KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022

Report this content

KONE Oyj, pörssitiedote, 27. lokakuuta 2022 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022

Vahvaa kehitystä palveluliiketoiminnassa, Kiina rasitti uuslaiteliiketoimintaa

Heinä–syyskuu 2022

  • Saadut tilaukset laskivat 2,5 % 2 155,5 (7–9/2021: 2 211,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 10,0 %.
  • Liikevaihto kasvoi 14,9 % 2 998,2 (2 610,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,5 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 303,9 (326,5) miljoonaa euroa eli 10,1 % (12,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 305,8 (326,5) miljoonaa euroa eli 10,2 % (12,5 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 336,1 (365,1) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu 2022

  • Saadut tilaukset kasvoivat 7,3 % 7 187,1 (1–9/2021: 6 697,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,1 %.
  • Liikevaihto kasvoi 3,2 % 7 995,2 (7 747,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 3,4 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 664,0 (943,4) miljoonaa euroa eli 8,3 % (12,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 711,6 (950,4) miljoonaa euroa eli 8,9 % (12,3 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 721,4 (1 303,7) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2022 (päivitetty)

KONE arvioi liikevaihdon laskun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja -4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 010–1 090 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Tämä ohjeistus edellyttää, että laajentuneet tai tiukentuneet COVID-19-rajoitukset Kiinassa eivät heikennä KONEen toimituskykyä neljännen vuosineljänneksen aikana.

Aiemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja +3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 130–1 210 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

AVAINLUVUT 7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Saadut tilaukset Me 2 155,5 2 211,1 -2,5 % 7 187,1 6 697,7 7,3 % 8 852,8
Tilauskanta Me 9 890,5 8 436,9 17,2 % 8 564,0
Liikevaihto Me 2 998,2 2 610,0 14,9 % 7 995,2 7 747,3 3,2 % 10 514,1
Liikevoitto Me 303,9 326,5 -6,9 % 664,0 943,4 -29,6 % 1 295,3
Liikevoittomarginaali % 10,1 12,5 8,3 12,2 12,3
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)* Me 305,8 326,5 -6,3 % 711,6 950,4 -25,1 % 1 309,8
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)* % 10,2 12,5 8,9 12,3 12,5
Voitto ennen veroja Me 313,4 336,4 -6,8 % 664,3 960,7 -30,8 % 1 320,8
Tilikauden voitto Me 238,0 260,7 -8,7 % 508,2 744,5 -31,7 % 1 022,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,46 0,50 -8,5 % 0,97 1,43 -32,0 % 1,96
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 336,1 365,1 721,4 1 303,7 1 828,7
Korollinen nettovelka Me -1 552,8 -1 820,0 -2 164,1
Omavaraisuusaste % 37,3 40,7 41,2
Oman pääoman tuotto % 22,6 32,4 32,0
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -1 318,9 -1 356,9 -1 468,2
Nettovelkaantumisaste % -55,7 -62,2 -67,6

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi–syyskuussa 2022 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset olivat yhteensä 47,6 miljoonaa euroa ja ne koostuivat Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykuluista. Vertailukausilla oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

”Vaikka Kiinan uuslaitemarkkinan heikkenemisen vaikutus oli odotettua suurempi, kolmannella vuosineljänneksellä tapahtui myös monia positiivisia asioita. Olen erityisen tyytyväinen palveluliiketoiminnan vahvana jatkuneeseen kehitykseen, jota tukivat vankka aktiviteetti huolto- ja modernisointimarkkinoilla sekä uusien tilausten parantunut marginaali vuodentakaiseen verrattuna onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta. Hinnoittelu parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kaikilla alueilla. Haluan vilpittömästi kiittää koko KONE-tiimiä heidän omistautumisesta ja sitoutumisesta marginaalien parantamisen priorisointiin. Näitä positiivisia kehityksiä varjosti kuitenkin Kiinan heikko markkinaympäristö, joka on selvästi vaikuttanut KONEen toimituksiin ja uusiin tilauksiin. Likviditeettirajoitteet olivat edelleen keskeinen haaste, vaikuttaen negatiivisesti sekä uusiin projekteihin että rakennustyömaiden edistymiseen. COVID-19-rajoitukset, joskin lievempinä kuin edellisellä vuosineljänneksellä, lisäsivät epävarmuutta.

Palveluliiketoiminta vahvisti KONEen kokonaisliikevaihdon kasvua hinnoittelun ja volyymin tukemana. Digitaalisten palveluiden kysyntä kehittyi myös hyvin asiakkaiden tavoitellessa yhä enemmän hyötyjä 24/7 Connected Services -palveluidemme tarjoamasta parantuneesta turvallisuudesta, läpinäkyvyydestä ja toimintavarmuudesta. Lähes 20 % huoltokannassamme olevista KONEen hisseistä on kytketty tähän palveluun, ja asennamme sitä myös aktiivisesti muiden valmistajien laitteisiin. KONEen kannalta 24/7 Connected Service -palvelun käyttöönotto on lisännyt asiakkaiden konversiota ja pysyvyyttä. Näemme vieläkin enemmän parannuksia KONE Care DX -palvelussa, joka on kehitetty lippulaivapalveluidemme, KONE Care ja 24/7 Connected Services pohjalta, ja on suunniteltu erityisesti DX -sarjan hisseille. Uuslaiteliiketoiminnassa sen sijaan myynti oli ennakoitua matalampi johtuen suurelta osin Kiinan likviditeettihaasteista sekä osittain komponenttipulan vaikutuksista. Komponenttien saatavuuden odotetaan paranevan viimeisellä vuosineljänneksellä ja raaka-aineiden kustannuspaineet ovat alkaneet hellittää Aasiassa, mutta rakennustyömaiden edistyminen jatkunee verkkaisena useilla alueilla ja kustannuspaineet rasittavat tämän vuoden tulosta. Tästä johtuen olemme laskeneet liiketoimintanäkymiämme vuodelle 2022.

Odotan palveluliiketoiminnan ylläpitävän vahvan kasvuvireensä sekä kannattavuutemme hyötyvän toimenpiteistämme katteiden palauttamiseksi viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien. Parantaaksemme edelleen taloudellista suorituskykyämme ja varmistaaksemme etenemisen kohti tavoitteitamme, aiomme yksinkertaistaa toimintamalliamme, nopeuttaa kykyämme vastata ulkoisen ympäristön muutoksiin ja tuoda ratkaisuja nopeammin asiakkaillemme. Odotamme näiden muutosten parantavan selvästi operatiivista tehokkuutta ja vaikuttavan myönteisesti kustannusrakenteeseen. Olen vakuuttunut siitä, että nämä toimenpiteet yhdessä kilpailijoista erottautumisen ja palveluliiketoiminnan kasvun kiihdyttämisen kanssa ovat keskeisessä roolissa resilienssimme vahvistamisessa sekä ylivertaisen arvon tarjoamisessa asiakkaillemme.

Toimintaympäristö heinä–syyskuussa 2022

Toimintaympäristö kolmannella vuosineljänneksellä oli vaihteleva palvelumarkkinan aktiviteetin jatkuessa vahvana ja uuslaitemarkkinan aktiviteetin heikentyessä hieman. Toimitusketjujen jatkuneet häiriöt, työvoiman saatavuuden haasteet sekä nousevat markkinakorot ja odotukset hidastuvasta talouskasvusta vaikuttivat markkinasentimenttiin.

Uuslaiteliiketoiminnassa jatkuneet likviditeettirajoitteet johtivat rakennusaktiviteetin huomattavaan laskuun Kiinassa. Lisäksi COVID-19-rajoitukset, joskin lievempinä kuin edellisellä vuosineljänneksellä, lisäsivät epävarmuutta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi, lähinnä Intian voimakkaan elpymisen ansiosta. EMEA-alueella markkina-aktiviteetissa oli eroja. Ukrainan sota vaikutti kysyntään Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Markkina-aktiviteetti laski hieman myös Etelä-Euroopassa ja kasvoi hieman Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski hieman yksiköissä mitattuna, mutta kasvoi huomattavasti rahamääräisesti mitattuna.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahintojen parantuminen jatkui Kiinan ulkopuolella vastauksena laaja-alaiseen kustannusinflaatioon.
 

Toimintaympäristö tammi–syyskuussa 2022

Vaikka kysyntäympäristö oli suotuisa monilla alueilla raportointijakson aikana, heikko markkinaympäristö Kiinassa vaikutti negatiivisesti yleiseen markkina-aktiviteettiin. Markkinasentimenttiä heikensi myös globaalien toimitusketjujen häiriöt, joita vahvistivat sota Ukrainassa sekä nousevat markkinakorot ja odotukset hidastuvasta talouskasvusta.

Toisella vuosineljänneksellä COVID-19-sulut aiheuttivat huomattavia häiriöitä Kiinan uuslaitemarkkinalla. Myös kolmannen vuosineljänneksen aikana COVID-19-rajoitukset, joskin lievempinä kuin edellisellä vuosineljänneksellä, lisäsivät epävarmuutta. Tämä yhdessä jatkuneiden likviditeettirajoitusten kanssa johti kysynnän huomattavaan laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi selvästi. EMEA-alueella sota Ukrainassa lisäsi epävarmuutta, johtaen hienoiseen markkina-aktiviteetin laskuun Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä aktiviteetti kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi asuinrakentamisen ja infrastruktuurisegmentin vahvan aktiviteetin ansiosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti. Käyttöasteet ovat palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle lähes kaikissa asiakassegmenteissä, ja aktiviteettia modernisointimarkkinalla vauhdittivat elvytystoimenpiteet, infrastruktuuri-investoinnit ja toimistotilojen kunnostukset.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahinnat paranivat Kiinan ulkopuolella raportointijakson aikana vastauksena laaja-alaiseen kustannusinflaatioon.

Markkinanäkymät 2022 (päivitetty)

Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan yli 20 % kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja kasvavan selvästi sekä Pohjois-Amerikassa että Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina).

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta, elvytystoimenpiteet sekä rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Globaalien toimitusketjujen haasteet ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. Koronarajoitukset Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.

Liiketoimintanäkymät 2022 (päivitetty)

KONE arvioi liikevaihdon laskun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja -4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 010–1 090 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Tämä ohjeistus edellyttää, että laajentuneet tai tiukentuneet COVID-19-rajoitukset Kiinassa eivät heikennä KONEen toimituskykyä neljännen vuosineljänneksen aikana.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä rajoitteet globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan heikkenevä markkinaympäristö ja COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 27. lokakuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 786-697-3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 018269

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2021 KONEen liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa, ja vuoden 2021 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com