Ennakkotietoa KONEen 2017 taloudellisesta kehityksestä ja näkymät vuodelle 2018: Q4 2017 liikevaihto odotettua korkeampi, oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan paineen alla edelleen 2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 12. tammikuuta 2018 klo 9.00

Ennakkotietoa KONEen 2017 taloudellisesta kehityksestä ja näkymät vuodelle 2018: Q4 2017 liikevaihto odotettua korkeampi, oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan paineen alla edelleen 2018

KONEen vuoden 2017 liikevaihto oli odotettua korkeampi viimeisen vuosineljänneksen vahvojen uuslaitetoimitusten johdosta. Ennakkotietojen perusteella KONEen liikevaihto kasvoi vuonna 2017 4,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, kun liikevaihdon kasvuksi vertailukelpoisin valuuttakurssein arvioitiin aiemmin 1-3 %. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2017 oikaistu liikevoitto oli 1 230 miljoonaa euroa, mikä on aiemmin annetun 1 200-1 250 miljoonan euron ohjeistuksen sisällä.  

Ennakkotietoja vuoden 2017 taloudellisesta kehityksestä:
(tilintarkastamaton)

(Me) Q4 2017 1-12/2017
Saadut tilaukset 1 846 7 554
Muutos 0,4 % -0,9 %
Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein 5,3 % 1,7 %
Liikevaihto 2 657 8 942
Muutos 2,5 % 1,8 %
Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein 6,8 % 4,2 %
Liikevoitto 366 1 217
Liikevoittomarginaali 13,8 % 13,6 %
Oikaistu liikevoitto 376 1 230
Oikaistu liikevoittomarginaali 14,1 % 13,8 %

Saatujen tilausten marginaali vakaantui Q4:llä 2017.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2018:

KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Marginaalipaineen odotetaan kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018 olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät joulukuun 2017 lopun tasolla.

1.1.2018 voimaan astuvien uusien IFRS 15 laskentaperiaatteiden käyttöönoton seurauksena KONEen liikevaihdon tuloutus muuttuu vuonna 2018. IFRS 15 mukaiset vertailutiedot julkaistaan maaliskuussa 2018. Tulevasta muutoksesta johtuen, KONE antaa tarkemmat liiketoimintanäkymät 25.4.2018 raportoitavan Q1 2018 osavuosikatsauksen yhteydessä. Laskentaperiaatteiden muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuositason liikevaihtoon tai liikevoittoon.

KONE julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 torstaina, 25.1.2018 klo 12.30, mihin asti KONE on hiljaisella jaksolla. Tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä järjestetään telekonferenssi, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä. Tarkemmat tiedot telekonferenssista löytyvät täältä: http://www.kone.com/fi/sijoittajat/

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:
KONE Oyj


Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja                  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2016 KONEen liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja vuoden 2016 lopulla henkilöstömäärä oli yli 52 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Yrityksestä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Tilaa