FRANKLIN RESOURCES INC:IN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS   12.10.2005 klo 15.15       1

FRANKLIN RESOURCES INC:IN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.

Franklin Resources Inc:in (kaupparek.nro 13-2670991) omistus rahastojen ja
erillisten tilien kautta 10.10.2005 vastasi 9,74 %:a KCI Konecranesin
äänivallasta ja 0,69 %:a sen osakkeista.

Alla mainitut Franklin Templeton Investmentsin rahastoryhmittymään kuuluvat
rahastot ovat KCI Konecranesin osakkeenomistajia. Lisäksi Franklin Resources,
Inc:in sijoitusyhtiöillä on omaisuudenhoitosopimuksien perusteella äänioikeus
tiliasiakkaidensa äänillä. Omistus jakautuu seuraavasti:

 Franklin Resources, Inc:in        Määrä   Osuus      
 sijoitusyhtiöiden omistus              osakkeista ja  
                           äänistä %    
 Franklin Templeton Investments (Asia)   14.225   0,10      
 Ltd.                                 
 Franklin Templeton Investment Mgmt., Ltd. 43.210   0,30      
 Templeton Investment Counsel, LLC     41.300   0,29      
 YHTEENSÄ                 98.735   0,69      

 Franklin Resources, Inc:in        Määrä   Osuus äänistä % 
 sijoitusyhtiöiden osuus äänistä                   
 omaisuudenhoitosopimusten kautta                   
 Franklin Templeton Investments (Asia)   122.976  0,86      
 Ltd.                                 
 Templeton Investment Counsel, LLC     1.176.370 8,20      
 YHTEENSÄ                 1.299.346 9,06      

Franklin Resources, Inc:illä oli 19.8.2004 määräysvalta 14,17 %:iin KCI
Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänioikeudesta ja 3,33 %:iin
osakepääomasta.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
Yhtiön osakepääoma on 28.699.460 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 14.349.730
osaketta.

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes on maailman
johtava raskaiden prosessinostureiden ja telakkanostureiden toimittaja. KCI
Konecranes on myös satamien erikoisnostureiden sekä konttikurottajien ja
haarukkatrukkien maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto
oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4900 työntekijää 35 maassa eri puolilla
maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa