FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRA

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (2)
                  25.3.2004 klo 8.45

FRANKLIN RESOURCESIN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Tämä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus.
Franklin Resources Inc. (kaupparek.nro 13-2670991) on 23. 3.2004
ilmoittanut sekä KCI Konecranes Oyj:lle että Rahoitustarkastukselle
seuraavaa:

Franklin Resourcesilla, Inc:llä on määräysvalta 14,96 %:iin KCI
Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänioikeudesta (8.5.2002
vastaava omistus oli 16,16%). Osakkeiden omistus on jaettu
sijoitusrahastojen ja yksittäisten asiakastilien välillä joita
hallinnoivat Franklin Resources Inc:in yhteydessä toimivat
sijoitusyhtiöt.

Franklin Resources sijoitusrahastoilla on 3,42 % omistusosuus KCI
Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä. Lisäksi Franklin Resources
Inc:in sijoitusyhtiöillä on omaisuudenhoitosopimuksien myötä yhteensä
11,54 % KCI Konecranesin osakkeiden äänioikeuksista.

KCI Konecranes on vain yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella on
yksi ääni. Osakepääoma on 28,617,260 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä
on 14,308,630.

19.3.2004 toteutuneen osakekaupan perusteella omistus jakautuu
sijoitusrahastojen ja erillisten tilien välillä seuraavasti:

 Franklin Resources           Määrä  Osuus osake-
 sijoitusrahastojen omistus           pääomasta ja
                          äänistä (%)
 Franklin Templeton Investments               
 (Asia Ltd.)              8,075      0.06
 Franklin Templeton Investments               
 Australia Ltd             29,000      0.20
 Franklin Templeton Investments               
 Corp.                 16,820      0.12
 Franklin Templeton Investment                
 Mgmt., Ltd.             401,875      2.81
 Templeton Global Advisors, Ltd.    9,975      0.07
 Templeton Investment Counsel, LLC              
 (Tax ID 59-1961621)          24,105      0.17
 YHTEENSÄ               489,850      3.42


                               2 (2)


 Franklin Resources            Määrä Osuus äänistä
 sijoitusyhtiöiden osuus äänistä              (%)
 omaisuushoitosopimuksien kautta
 Templeton Global Advisers, Ltd.    102,728      0.72
 Templeton Investment Counsel, LLC              
 (Tax ID 59-1961621)         1,548,166     10,82
 YHTEENSÄ               1,650,894     11.54


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sijoittajasuhdepäälliikö Franciska Janzon,
Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa