DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSI-ILMOITUS    27.2.2006 klo 18.00     1

DEUTSCHE BANK AG:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Deutsche Bank AG on 27.2.2006 ilmoittanut, että kaupankäynnin päättyessä
24.2.2006 Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 812 548 KCI
Konecranes Oyj:n osaketta, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä
edustaa 5,57 prosenttia KCI Konecranesin osakkeista.

Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli 24.2.2006
valtuutus käyttää äänioikeutta 809 944 osakkeella. Tämä valtuutus edustaa 5,54
prosenttia KCI Konecranesin äänimäärästä.

Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli heidän aiemman ilmoituksensa
mukaan 2,97 prosenttia KCI Konecranesin osakkeista ja äänimäärästä 15.3.2005.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 970 milj. euroa.
Konsernilla on 5 900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJFranciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa