Uusi hissidata kertoo ihmisten liikkumisesta maailman kaupungeissa

Report this content

KONE Oyj, lehdistötiedote 7.12.2021

  • Helmi–huhtikuussa 2020 hissien starttimäärät romahtivat 80 prosenttia kymmenessä Euroopan suurkaupungissa
  • Työskentely toimistorakennuksissa Pariisissa, Münchenissä, Helsingissä, Berliinissä ja Hampurissa on pysynyt 60 prosentin tasolla tämän vuoden alusta lähtien verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan
  • Statistiikan perusteella paluu toimistoihin hidastui marraskuussa, kun kuukauden jälkipuoliskolla havaittiin uusi koronavirusvariantti

KONE on analysoinut maailmanlaajuiseen hissikantaansa kuuluvista hisseistä saatua dataa saadakseen kuvan ihmisten liikkumisesta kaupungeissa eri puolilla maailmaa COVID-19-pandemian aikana.

Tietoja on kerätty jo ajalta ennen kuin ensimmäiset rajoitustoimet sulkivat suurimman osan ihmisistä koteihinsa aina tähän päivään asti. Ainutlaatuinen aineisto kuvaa ihmisten paluuta työpaikoille, oppilaitoksiin ja hotelleihin sekä liikkumista asuinrakennuksissa.

Yli miljardi ihmistä käyttää päivittäin KONEen suunnittelemia ja valmistamia laitteita yhtiön asiakkaiden rakennuksissa.

Pandemian huipulla hissien käyttö Lontoon toimistorakennuksissa väheni 80 prosenttia

Data osoittaa, että helmi–huhtikuussa 2020 hissien starttimäärät romahtivat 80 prosenttia kymmenessä Euroopan kaupungissa, joista KONEella on kattavaa dataa ihmisten liikkumisesta.

Ennen pandemiaa syyskuussa 2019 Lontoossa toimistorakennusten hisseillä tehtiin  keskimäärin noin 13 000 matkaa per hissi. Huhtikuuhun 2020 mennessä luku oli pudonnut noin 2 500:aan.

Kuva: Financial Times Commercial

Amsterdamissa puolestaan toimistorakennusten hisseillä tehtiin syyskuussa 2019 keskimäärin noin 16 500 matkaa per hissi. Huhtikuuhun 2020 mennessä luku oli pudonnut noin 3 500:aan.

Kuva: Financial Times Commercial

Marraskuulta 2021 olevien uusimpien lukujen mukaan hissien käyttö Lontoossa on noussut 72 prosenttiin verrattuna pandemiaa edeltävään tasoon. KONE-hisseillä tehtiin keskimäärin 9 200 matkaa marraskuussa.

Hissien käytön nousu Euroopassa kuitenkin pysähtyi ja kääntyi jopa laskuun loka-marraskuussa, mikä johtuu mahdollisesti muutoksesta ihmisten käyttäytymisessä tai uusista liikkumisrajoituksista vastauksena marraskuun jälkipuoliskolla löydettyyn omikron-varianttiin.

Esimerkiksi Amsterdamissa hissimatkoja tehtiin lokakuussa keskimäärin hieman alle 9 000 per hissi, mutta lukema putosi 7 900:aan marraskuussa.

Muissa kymmenen kaupungin ryhmään kuuluvissa kaupungeissa – Berliinissä, Brysselissä, Hampurissa, Helsingissä, Milanossa, Münchenissä, Pariisissa ja Tukholmassa – toimistorakennusten hissien käyttö on lisääntynyt tasaisesti ensimmäisten liikkumisrajoitusten aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Tosin niissäkin paluu toimistorakennuksiin on seisahtunut tai kääntynyt laskuun lokakuun jälkeen.

Hotellialan toipumiselle takaisku viimeisen kuukauden aikana

Hotellien hissejä koskeva data kertoo myös omaa tarinaansa pandemiasta. Hotellien hisseillä tehtiin syyskuussa 2019 keskimäärin yli 22 000 matkaa per hissi. Tämä lukema laski huhtikuuhun 2020 mennessä lähes 90 prosenttia noin 2 500 matkaan per hissi.

Lontoossa hissimatkojen määrä elpyi lokakuussa 2021 noin 19 000 matkaan per hissi, mutta marraskuussa lukema putosi alle 18 000:een.

Vastaava ilmiö hotellien hissien käytössä on nähtävissä Amsterdamissa, Tukholmassa, Berliinissä, Pariisissa, Hampurissa ja Münchenissä.

Globaalilla tasolla toimistoihin paluussa nähtävissä kansallisia eroja

Tammikuusta 2021 lähtien KONEen toimistorakennuksia koskevassa hissidatassa on nähtävissä monivivahteisempaa kehitystä, joka heijastelee eri maiden erilaisia COVID-19-strategioita.

Esimerkiksi Shanghaissa suuri osa työvoimasta oli vuoden alussa palannut tyypillisiin työtapoihinsa, jolloin matkojen määrä per hissi oli keskimäärin 18 300. Viime kuussa lukema oli kuitenkin pudonnut alle 15 000 matkaan.

Chicagossa puolestaan oli vuoden alussa käytössä vielä tiukkoja rajoituksia, ja siellä hissien käyttö on kasvanut tammikuusta lähtien hitaasti mutta varmasti. Tämä kertoo siitä, että Yhdysvalloissa pandemiaa on pyritty hallitsemaan järjestelmällisesti ja ihmisistä paluu toimistoon tuntuu turvallisemmalta.

Kuva: Financial Times Commercial

KONEella älykkäiden ja vastuullisten kaupunkien ohjelmasta vastaava johtaja Tessina Czerwinski kommentoi: ”Kaupungeissa asuvien ihmisten määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä neljästä miljardista yli kuuteen miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Kaikille näille ihmisille on löydettävä kestävä tapa asua ja liikkua kaupungeissa. Teknologian avulla pystymme luomaan personoituja, turvallisempia tapoja yhdistää ihmiset ja paikat. Hisseistä saatu data voi opettaa meille paljon siitä, miten elämä on muuttunut parin viime vuoden aikana – ja miten se voi muuttua tulevaisuudessa.”

”Kulloinkin voimassa olleet kansalliset koronarajoitukset ovat olleet koko pandemian ajan merkittävimpiä muuttujia, minkä vuoksi kaupunkien välillä on nähtävissä eroja ihmisten liikkumisessa pandemian aikana. Esimerkiksi vuoden 2021 alussa Yhdysvallat, Eurooppa ja Kiina olivat eri vaiheissa pandemiasta toipumisessa. Ihmisten liikkumiseen vaikuttaneet rajoitukset olivat erilaisia, mikä näkyy ihmisten hissien käytössä toimisto-, hotelli- ja asuinrakennuksissa sekä oppilaitoksissa kuluneen vuoden aikana.”

Financial Timesin artikkeliin ja KONEen hissidataan voi tutustua tarkemmin täältä:
https://www.ft.com/partnercontent/kone/next-level-cities.html

Lisätietoja:
Hanna Rutanen, viestintäjohtaja, KONE Oyj, puh. +358 41 507 1361, media@kone.com

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.fi

Lisätietoa hissidatasta

KONEen keräämä data näyttää, miten KONEen laitteita on käytetty ja käytetään kaupungeissa eri puolilla maailmaa. Kaupunkien välisiin eroihin on useita syitä. Hissien käyttöön voi vaikuttaa kaupunkien erilainen rakennuskanta. Esimerkiksi tyypillisesti korkean rakennuskannan kaupungeissa, kuten Shanghaissa, Kuala Lumpurissa, Singaporessa ja Lontoossa , hissimatkojen määrä toimistotaloissa on paljon suurempi. Toisaalta Helsingissä ja muissa matalammin rakennetuissa kaupungeissa matkojen määrä per hissi on selvästi alhaisempi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia