FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRA

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS      1 (2)
                  19.8.2004 klo 15.15

FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.
Franklin Resources Inc. (kaupparek.nro 13-2670991) on 19.8.2004
ilmoittanut KCI Konecranes Oyj:lle ja Rahoitustarkastukselle
seuraavaa:

2.8.2004 toteutuneen osakekaupan perusteella Franklin Resourcesilla,
Inc:llä on määräysvalta 14,17 %:iin KCI Konecranes Oyj:n osakkeiden
tuottamasta äänioikeudesta (6.5.2004 vastaava omistus oli 15,32 %).
Omistus on jaettu sijoitusrahastojen ja yksittäisten asiakastilien
välillä, joita hallinnoivat Franklin Resources Inc:in yhteydessä
toimivat sijoitusyhtiöt

Franklin Resources sijoitusrahastoilla on 3,33 %:n omistusosuus KCI
Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä. Lisäksi Franklin Resources
Inc:in sijoitusyhtiöillä on omaisuudenhoitosopimuksien myötä yhteensä
10,84 % KCI Konecranesin osakkeiden äänioikeuksista.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella
on yksi ääni. Osakepääoma on 28.617.260 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä on 14.308.630.

2.8.2004 omistus sijoitusrahastojen ja erillisten tilien välillä
jakautui seuraavasti:


 Franklin Resourcesin         Määrä   Osuus osake-
 sijoitusrahastojen omistus           pääomasta ja
                         äänistä (%)
 Franklin Templeton Investments (Asia             
 Ltd.)                   8.635     0,06
 Franklin Templeton Investments                
 Australia Ltd              24.300     0,17
 Franklin Templeton Investments Corp.             
                      17.195     0,12
 Franklin Templeton Investment Mgmt.,             
 Ltd.                  401.875     2,81
 Templeton Investment Counsel, LLC    24.105     0,17
 YHTEENSÄ                476.110     3,33                               2 (2)


 Franklin Resourcesin         Määrä   Osuus
 sijoitusyhtiöiden osuus äänistä         äänistä (%)
 omaisuushoitosopimuksien kautta
 Fiduciary International, Inc.      150.000     1,05
 Templeton Global Advisers, Ltd.     51.363     0,36
 Templeton Investment Counsel, LLC   1.349.046     9,43
 YHTEENSÄ               1.550.409     10,84


KCI Konecranes, jonka pääkonttori sijaitsee Hyvinkäällä, on maailman
johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes
on maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä
satamien massatavara- ja konttinostureiden maailmanlaajuinen
toimittaja ja telakkanostureiden johtava toimittaja. Vuonna 2003
konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on 4350
työntekijää yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa