4 41,5 2,1 71,3 69,4 2,7 153,1
FFO liikevaihdosta, % * 42,2 42,9 35,7 35,8 39,1
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 42,4 41,5 2,1 71,3 69,4 2,7 153,1
Sijoituskiinteistöt, M€ ² 8 743,2 7 507,2 16,5 8 327,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 91,5 94,3 93,9
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 626,4 3 371,0 7,6 3 334,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 5,9 25,1 27,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 4,9 17,2 19,2
Omavaraisuusaste, % * 47,9 45,8 49,0
Loan to Value (LTV), % * ³ 40,5 41,0 37,7
EPRA Net Reinstatement value (NRV), M€ 5 507,8 4 712,2 16,9 5 447,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 289,5 108,5 166,9 338,4 176,5 91,8 356,9
Henkilöstö katsauskauden lopussa 334 335 325
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4–6/2022 4–6/2021 Muutos % 1–6/2022 1–6/2021 Muutos % 2021
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,17 0,17 0,0 0,29 0,28 3,6 0,62
Osakekohtainen tulos 0,31 1,20 -74,2 0,51 1,77 -71,2 4,14
Osakekohtainen EPRA NRV 22,29 19,07 16,9 22,04
Osakekohtainen oma pääoma 17,58 14,84 18,5 17,25
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹ Laskentakaava on muuttunut luovutuksista syntyneiden verojen osalta vuonna 2021. Vertailutiedot 4-6/2021 ja 1-6/2021 on muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
² Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.


 

Konsernin näkymät vuodelle 2022 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 edellisestä vuodesta 4–6 prosenttia (aiemmin 3–6 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2022 olevan 155–165 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 153–165 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa koronarajoituksiin, markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.
 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintamme jatkui ennakoidusti vuoden toisella vuosineljänneksellä. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja nettovuokratuottojamme sekä FFO:ta huolimatta toimintaympäristön poikkeuksellisesta epävarmuudesta. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kasvoi 8,7 miljardiin euroon ja taloudellinen asemamme säilyi vahvana.

Koronarajoitusten vaikutus on näkynyt vuokrausasteessa, joka on yhä edellisvuotta alemmalla tasolla. Koronapandemia ei ole vielä päättynyt, mutta sen vaikutukset ovat vähentyneet sen jälkeen, kun rajoitukset poistuivat maaliskuun lopussa. Vuokralaisten vaihtuvuus pienentyi toisen kvartaalin aikana. Odotamme kaupungistumiskehityksen vähitellen normalisoituvan ja vuokra-asumiskysynnän palautuvan. Vuokraustoimintamme on vauhdittunut selvästi kesän alussa. Heinäkuussa ja elokuussa tehtyjen vuokrasopimusten määrissä on nähtävissä selvää piristymistä verrattuna edelliseen vuoteen.

Strategian mukainen kasvumme otti merkittävän loikan kesäkuun lopussa, jolloin ostimme 942 asuntoa. Kaikki ostetut kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Kohteet vahvistavat erinomaisesti asuntotarjontaamme Suomen kasvukeskuksissa. Näiden lisäksi ostimme kesäkuussa Helsingin Etu-Töölöstä juuri peruskorjatun 43 asunnon talon. 

Investointimme ovat edenneet hyvin myös kehityshankkeiden osalta. Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 2 230 asuntoa ja alkuvuoden aikana valmistui 784 asuntoa. Käynnissä olevat projektimme ovat kiinteähintaisia, joten kustannusten nousu ei ole vaikuttanut näihin merkittävästi. Korkojen ja rakennusmateriaalien hintojen nousu tuo haasteita toimialan volyymeille.

Lumo One -pilvenpiirtäjämme valmistuu lopullisesti syyskuun alussa. Suomessa harvinaislaatuiseen tornitaloon valmistuu kahdessa vaiheessa yhteensä 291 asuntoa 31 kerrokseen. Ensimmäiset 104 asukasta pääsivät muuttamaan taloon kesä-heinäkuun vaihteessa, ja ylimpien kerrosten asukkaiden muuttoa elokuun lopussa valmistellaan. 

Korot ovat nousseet ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on muuttunut lyhyessä ajassa. Korkojen nousu ei korkean suojausasteen vuoksi vaikuttanut rahoituskuluihimme ja alkuvuodesta tekemämme joukkovelkakirjalainan ansiosta rahoitusasemamme on vahva.

Syksyn alkaessa Suomen talouden näkymät ovat yleisesti heikentyneet ja epävarmuus markkinoilla jatkuu. Kojamo on kuitenkin hyvissä asemissa jatkamaan strategiansa toteuttamista. Vahva taseemme ja hyvä maksuvalmiutemme tukevat tavoitteitamme.
 

Jani Nieminen
toimitusjohtaja
 

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 18.8.2022 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/q2-2022-results.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310
SE: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 36608542#


Lisätietoja:

Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet


 

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/