KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Report this content

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. helmikuuta 2020 klo 13.45

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25. helmikuuta 2020. Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6975 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,70 euroa kutakin ulkona olevaa 441 851 042 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2020 ja osingot maksetaan 5. maaliskuuta 2020.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Susan Duinhoven.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 45 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 3 000 euroa ja valiokuntien jäsenille valiokuntien kokouksista 2 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen. Toimikauden 2021 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 930 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) ja tilintarkastusta (7 § ja 10 §) koskevia kohtia.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

Ravi Kant valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila, Antti Herlin ja Jussi Herlin jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Matti Alahuhta ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa ja vuoden 2019 lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Tilaa