FRANKLIN RESOURCES INC:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSI-ILMOITUS   16.8.2006 klo 15.15     1

FRANKLIN RESOURCES INC:N OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus:

Franklin Resources Inc:in (kaupparek.nro 13-2670991) omistus rahastojen ja
erillisten tilien kautta 11.8.2006 vastasi 4,65 %:a KCI Konecranesin äänivallasta
ja 0,34 %:a sen osakkeista.

Alla mainitut Franklin Templeton Investmentsin rahastoryhmittymään kuuluvat
rahastot ovat KCI Konecranesin osakkeenomistajia. Lisäksi Franklin Resources,
Inc:in sijoitusyhtiöillä on omaisuudenhoitosopimuksien perusteella äänioikeus
tiliasiakkaidensa äänillä. Omistus jakautuu seuraavasti:

 Franklin Resources, Inc:in        Osakkeita Osuus      
 sijoitusyhtiöiden omistus              osakkeista ja  
                           äänimäärästä % 
 Franklin Templeton Investments (Asia)   41 560   0,07      
 Ltd.                                 
 Franklin Templeton Investment Mgmt., Ltd. 95 360   0,16      
 Templeton Investment Counsel, LLC     65 370   0,11      
 YHTEENSÄ                 202 310  0,34      

 Franklin Resources, Inc:in        Osakkeita Osuus      
 sijoitusyhtiöiden osuus äänistä           äänimäärästä % 
 omaisuudenhoitosopimusten kautta                   
 Templeton Investment Counsel, LLC     2 774 610 4,65      
 YHTEENSÄ                 2 774   4,65      

Franklin Resources Inc:llä oli heidän aikaisemman ilmoituksensa (10.10.2005)
mukaan määräysvalta 9,74 prosenttiin KCI Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänioikeudesta ja 0,69 prosenttiin osakepääomasta.

KCI Konecranesilla on yhteensä 59 513 720 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

KCI Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistuneista konserneista. Yrityksen huoltotoiminta
kattaa kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan
kuuluvat kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien
ja kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat
ja haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 971 milj. euroa.
Konsernilla on noin 7 000 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI
Konecranes on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa