DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ KASVOI

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS   17.3.2005 klo 15.30       1

DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ KASVOI

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Deutsche Bank AG on 16.3.2005 ilmoittanut, että Deutsche Bank AG:n ja sen
tytäryhtiöiden omistus KCI Konecranesin osakkeista ja äänioikeudesta on noussut
yli 5 %:n.

Deutsche Bank AG ilmoitti, että kaupankäynnin päättyessä 15.3.2005 Deutsche Bank
AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 983.629 KCI Konecranes Oyj:n
osaketta, mikä edustaa 6,87 %:a yhtiön osakkeista. Näistä osakkeista Deutsche
Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli äänioikeus 960.629 osakkeeseen, mikä edusta
6,71 %:a yhtiön osakkeista.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni. KCI
Konecranesin osakepääoma on 28.621.260 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on
14.310.630 osaketta.

KCI Konecranes. Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes on myös
maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä satamien ja
telakoiden erikoisnostureiden maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2004 konsernin
liikevaihto oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri
puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJFranciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa