DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

KCI KONECRANES OYJ       PÖRSSI-ILMOITUS   7.3.2006 klo 12.30   1

DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Deutsche Bank AG on 6.3.2006 ilmoittanut, että kaupankäynnin päättyessä 3.3.2006
Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 712 702 KCI Konecranes
Oyj:n osaketta. Tämä osakemäärä edustaa 4,88 prosenttia KCI Konecranesin
osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus jakautui seuraavasti:

                        Osakkeita 
 Deutsche Bank AG               479 396  
 Deutsche Bank Securities Inc.         22 807   
 DWS Investment GmbH              210 000  
 Deutsche Asset Management Investment GmbH   499    
 YHTEENSÄ                   712 702  


Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus oli heidän edellisen
ilmoituksensa mukaan 5,57 prosenttia KCI Konecranesin osakkeista ja äänimäärästä
24.2.2006.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 970 milj. euroa.
Konsernilla on 5 900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJFranciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa