FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH CORP:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

KCI KONECRANES OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS   8.8.2006 klo 11.00   1 (2)

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH CORP:N OMISTUSOSUUS KCI KONECRANESISSA

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

KCI Konecranes on saanut ilmoituksen Fidelity Management Research Corp:n (FMR) ja
sen tytäryhtiöiden omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.

FMR:llä ja sen tytäryhtiöillä oli 4.8.2006 hallussaan yhteensä 2 955 850 KCI
Konecranes Oyj:n osaketta. Tämä osakemäärä vastaa 5,03 prosenttia KCI
Konecranesin osakepääomasta ja äänimäärästä.

Omistus jakautuu seuraavasti:

 Rahasto           Osakkeita Osuus osakepääomasta 
                     ja äänimäärästä %   
 VIP Cyclical Industries   19 100   0,03         
 Intl Small Cap Opportunities 734 000  1,23         
 Select Industrial Equip   58 550   0,10         
 FA Cyclical Industries Fund 61 700   0,10         
 Select Cyclical Industries  16 750   0,03         
 VIP III Mid Cap Portfolio  100    0,00         
 Fidelity Europe Fund -    147 600  0,25         
 Canada                            
 Dallas Police & Fire T50092 56 900   0,10         
 Brown & Williamson Sel Intl 23 200   0,04         
 State of Ct Ret Plan T50251 56 400   0,10         
 FID Select Intl Equity    488 900  0,82         
 (T319)                            
 Principal Partners Intl   127 600  0,21         
 T50423                            
 Illinois Surs-Sel Intl    25 600   0,04         
 T50448                            
 Caterpillar Inc 401K SI   1 200   0,00         
 T50578                            
 City of Fresno RT SY-SI   2 800   0,00         
 T50621                            
 Select Int SM Cap Coll    33 600   0,06         
 (T1056)                            
 San Diego Retirement (T2193) 65 800   0,11         
 IBM Select Eafe Canada T2205 104 400  0,18         
 Ficl Sel Intl SM CP TR    17 300   0,03         
 T55105                            
 Ficl Sel Intl Eqty TR T55106 40 600   0,07         
 Caterpillar Inc T55207    109 700  0,18         
 Caterpillar Veba Sel Eur   18 400   0,03         
 T55257                            
 Oregon Invmt CL Sel Int   199 200  0,33         
 T55271                            
 World Bank Select Intl    24 000   0,04         
 T55274                            
 BP Master TR For Emp PP   39 600   0,07         
 T55275                            
 Fid Sel Glbl Eq Tr-Wld    450    0,00         
 T55281                            
 IBM Canada Select Intl T2286 54 000   0,09         
 CDP Quebec T55293      274 000  0,46         
 Minnesota SBI Sel Intl    40 400   0,07         
 T55303                            
 Shell Oil Select Intl T55322 32 000   0,05         
 Bank of Monntreal S Intl   3 500   0,01         
 T55349                            
 Ficl Glbl Asset All     18 500   0,03         
 EQ-Europe                           
 IBM Netherlands-Select    100 000  0,17         
 Europe                            
 YHTEENSÄ           2 995 850 5,03         


FMR:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus oli heidän aikaisemman ilmoituksensa
(27.7.2006) mukaan 4,99 prosenttia KCI Konecranesin osakepääomasta ja
äänimäärästä.

KCI Konecranesilla on yhteensä 59 513 720 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.
   2 (2)


KCI Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistuneista konserneista. Yrityksen huoltotoiminta
kattaa kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan
kuuluvat kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien
ja kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat
ja haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 971 milj. euroa.
Konsernilla on noin 7 000 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI
Konecranes on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJFranciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa