ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 30.11.2010 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Konecranes Oyj (Y-tunnus 0942718-2)on 29.11.2010 vastaanottanut         
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka   
mukaan BlackRock, Inc:n (USA Tax ID 32-0174421) omistusosuus Konecranes Oyj:n  
osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosenttia. Ilmoituksen mukaan    
BlackRock, Inc:n omistus Konecranes Oyj:ssä oli 6 168 494 osaketta 26.11.2010, 
joka vastaa 9,95 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.    

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 62 002 120 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi    
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.                

KONECRANES OYJ                                 


Miikka Kinnunen                                 
Sijoittajasuhdejohtaja                             


LISÄTIETOJA                                   
Konecranes Oyj                                 
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050           JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.konecranes.com                               

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen     
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,   
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia   
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja 545 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes  
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus:   
KCR1V).

Tilaa