DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

KCI KONECRANES OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS       7.4.2005 klo 17.15        1

DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Deutsche Bank AG on 5.4.2005 ilmoittanut, että heidän edellisessä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun mukaisessa ilmoituksessaan oli virhe.

Kaupankäynnin päättyessä 15.3.2005 Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli
hallussaan 398.701 KCI Konecranes Oyj:n osaketta, mikä edustaa 2,97 %:a yhtiön
osakkeista. Aikaisemmassa ilmoituksessa oli virheellisesti ilmoitettu 983.629
osaketta tai 6,87 % yhtiön osakkeista.

Lisäksi Deutsche Bank AG ilmoitti, että kaupankäynnin päättyessä 15.3.2005
Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli äänioikeus 398.651 KCI
Konecranesin osakeella, mikä edustaa 2,97 %:a yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
Aikaisemmassa ilmoituksessa oli virheellisesti ilmoitettu 960.629 osaketta tai
6,71 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni. KCI
Konecranesin osakepääoma on 28.621.260 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on
14.310.630 osaketta.

KCI Konecranes.  Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes on myös
maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä satamien ja
telakoiden erikoisnostureiden maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2004 konsernin
liikevaihto oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri
puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa