FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRA

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS     1 (2)
                  6.5.2004 klo 13.00

FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.
Franklin Resources Inc. (kaupparek.nro 13-2670991) on 5.5.2004
ilmoittanut KCI Konecranes Oyj:lle ja Rahoitustarkastukselle
seuraavaa:

Franklin Resourcesilla, Inc:llä on määräysvalta 15,32 %:iin KCI
Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänioikeudesta. Osakkeiden
omistus on jaettu sijoitusrahastojen ja yksittäisten asiakastilien
välillä joita hallinnoivat Franklin Resources Inc:in yhteydessä
toimivat sijoitusyhtiöt (19.3.2004 vastaava omistus oli 14,96 %)

Franklin Resources sijoitusrahastoilla on 3,35 %:n omistusosuus KCI
Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä. Lisäksi Franklin Resources
Inc:in sijoitusyhtiöillä on omaisuudenhoitosopimuksien myötä yhteensä
11,97 % KCI Konecranesin osakkeiden äänioikeuksista.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella
on yksi ääni. Osakepääoma on 28.617.260 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä on 14.308.630.

4.5.2004 toteutuneen osakekaupan perusteella omistus jakautuu
sijoitusrahastojen ja erillisten tilien välillä seuraavasti:Franklin Resourcesin           Määrä  Osuus osake-
sijoitusrahastojen omistus            pääomasta ja
                         äänistä (%)
Franklin Templeton Investments                
(Asia Ltd.)               8.075      0,05
Franklin Templeton Investments                
Australia Ltd              26.950      0,19
Franklin Templeton Investments                
Corp.                  16.820      0,12
Franklin Templeton Investment                
Mgmt., Ltd.              401.875      2,81
Templeton Global Advisors, Ltd.     1.503      0,01
Templeton Investment Counsel, LLC              
(Tax ID 59-1961621)           24.105      0,17
YHTEENSÄ                479.328      3,35

                               2 (2) Franklin Resourcesin           Määrä Osuus äänistä
 sijoitusyhtiöiden osuus äänistä              (%)
 omaisuushoitosopimuksien kautta
 Fiduciary International, Inc.      74.100      0,52
 Templeton Global Advisers, Ltd.     98.413      0,69
 Templeton Investment Counsel, LLC               
 (Tax ID 59-1961621)          1.540.046     10,76
 YHTEENSÄ               1.712.559     11,97


KCI Konecranes, jonka pääkonttori sijaitsee Hyvinkäällä, on maailman
johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes
on maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä
satamien massatavara- ja konttinostureiden maailmanlaajuinen
toimittaja ja telakkanostureiden johtava toimittaja. Vuonna 2003
konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on 4350
työntekijää yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
SijoittajasuhdepäällikköLISÄTIETOJA
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa