• news.cision.com/
  • KONE Oyj/
  • KONEen hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

KONEen hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Report this content

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta, 2021, klo 12.55

KONEen hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

KONE Oyj:n hallitus on 28. tammikuuta 2021 päättänyt käynnistää uuden osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Pitkän aikavälin arvon kehityksen tukemiseksi ja osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamiseksi uudessa suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan kolmen vuoden tulosta verrattuna edellisen osakepalkkiojärjestelmän yhden vuoden tulokseen. Uusi ohjelma korvaa nykyiset suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät.

Uudessa suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä korostetaan edelleen kannattavaa kasvua ja sen lisäksi uutena mittarina vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmän kohderyhmän ja tavoitteet sekä mahdolliset palkkiot. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmien piiriin. Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle.

KONEen hallitus päättää kunkin uuden osakeohjelman käynnistämisestä vuosittain.

Edellä mainitun lisäksi KONEella on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, joka toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Järjestelmän sitouttamisaika on enintään 3 vuotta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Ensimmäinen uuden kannustinjärjestelmän mukainen osakeohjelma alkaa vuoden 2021 alusta, ja mahdolliset järjestelmän mukaiset osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024, mikäli hallituksen vuosille 2021-2023 asettamat ansaintakriteerit täyttyvät.

Vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari  on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen (Diversity and Inclusion) sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. KONEen hallituksella on mahdollisuus muuttaa tavoiteasetantaa vuosittain.

Noin 55 ylimmän johdon jäsentä ja 500 muuta valittua KONE-konsernin avainhenkilöä ovat oikeutettuja osallistumaan vuoden 2021 suoriteperusteiseen osakejärjestelmään.

Lisätiedot:

Susanne Skippari, henkilöstöjohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4524

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Susanne Skippari
henkilöstöjohtaja

KONE yrityksenä 
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden 2020 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

www.kone.com 

Tilaa