KCI KONECRANES: VAHVA TILAUSVIRTA NOSTAA KOKO VUODEN LIIKEVAIHDON KASVUN YLI

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSITIEDOTE    1.11.2005 klo 10.00     1 (18)

KCI KONECRANES: VAHVA TILAUSVIRTA NOSTAA KOKO VUODEN LIIKEVAIHDON KASVUN YLI
25%:IIN

Kolmannen neljänneksen tilaukset jälleen erinomaisella tasolla: 278,1 milj. euroa
Tilausten kasvu yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 47,8 % (orgaaninen kasvu 34
%)
Liikevaihdon kasvu kiihtyi: yhdeksän ensimmäisen kuukauden kasvu 38,4 %
(orgaaninen 21 %), kolmas neljännes 45,6 % (orgaaninen 31 %)
Liikevoitto kasvoi 26,6 milj. euroon, kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli
14,9 milj. euroa
Erikoisnostureiden liikevoittomarginaali parani 5,2 %:iin kolmannella
vuosineljänneksellä
Koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan yli 25 %
Prosessinostureiden valmistus Berliinissä loppuu, 2,6 milj. euron kulut kirjataan
viimeisen vuosineljänneksen tulokseen

            Heinä-syyskuu    Tammi-syyskuu     Ed.v. 
 MEUR          7-9/  7-9/ Muutos 1-9/  1-9/  Muutos 1-12/ 
 LIIKEVAIHTO      05   04  %   05   04   %    04   
 Kunnossapitopalvelut  101,3 81,7 24,0  286,3 239,5 19,5  344,6 
 Standardinostolaitteet 89,8  58,6 53,3  223,4 157,8 41,6  231,2 
 Erikoisnosturit    79,0  44,1 79,1  219,3 132,4 65,7  214,1 
 Sis. liikevaihto    -22,5 -14,3 57,6  -54,0 -42,1 28,3  -62,0 
 Liikevaihto yhteensä  247,6 170,1 45,6  675,0 487,6 38,4  728,0 
                                     
 Liikevoitto (EBIT)   12,5  8,7  44,1  26,6  14,9  78,7  31,3  
                                     
 Korkotuotot ja -kulut -1,7  -0,6     -4,8  -2,0      -3,5  
 Muut rahoitustuotot ja                         
            2,3  0,1     -9,6  0,5      -0,1  
 -kulut                                 
 Tulos ennen veroja   13,2  8,2  61,1  12,3  13,4  -8,1  27,7  
                                     
 Voitto         9,1  5,6  63,1  8,5  9,2  -8,4  18,4  
 Tulos per osake, EUR                          
 - perus        0,64  0,40     0,60  0,66      1,31  
 - laimennettu     0,63  0,39     0,59  0,65      1,29  
 - pois lukien IAS 39:n                         
 vaikutus                  0,71  0,65         
 Liiketoiminnan                             
 kassavirta per osake            1,87  1,29      1,20  
                                     
 SAADUT TILAUKSET                            
 Kunnossapitopalvelut  109,2 72,9 49,8  272,1 226,9 20,0  308,4 
 Standardinostolaitteet 84,0  64,1 31,0  240,4 187,7 28,1  246,6 
 Erikoisnosturit    114,0 53,5 113,0 324,7 157,6 106,1  243,7 
 Sis. tilaukset     -29,0 -18,7 55,0  -62,7 -47,9 30,9  -61,9 
 Saadut tilaukset yht. 278,1 171,8 61,9  774,6 524,3 47,8  736,9 
 Tilauskanta kauden                           
 lopussa                  432,2 281,5 53,5  298,8 

Kommentti yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksesta:

Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva kasvu jatkui ja kiihtyi edelleen kolmannella
vuosineljänneksellä. Tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla kolmella
liiketoiminta-alueella. Kenttähuollon voimakkaan kasvun lisäksi myös
modernisaatiotilaukset lisääntyivät, minkä ansiosta Kunnossapitopalveluiden
tilaukset kasvoivat vuositasolla 20 %. Volyymikasvu edesauttoi
Kunnossapitopalveluiden tulosmarginaalin paranemista. Standardinostolaitteiden
   2 (18)

tilaukset olivat jälleen ennätystasolla, ja myös liikevaihto oli ennätyksellisen
korkea 89,8 milj. euroa. Volyymit kehittyivät hyvin kaikilla päämarkkina-aluilla,
ja vahvinta kasvu oli Pohjois-Amerikassa. Liikevaihdon 28 %:n orgaaninen kasvu
osoittaa markkinaosuuksien kasvaneen. Viimeisten 12 kuukauden
liikevoittomarginaali säilyi 9 %:n tasolla. Erikoisnostureiden tilauskertymä oli
jälleen vahva: kolmen ensimmäisen neljänneksen orgaaninen kasvu oli 72 %.
Liikevaihto oli samalla tasolla kuin toisella vuosineljänneksellä ja kolmen
ensimmäisen neljänneksen orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 31 %.
Kontinkäsittelylaitteiden markkinat pysyivät vahvoina erityisesti Pohjois-
Amerikassa. Erikoisnostureiden liikevoittomarginaali nousi kolmannella
neljänneksellä 5,2 %:iin ensimmäisen vuosipuoliskon vaatimattomasta 2,3 %:sta.


Kommentti koko vuoden tuloksesta:

Vahvan tilausvirran odotetaan jatkuvan. KCI Konecranes uskoo, että liikevaihdon
kasvu koko vuonna tulee olemaan yli 25 %. Kertaluonteinen 2,6 milj. euron
kuluerä, joka liittyy prosessinosturituotannon lopettamiseen Berliinissä,
kirjataan Erikoisnostureiden vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Tämän
jälkeen koko vuoden liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan lähellä 5 % tasoa,
tai hiukan sen yli.


Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

Kuluneella vuosineljänneksellä KCI Konecranes kasvoi jälleen selvästi markkinoita
nopeammin. Uskomme vahvan tilausvirran jatkuvan. Marginaalien parantamiseksi on
menossa useita merkittäviä toimenpiteitä. Marginaalit ovatkin parantuneet jonkin
verran vuoden aikana, mikä yhdistettynä 38 %:n myynnin kasvuun tuotti
merkittävästi aiempaa korkeamman liikevoiton. Tavoitteenamme on aiemmin
kertomamme mukaisesti marginaalien parantaminen edelleen kaikilla liiketoiminta-
alueilla.

Keskeinen strategiaamme jatkossa vaikuttava seikka on käynnissä oleva
teollisuudenalamme konsolidoitumiskehitys. Teimme viime vuoden aikana kaksi
tärkeää yritysostoa, Morris Material Handling Isossa-Britanniassa ja SMV
Lifttrucks Ruotsissa. Kummallakin on ollut tänä vuonna myönteinen vaikutus sekä
volyymi- että tuloskehitykseen. Viime viikolla kerroimme seuraavasta
askeleestamme eli saksalaisen R.STAHL AG:n materiaalinkäsittelydivisioonan
suunnitellusta ostosta.

Voimien yhdistäminen Stahlin kanssa olisi hyödyllistä monelta kannalta.
Ensinnäkin, yhtiöiden vahvuudet ja markkina-asemat täydentäisivät toisiaan
luonnollisella tavalla. Stahlin pitkälle erikoistuneet tuotteet, kuten
räjähdyssuojatut nostolaitteet, muodostaisivat yhdessä KCI Konecranesin
korkavolyymisten standardinostolaitteiden ja raskaiden erikoisnostureiden kanssa
kattavan valikoiman lähes mille tahansa teollisuudenalalle. Toiseksi, Stahlin
laaja asennettujen nostureiden kanta tarjoaisi myös hyvät mahdollisuudet
kunnossapitopalveluille. Kolmanneksi, Saksa on selkeästi Euroopan suurin
nosturimarkkina ja se tulee säilymään sellaisena pitkään. Saksan työmarkkinoilla
on havaittavissa uutta dynamiikkaa, mikä voi vaikuttaa positiivisesti toiminnan
kehittymiseen maassa. Me haluamme olla houkutteleva toimittaja saksalaiselle
teollisuudelle riippumatta siitä, missä päin maailmaa se toimii.


   3 (18)

Tammi-syyskuu 2005
Yleiskatsaus

Saadut tilaukset ja tilauskanta

(Kaikki toteutuneet ja vertailuluvut (suluissa) viime vuodelta on laskettu IFRS:n
mukaisesti ellei toisin ole mainittu.) Konsernin saamat tilaukset olivat 774,6
(524,3) milj. euroa, kasvua 47,8 % (orgaanista kasvua 34 %). Saadut tilaukset
kolmannella vuosineljänneksellä olivat 278,1 (171,8) milj. euroa tai 61,9 %
enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Orgaaninen kasvu oli 45 %.

Tilausaktiivisuus oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleenkin korkealla
tasolla ja tilausten kasvu kiihtyi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana Amerikassa, Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja
Australiassa. Muualla Euroopassa kasvu sitä vastoin oli lähinnä viime vuonna
tehdyistä yrityskaupoista johtuvaa.

Konsernin tilauskanta nousi syyskuun lopussa jälleen uudelle ennätystasolle ja
oli 432,2 (281,5) milj. euroa, jossa kasvua 53,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna. Tilauskannan arvo kasvoi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella
viime vuoden vastaavaan aikaan ja vuoden loppuun verrattuna. Konsernin
tilauskanta kasvoi 133,4 milj. euroa tai 44,6 % viime vuoden loppuun verrattuna.

Kunnossapidon huoltosopimuskanta ei sisälly tilauskantaan. Sopimuskanta kasvoi
edelleen.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 675,0 (487,6) milj. euroa, jossa
kasvua 38,4 % (orgaanista 21 %). Liikevaihdon kasvu kiihtyi kolmannen
vuosineljänneksen aikana ja kasvua oli 45,6 % (orgaanista 31 %). Kasvu jatkui ja
kiihtyi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä kaikilla kolmella liiketoiminta-
alueella.

Nopeinta kasvu oli Aasiassa ja Australiassa sekä Pohjoismaissa ja Koillis-
Euroopassa, mutta kasvua oli kaikilla päämarkkina-alueilla.

Kannattavuus

Konsernin liikevoitto oli 26,6 (14,9) milj. euroa, jossa kasvua 11,7 milj. euroa
tai 78,7 %. Liikevoittomarginaali oli 3,9 (3,1) %. Kolmannella
vuosineljänneksellä liikevoitto oli 12,5 (8,7) milj. euroa ja vastaava
liikevoittomarginaali 5,1 (5,1) %. Marginaali ei parantunut kolmannella
neljänneksellä. Tähän vaikutti se, että Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueen
kasvu oli nopeinta, mutta liikevoittomarginaali alhaisin.

Konsernin rahoituskulut (korkokulujen ja -tuottojen netto) oli 4,8 (2,0) milj.
euroa. Korkokulujen nousu johtuu nettovelkaisuusasteen (gearing) kasvusta, joka
on seurausta käyttöpääoman kasvusta ja viime vuoden lopulla tehdyistä
yritysostoista. Muut rahoitustuotot ja -kulut rasittivat tulosta 9,6 (+0,5) milj.
euroa. Suojausinstrumenttien arvon muutos IAS 39:n mukaisesti oli noin 8,1 milj.
euroa negatiivinen (-10,9 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla). Tämä
muutos on kirjattu muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Muutoksen vaikutus
rahoituskuluihin kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,8 milj. euroa
positiivinen. Käyvän arvon muutoksiin vaikuttivat lähinnä ei-euromääräisen
tilauskannan, saatavien ja tilivelkojen määrän muutokset sekä valuuttakurssien
muutokset. Näillä arvostusmuutoksilla ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta,
mutta niistä aiheutuu lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä heiluntaa konsernin
   4 (18)

kannattavuudessa ja nettotuloksessa. IFRS/IAS 39:n tulosvaikutusta ja
suojauslaskennan soveltamista nyt ensimmäistä kertaa on selostettu tarkemmin
jäljempänä tässä raportissa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 12,3 (13,4) milj. euroa ja kolmannen
vuosineljänneksen tulos 13,2 (8,2) milj. euroa.

Konsernin tuloveroina raportoitiin 3,8 (4,1) milj. euroa, joka perustuu
arvioituun 31 %:n verokantaan koko vuodelta.

Konsernin tulos oli 8,5 (9,2) milj. euroa, osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,65)
euroa. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 9,1 (5,6) milj. euroa ja
osakohtainen tulos 0,63 (0,39) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 13,2 (10,7) % ja oman pääoman
tuotto (ROE) 8,4 (8,3) %. Viimeisten 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto oli
17,0 % ja oman pääoman tuotto vastaavasti 12,7 %.

Konsernin liikevoiton kehitys on aina ollut hyvin epätasaista eri
vuosineljännesten välillä, mutta vuosittain kausivaihtelut ovat kuitenkin olleet
samankaltaisia. Tuloskehitys on tyypillisesti ollut hidasta ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana, mutta kiihtynyt sitten loppuvuotta kohden. Tällaisen
tuloskehityksen arvioidaan toistuvan myös tänä vuonna.

IAS 39 arvostus

Muutos suomalaisesta raportointikäytännöstä IAS 39:n mukaiseen arvostukseen
koskien konsernin varoja, velkoja ja suojausinstrumentteja on vaikuttanut
konsernin liikevoittoon, rahoituskuluihin, tulokseen ennen veroja ja
nettotulokseen kuluvana vuonna. Tammi-syyskuussa nämä vaikutukset olivat
(verrattuna suomalaiseen raportointikäytäntöön): liikevoitto + 5,5 milj. euroa;
muut rahoituserät -8,1 milj. euroa; tulos ennen veroja -2.6 milj. euroa;
nettotulos -1,8 milj. euroa (-0,12 euroa osaketta kohden laskettuna)

Konserni suojautuu politiikkansa mukaisesti valuuttakurssimuutoksilta liittyen
esimerkiksi ei-euromääräiseen tilauskantaan, tase-eriin ja ennakoituihin
kassavirtoihin. Tavoitteena on minimoida negatiivisiin valuuttakurssimuutoksiin
liittyvät riskit. Tätä toimintatapaa on jatkettu.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni siirtyi tiettyjen isojen
erikoisnosturiprojektien osalta soveltamaan suojauslaskentaa. Näiden projektien
ennakoidut kassavirrat ovat erittäin todennäköisiä. Jokaiselle suojauksen
kohteena olevalle projektille on osoitettu sitä vastaava tehokas
suojausinstrumentti (termiinisopimus). Muutos tehtiin käyttäen ns. FX swap-
sopimuksia. Laskentapolitiikan muutoksella oli kokonaisuudessaan positiivinen 5,5
milj. euron vaikutus tulokseen ennen veroja ja 4,1 milj. euron vaikutus tulokseen
verojen jälkeen. Kolmannen neljänneksen tulokseen FX swap-sopimuksilla oli
kertaluonteinen noin 3,6 milj. euron vaikutus ennen veroja ja noin 2,7 milj.
euron vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Muutoksella ei ollut vaikutusta
konsernin omaan pääomaan. Suojauslaskentaan siirtyminen johtaa konsernin koko
vuoden nettotuloksen osalta tulokseen, joka on suunnilleen samaa tasoa kuin se
olisi ollut, jos suojauslaskentaa olisi sovellettu jo vuoden alusta lukien.
Konsernin omaan pääomaan suojauslaskentaan siirtymisellä ei ole vaikutusta.

IAS 39:n mukaisesti suojausinstrumentit, varat ja velat on arvostettu jokaisen
vuosineljänneksen lopun käypiin arvoihin. Tästä aiheutuu arvon muutoksia, joilla
ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Siltä osin, kun sovelletaan
suojauslaskentaa, nämä arvon muutokset raportoidaan suoraan oman pääoman
muutoksena. Muilta osin muutokset raportoidaan tuloslaskelman kautta.
   5 (18)

Termiinipisteiden vaikutus suojausinstrumenttien käypään arvoon ei ole osa
suojaussuhdetta vaan se kirjataan heti tulosvaikutteisesti. Voitot ja tappiot,
jotka on raportoitu omassa pääomassa, kirjataan välittömästi tuotoiksi tai
kuluiksi tuloslaskelmaan, jos suojatun ennakoidun liiketoimen ei enää odoteta
toteutuvan.

Tulosvaikutteisten muutosten suuruus on pääosin riippuvainen suojausmääristä ja
EUR/USD-kurssikehityksestä. Sekä positiivisia että negatiivisia arvon muutoksia
tulee myös tulevaisuudessa. Koska tietyt erikoisnosturiprojektit ovat nyt
suojauslaskennan piirissä, niitä suojaavien johdannaisten arvon muutosten
tulosvaikutukset ovat jatkossa vähäisempiä kuin aiemmin tänä vuonna.


Kassavirta ja tase

Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 38,4 (23,9) milj.
euroa ja liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 26,4 (18,1)
milj. euroa tai 1,87 (1,29) euroa/osake. Kassavirta säilyi nopeasta kasvusta
huolimatta vahvana.

Kassaperusteiset rahoituskustannukset, verot ja investoinnit olivat yhteensä 22,2
(10,9) milj. euroa. Kassavirta ennen rahoituseriä oli 4,2 (7,2) milj. euroa.

Konsernin korolliset velat olivat 118,4 (50,6) milj. euroa ja
nettovelkaantumisaste 89,7 (34,6) %. Molemmat luvut ovat selvästi suuremmat kuin
vastaavaan aikaan viime vuonna, mikä johtuu pääasiassa yritysostoista ja
liiketoiminnan kasvusta. Vuoden 2004 lopussa konsernin nettovelka oli 110,4 milj.
euroa ja nettovelkaantumisaste 80,2 %.

Konsernin omavaraisuusaste oli 27,0 (38,0) % ja current ratio 1,21 (1,47).
Rahoituksen varmistamiseksi konsernilla oli 200 milj. euron suuruinen
valmiusluottolimiitti. Syyskuun lopussa limiitistä oli käytössä noin 31 milj.
euroa.


Valuutat

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen muuntovaikutus konsernin tilausten,
liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Vahva euro suhteessa US-dollariin
(tai siihen sidoksissa oleviin valuuttoihin) vaikutti edelleenkin negatiivisesti
konsernin kannattavuuteen euroalueelta tapahtuvassa viennissä. Tilanteen
odotetaan kuitenkin muuttuvan konsernille suotuisammaksi, koska US-dollari (ja
siihen sidoksissa olevat valuutat) on jatkanut vahvistumistaan suhteessa euroon.

IAS 39 arvostuksen vaikutusta konsernin tulokseen on selostettu erikseen aiemmin
tässä raportissa.

Konsernille merkityksellisten valuuttojen vaihtokurssit kehittyivät alla olevien
taulukoiden mukaisesti:

   6 (18)

Vuosineljänneksen lopun kurssit:

    Q3/2005 Q3/2004 Muutos % 
 USD  1,2042  1,2413  3,08   
 CAD  1,4063  1,5661  11,36   
 GBP  0,68195 0,69095 1,32   
 CNY  9,7444  10,2737 5,43   
 SGD  2,0353  2,0908  2,73   
 SEK  9,3267  9,0288  -3,19   
 NOK  7,877  8,328  5,73   
 AUD  1,5828  1,7151  8,36   

Keskikurssit:

    Q3/2005 Q3/2004 Muutos % 
 USD  1,2625  1,2256  -2,92  
 CAD  1,5463  1,6278  5,27   
 GBP  0,68506 0,67302 -1,76  
 CNY  10,391  10,227  -1,58  
 SGD  2,0913  2,0855  -0,28  
 SEK  9,2189  9,1625  -0,61  
 NOK  8,0525  8,4281  4,66   
 AUD  1,6434  1,6829  2,40   


Investoinnit

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (mukaan lukien
investoinnit osakkuusyritysten osakkeisiin ja vähemmistöosuuksiin) olivat 11,8
(7,6) milj. euroa.


Henkilöstö

Syyskuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 5068 (4345). Kasvu johtui
pääasiassa yritysostoista ja orgaanisesta kasvusta Kiinassa.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalveluiden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 286,3
(239,5) milj.. euroa, jossa kasvua 19,5 % (orgaanista 13 %). Liikevoitto oli 18,6
(11,6) milj. euroa, kasvua 60,3 %. Liikevoittomarginaali oli 6,5 (4,8) %.

Tuloksen kasvuun vaikuttivat lähinnä volyymikasvu, tuottavuuden parantuminen ja
huoltosopimuskannan positiivinen kehitys. Morris Material Handling Ltd:n (MMH)
ostolla oli niinikään positiivinen vaikutus.

Huollon vuosisopimuskannassa oli syyskuun lopussa 241.482 (226.648) nosturia ja
nostinta. Sopimuskannan arvo kasvoi 6 % viime vuoden lopusta.

Saadut tilaukset olivat 272,1 (226,9) milj. euroa, jossa kasvua 20,0 %
(orgaanista 12 %). Tilausmäärien kasvu jatkui ja iso modernisaatiotilaus
kiihdytti kasvua entisestään. Kehitys oli erityisen suotuisaa Pohjois-Amerikassa,
Pohjoismaissa ja Australiassa. MMH:n osto vaikutti kasvuun Isossa-Britanniassa.

   7 (18)

Liiketoiminta-alueen kehitys kolmannella vuosineljänneksellä:

         milj. euroa  muutos % 
 Saadut tilaukset 109,2 (72,9) +49,8  
 Liikevaihto   101,3 (81,7) +24,0  
 Liikevoitto   7,1 (5,1)   +39,2  
 ROS %      7,0 (6,2)       

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 2892 (2623). Kasvu
johtuu MMH:n ostosta ja orgaanisesta kasvusta.


Standardinostolaitteet

Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 223,4 (157,8) milj. euroa, jossa kasvua
41,6 % (orgaanista 28 %). Liikevoitto oli 19,4 (13,3) milj. euroa tai 46,1 %
korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Liikevoittomarginaali oli 8,7
(8,4) %.

Liikevaihdon kasvu sekä ostojen ja ulkoistamisen kautta saadut kustannussäästöt
tukivat liiketoiminta-alueen kannattavuuden positiivista kehitystä. Tilauskasvua
painoi kuitenkin edelleen heikko dollarikurssi. US-dollari on kuitenkin
vahvistunut kohtuullisesti yhdeksän kuukauden takaisesta pohjanoteerauksestaan
(alin arvo viimeisten 12 vuoden ajalta) euroon nähden.

Positiivinen valuuttakurssikehitys sekä MMH:n nosturi- ja nostintuotannon
integrointiohjelman loppuunsaattaminen vaikuttavat myönteisesti tulokseen
viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Saadut tilaukset olivat 240,4 (187,7) milj. euroa. Tilausten kasvu tammi-
syyskuussa oli 28,1 % (orgaanista 19 %) ja kolmannella vuosineljänneksellä 30,9
%. Kehitys oli erityisen suotuisaa Pohjois- ja Itä-Euroopassa sekä Pohjois-
Amerikassa.

Tilauskanta laski jonkin verran kesäkuun ennätystasolta, mutta oli kuitenkin 14,7
% korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja 37,5 % korkeampi kuin viime
vuoden lopussa.

Liiketoiminta-alueen kehitys kolmannella vuosineljänneksellä:

         milj. euroa  muutos % 
 Saadut tilaukset 84,0 (64,1)  +31,0  
 Liikevaihto   89,8 (58,6)  +53,3  
 Liikevoitto   8,5 (5,6)   +53,6  
 ROS %      9,5 (9,6)       

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 1186 (1023). Kasvu
johtuu pääosin MMH:n ostosta.


Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli 219,3 (132,4) milj. euroa, kasvua 65,7 %
(orgaanista 31 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoitto oli
7,3 (7,6) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 3,3 (5,7) %.

Kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 4,1 (2,9)
milj. euroa ja liikevoittomarginaali vastaavasti 5,2 (6,6) %, kun se
ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 2,3 %.
   8 (18)

Nopea kasvu ja siihen liittyvät kapasiteetin ylösajokustannukset rasittavat
edelleen kannattavuutta. Prosessinostureiden valmistus on myös edelleen liian
riippuvainen kustannuksiltaan korkeasta europohjaisesta valmistuksesta. Toiminnan
joustavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi on menossa useita
toimenpiteitä. Esimerkiksi Shanghaissa Kiinassa aloitti toimintansa juuri
valmistunut kokoonpanotehdas. Omistusosuuden hankkiminen ukrainalaisesta
Zaporozhcranesta ja strategisen yhteistyösopimuksen solmiminen puolalaisen
Mostostalin luovat lisää tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyistä kapasiteettia.


Prosessinostureiden valmistus ja kokoonpano Berliinissä on päätetty lopettaa.
Tästä aiheutuva kertaluonteinen 2,6 milj. euron kulu kirjataan viimeisen
vuosineljänneksen tulokseen. Toiminta Berliinissä keskittyy jatkossa
prosessinostureiden myyntiin, markkinointiin, projektihallintaan ja
asiakastukeen. Tehtaan sulkeminen vaikuttaa noin 40 henkilön työsuhteeseen.

Saadut tilaukset olivat 324,7 (157,6) milj. euroa, jossa kasvua 106,0 %
(orgaanista 72 %). Tilauskanta nousi jälleen uudelle ennätystasolle. Voimakkainta
kasvu oli satama- ja telakkasektoreissa.

Tilauskanta (tulouttamaton osa tilauskantaa) on nyt 84,8 % korkeampi kuin vuotta
aikaisemmin ja 53,4 % korkeampi kuin viime vuoden lopussa.

Liiketoiminta-alueen kehitys kolmannella vuosineljänneksellä:

         milj. euroa  muutos % 
 Saadut tilaukset 114,0 (53,5) +113,0  
 Liikevaihto   79,0 (44,1)  +79,1  
 Liikevoitto   4,0 (2,9)   +37,9  
 ROS %      5,2 (6,6)       

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 869 (574). Kasvu johtuu
pääasiassa uuden tehtaan perustamisesta Kiinaan ja SMV Konecranes AB:n ostosta.

Zaporozhcranea ei ole liitetty konsernin lukuihin tytäryhtiönä, sillä konserni
pyrkii alentamaan omistuksensa alle puoleen ja käy keskusteluja useiden asiasta
kiinnostuneiden tahojen kanssa. Zaporozhcranen yhdistämisellä ei myöskään olisi
ollut merkittävää tulosvaikutusta.


Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin kulut, jotka eivät suoraan kohdistu liiketoiminta-alueille ja jotka
koostuvat pääasiassa normaaleista kehityskustannuksista (henkilöstö,
tuotekehitys, systeemit, konsernirakenne jne.) sekä konsernin hallinnon,
lakiasioiden ja rahoituksen hoidosta, on raportoitu konsernin yhteisinä kuluina.
Nämä kulut olivat 18,0 (17,3) milj. euroa eli jonkin verran enemmän kuin
vastaavaan aikaan viime vuonna.

Konsernin konsolidointikulut olivat -0,7 (-0,3) milj. euroa. Nousu johtuu
sisäisen voiton eliminoinnin kasvusta.

Konsernin yhteisissä toiminnoissa työskenteli 121 (125) henkilöä.

   9 (18)

Muutoksia konsernin organisaatiossa ja rakenteessa

DI Ari Kiviniitty, 48, nimitettiin konsernin teknologiajohtajaksi (CTO) ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.10.2005 alkaen. Teknologiajohtaja vastaa
konsernin teknologiastrategiasta ja kehityksestä sekä laadunhallinnasta. Ari
Kiviniitty raportoi konsernin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.

DI Jarmo Juntunen, 49, nimitettiin Satamayksikön johtajaksi. Tämän uuden
liiketoimintayksikön toiminta keskittyy sekä uusien lastinkäsittelylaitteiden
että huoltopalvelujen tarjoamiseen kasvavalle satama- ja
tavaraterminaalisektorille. Jarmo Juntunen raportoi Erikoisnosturit-liiketoiminta-
alueen johtajalle Mikko Uharille.

Heinäkuussa konserni hankki kaksi ruotsalaista työstökoneiden huoltoyhtiötä.
Yhtiöt ovat pieniä (niiden yhteenlaskettu liikevaihto on vajaat 2 milj. euroa ja
ne työllistävät yhteensä 15 henkilöä), mutta yritysostot merkitsevät kuitenkin
ensimmäistä askelta Suomen ulkopuolisille työstökoneiden huoltomarkkinoille.
Yhtiöt liitettiin Kunnossapitopalveluiden lukuihin heti yritysostojen jälkeen.

Kolmannella vuosineljänneksellä konserni hankki enemmistöosuuden Ukrainan
johtavasta nosturivalmistajasta Zaporozhcranesta. Zaporozhcranen tehtailla on
rautatieyhteys ja sillä on oma valimo, takomo ja lämpökäsittelylaitos. Yhtiö
toimii vuokratiloissa, jotka käsittävät 10 hehtaaria katettua tehdastilaa. Yhtiön
lukuja ei ole liitetty Erikoisnostureiden lukuihin, sillä konserni pyrkii
alentamaan omistusosuutensa alle 50 %:n. Muita osakkeenomistajia olisivat yhtiön
toimiva johto ja muut sijoittajat. Nostureiden valmistuksen ja kokoonpanon
lisäksi tehtaan tuotantokoneisto pystyy valmistamaan mekaanisia komponentteja ja
raskaita teräsrakenteita myös muihin tarkoituksiin.


Tärkeitä tapahtumia kolmannen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen

Konsernin strategisena tavoitteena on luoda sopimusvalmistajien verkosto ja tuoda
tätä kautta lisää kapasiteettia ja joustavuutta tuotantoon. Tämän mukaisesti
konserni ilmoitti 20.10.2005 laajentavansa yhteistyötään Puolan johtavan
teräsrakenteiden valmistajan Mostostal Chojnice SA:n kanssa. KCI Konecranes ja
Mostostal Chojnice SA allekirjoittivat sopimuksen pääasiassa Euroopan
markkinoille tarkoitettujen prosessinostureiden valmistuksesta. Yhteistyön
laajentamista juhlittiin samaan aikaan pidetyssä Mostostal Chojnicen tehtaan
avajaisjuhlassa Puolassa.

KCI Konecranes ilmoitti 26.10.2005, että se on allekirjoittanut
periaatesopimuksen ja aloittanut eksklusiiviset neuvottelut saksalainen R.STAHL
AG:n (pääkonttori Waldenburgissa) kanssa tämän materiaalinkäsittelydivisioonan
mahdollisesta ostosta. R.STAHL:in johto on vakuuttunut siitä, että
tulevaisuudessa R.STAHL Fördertechnik pystyy KCI Konecranesiin yhdistyneenä
saavuttamaan paremman aseman erittäin kilpailluilla markkinoilla kuin osana
R.STAHL:in teknologiaryhmää. KCI Konecranesin ja R.Stahl Fördertechnikin
liiketoiminnot sopivat strategisesti hyvin yhteen. Niiden tuotteet ja markkina-
alueet täydentävät pääosin toisiaan. Päällekkäisyyksiä on vain vähän.
Suunnitellulla yrityskaupalla voidaan saavuttaa merkittäviä syntergiaetuja sekä
päästään hyödyntämään merkittävää maailmanlaajuista toimitettujen nostureiden
kantaa.

Mikäli neuvotteluissa päästään myönteiseen lopputulokseen, sopimus R.STAHL
Fördertechnikin myymisestä KCI Konecranesille allekirjoitetaan marraskuun loppuun
mennessä. Kaupan vahvistuminen edellyttää vielä asianomaisten
kilpailuviranomaisten hyväksynnän, mutta kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen
kuluvan vuoden loppuun mennessä.
   10 (18)

Suunniteltu yritysosto ei vaikuttaisi juurikaan vuoden 2006 osakekohtaiseen
tulokseen, vaan positiivinen vaikutus tulisi näkymään vuodesta 2007 lähtien.


Kommentti koko vuoden tuloksesta

Vahvan tilausvirran odotetaan jatkuvan. KCI Konecranes uskoo, että liikevaihdon
kasvu koko vuonna tulee olemaan yli 25 %. Kertaluonteinen 2,6 milj. euron
kuluerä, joka liittyy prosessinosturituotannon lopettamiseen Berliinissä,
kirjataan Erikoisnostureiden vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Tämän
jälkeen koko vuoden liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan lähellä 5 % tasoa,
tai hiukan sen yli.


Hallitus
1.11.2005


Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

KCI Konecranesin optio-ohjelmiin liittyvillä optio-oikeuksilla merkityt 1.600
uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Uudet osakkeet merkittiin vuoden 1997 optio-ohjelman optio-oikeuksilla.

Merkintöjen seurauksena KCI Konecranesin osakepääoma syyskuun lopussa oli
28.699.460 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 14.349.730.


Osakepääoma, osakkeen hintakehitys ja osakevaihto

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi tammi-syyskuun aikana 18,43 % ja sen
päätöskurssi oli 38,50 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 39,99 euroa ja
alhaisin 29,80 euroa. Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 35,07 euroa.
Samaan aikaan nousivat OMX Helsinki yleisindeksi 26,36 %, OMX Helsinki
portfolioindeksi 28,63 % ja OMX Helsinki metalli- ja konepajaindeksi 44,32 %.

Osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 552 milj. euroa, johon sisältyivät
myös yhtiön omistamat omat osakkeet (210.650 osaketta). Yhtiö oli markkina-
arvoltaan 44:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä noteeratuista yhtiöistä.

Osakkeiden kokonaisvaihto oli 14.168.942 osaketta, mikä vastaa 99 %:a yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihto oli arvoltaan 496.958.374 milj. euroa,
joka oli 31:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin Pörssissä listatuista
yhtiöistä. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 74.573 osaketta, joka vastaa
keskimäärin 2,6 milj. euron päivittäistä vaihtoa.
   11 (18)
Yhtiön omat osakkeet

KCI Konecranes Oyj omisti syyskuun lopussa yhteensä 210.650 omaa osakettaan,
nimellisarvoltaan 421.300 euroa. Tämä vastaa 1,47 %:a yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö hankki
osakkeet 20.2. - 5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan 20,75 euroa/osake.

Liputukset

Franklin Resources Inc:in (kaupparek.nro 13-2670991) omistus rahastojen ja
erillisten tilien kautta 10.10.2005 vastasi 9,74 %:a KCI Konecranesin
äänivallasta ja 0,69 %:a sen osakkeista.

Centaurus Capital ilmoitti 18.8.2005, että Centaurus Capitalin ja sen
tytäryhtiöiden hallinnoimien rahastojen omistus KCI Konecranesin osakkeista ja
äänioikeudesta oli 15.8.2005 tehtyjen osakekauppojen seurauksena noussut 5 %:iin.Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä heinä-syyskuussa saaduista tilauksista. Lista
kuvaa toimintamme kattavuutta sekä asiakaskunnan suhteen että maantieteellisesti.


Satamat

Baltic Container Terminal (BCT, Gdynia, Puola) tilasi kahden Post Panamax -luokan
laiturikonttinosturin (Ship-to-Shore, STS) suunnittelun ja toimittamisen.

APM Terminals (APMT) tilasi 10 kumipyöräkonttinosturia (RTG) Yhdysvaltain
länsirannikolla sijaitseviin terminaaleihinsa: kahdeksan nosturia Los Angelesiin
ja kaksi Tacomaan.

Houstonin satamalaitos (Port of Houston Authority, PHA), tilasi 12 RTG-nosturia
uuteen Bayportin terminaaliinsa.

Georgian satamalaitos (Georgia Ports Authority, GPA), tilasi kymmenen RTG-
nosturia Savannahissa sijaitsevaan Garden Cityn terminaaliinsa.

Multi-Link Terminals tilasi kaksi RTG-nosturia terminaaliinsa Pietariin. Multi-
Link Terminals on suomalaisen Containershipsin ja irlantilaisen Forth Portsin
muodostama yhteisyritys.

DP World, joka on yksi maailman johtavista konttiterminaalioperaattoreista,
tilasi viisi 16-pyöräistä RTG-nosturia Constantza South Container Terminaliin,
Romaniaan ja neljä 8-pyöräistä RTG-nosturia uuteen Multimodal Caucedo
terminaaliin Dominikaanissa tasavallassa.

Johtava globaali laivaus- ja logistiikkaoperaattori P&O Nedloyd tilasi viisi 16-
pyöräistä ja päätoiminnoiltaan täysin sähkömekaanista RTG-nosturia uuteen Los
Angelesin konttiterminaaliinsa (LACT-projekti).


Perusmetalli

Voestalpine Stahl GmbH tilasi useita materiaalinkäsittelyyn ja kunnossapitoon
tarkoitettuja prosessinostureita Linzissä, Itävallassa sijaitsevaan
terästehtaaseensa.

   12 (18)

Alcan Primary Metals (Fort William, Skotlanti) tilasi sulattoonsa yhden 50-tonnin
CXT-nosturin.

Bechtel Inc (Montreal, Kanada) tilasi yhden 64-tonnin CXT-nosturin Islannissa
sijaitsevaan Alcoan Fajoraalin alumiinisulattoon.

Arcelor-konserniin kuuluva CST tilasi prosessinosturin Serrassa, Espirito
Santossa, Brasiliassa sijaitsevaan terästehtaaseen .

Kreikkalainen Rokas tilasi komponentteja kahteen prosessinosturiin Elefsisissä
sijaitsevaan Halyvourgikin terästehtaaseen.

SMI Steel - Alabama (Birmingham, Alabama) tilasi terästehtaansa sulattoon yhden
110-tonnin panostusnosturin.

Kiinalainen Guixi Copper Mill tilasi kaksi sulan kuparin käsittelyyn tarkoitettua
prosessinosturia.


Voimalaitokset

Voith Siemens Hydro Kraftwerkstechnik GmbH & Co. tilasi turbiinien asennuksessa
ja huollossa käytettävän voimalaitosnosturin Ethiopia Gigel Gibe-Omo II
-vesivoimalaitokseen.

Kiinalainen ABB Hefei Transformer Co., Ltd tilasi useita prosessinostureita
muuntamotehtaaseensa.

Mitsubishi Heavy Ind (Tokio, Japani) tilasi yhden 115-tonnin turbiinisalin
nosturin Irlannissa, lähellä Dublinia sijaitsevaan Huntstownin voimalaitokseen.

Saksalainen Siemens AG tilasi 130-tonnin turbiinisalin nosturin Egyptissä
sijaitsevaan Kuriematin voimalaitokseen Eg Power.

Mitsubishi tilasi 105-tonnin voimalaitosnosturin Chilessä sijaitsevaan San Isidro
II -voimalaitokseen.

SNC Lavalin Power, Inc (Redmond, Washington) tilasi neljä automatisoitua
kahmarinosturia uuteen Bensonissa, Minnesotassa sijaitsevaan siipikarjajätteen
polttolaitokseen.

KCI Konecranes sai historiansa suurimman modernisaatiotilauksen ruotsalaiselta
Vattenfall-konserniin kuuluvalta Ringhals AB:lta. Tilaukseen sisältyy 12
Ringhalsin ydinvoimalassa Varbergissa sijaitsevan prosessinosturin modernisointi.Sellu ja paperi

Metsä-Botnia tilasi useita prosessinostureita ja kevyisiin nostoluokkiin
tarkoitettuja nostureita Uruguaissa sijaitsevaan sellutehtaaseensa.
   13 (18)

Tuloslaskelma (MEUR)

                  1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004 
 Liikevaihto            675,0   487,6    728,0   
 Osuus osakkuusyhtiöiden      0,2    0,0     0,0    
 tuloksista                             
 Poistot              -11,3   -9,3    -12,4   
 Arvonalentumiset         0,0    0,0     -1,2    
 Liiketoiminnan muut kulut     -637,2   -463,4   -683,1   
 Liikevoitto            26,6    14,9    31,3    
 Korkotuotot ja -kulut       -4,8    -2,0    -3,5    
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -9,6    0,5     -0,1    
 Voitto ennen veroja        12,3    13,4    27,7    
 Verot               -3,8(1   -4,1(1   -9,2    
 Laskentakauden voitto       8,5    9,2     18,4    
                                   
 Tulos/osake (EUR)                          
 - perus (EUR)           0,60    0,66    1,31    
 - laimennettu (EUR)        0,59    0,65    1,29    

1) Arvioidun verokannan mukaan


Konsernin tase (MEUR)

               9/2005    9/2004    12/2004   
 Käyttöomaisuus        115,6    86,4     112,1    
 Vaihto-omaisuus       158,0    101,6    114,1    
 Myyntisaamiset ja muut                       
 lyhytaikaiset saamiset    260,5    217,2    267,0    
 Rahat ja pankkisaamiset   29,8     21,3     20,7     
 Vastaavaa yhteensä      563,9    426,5    513,9    
 Oma pääoma          132,1    146,3    137,7    
 Pakolliset varaukset     16,3     15,6     17,5     
 Pitkäaikainen vieras pääoma 57,7     49,2     24,8     
 Lyhytaikainen vieras pääoma 357,8    215,5    334,1    
 Vastattavaa yhteensä     563,9    426,5    513,9    
 Gearing %          89,7     34,6     80,2     
 Omavaraisuusaste %      27,0     38,0     29,1     
 Sijoitetun pääoman tuotto %,                    
               17,0     *      13,7     
 Liukuva 12 kk                            
 Oma pääoma/osake (EUR)    9,34     10,42    9,76     


* Vuoden 2003 luvut raportoitiin vain FAS:n mukaisesti


Korollinen nettovelka (MEUR)

               9/2005    9/2004    12/2004   
 Pitkä- ja lyhytaikaiset                       
 korolliset lainat      -148,7    -71,9     -131,4   
 Rahat ja pankkisaamiset sekä                    
 muut korolliset saamiset   30,3     21,3     21,0    
 Yhteensä           -118,4    -50,6     -110,4   

   14 (18)
Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                    1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 
 Liikevoitto ennen käyttöpääoman                  
 muutosta               38,4   23,9   42,8    
 Käyttöpääoman muutos         -12,0  -5,8   -26,0   
 Liiketoiminnan rahavirrat ennen                  
 rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja 26,4   18,1   16,8    
 Rahavirtaperusteiset                        
 nettorahoituserät ja maksetut     -11,2  -6,6   -9,2    
 tuloverot                             
 Liiketoiminnasta kertyneet                     
 nettorahavarat            15,2   11,5   7,6    
 Investointeihin käytetyt       -11,1  -4,4   -38,0   
 nettorahavarat                           
 Kassavirta ennen rahoituksen                    
 rahavirtoja              4,2   7,2   -30,4   
 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 3,9   0,8   38,3    
 Muuntoerot              1,1   0,1   -0,4    
 Rahavarojen muutos          9,1   8,1   7,5    
 Rahavarat tilikauden alussa      20,7   13,2   13,2    
 Rahavarat tilikauden lopussa     29,8   21,3   20,7    
 Rahavarojen muutos          9,1   8,1   7,5    


Oman pääoman muutokset ( MEUR)

        Osake- Muu   Väh.  Muunto- Arvon-m Kertyn. Oma   
        pääoma sid.  -osuus ero   uutos- voitto- pääoma 
           pääoma         ja   varat  yht.  
                       suojaus         
                       -rahast         
                       o            
 Oma pääoma                              
 12/2003    28,6  21,8  0,1   -5,7  0,0   105,4  150,3  
 Osingonjako                     -14,0  -14,0  
 Vapaaeht.                              
 varausten                              
 muutos                        0,1   0,1   
 Muuntoerot              -0,2          -0,2  
 Omaan                                
 pääomaan                               
 kirjatut                               
 osakeperust.                     0,6   0,6   
 maksut                                
 Muut                 0,1       0,2   0,3   
 muutokset                              
 Tilikauden                              
 voitto                        9,2   9,2   
 Oma pääoma                              
 9/2004    28,6  21,8  0,1   -5,8  0,0   101,5  146,3  
                                   
 Oma pääoma                              
 12/2004    28,6  22,3  0,1   -6,1  0,0   92,7  137,6  
 Käytetyt                               
 optio-oik.  0,1  0,8                   0,9   
 Osingonjako                     -14,8  -14,8  
 Vapaaeht.                              
 varausten                              
 muutos                        -0,6  -0,6  
 Tulevien                               
 rahavirtojen                             
 suojaus                   -4,1      -4,1  
 Muuntoerot              3,7           3,7   

   15 (18)

 Omaan                                
 pääomaan                               
 kirjatut                               
 osakeperust.                     0,9   0,9   
 maksut                                
 Tilikauden                              
 voitto                        8,5   8,5   
 Oma pääoma                              
 9/2005    28,7  23,1  0,1   -2,4  -4,1  86,7  132,1  


Konsernin vastuut (MEUR)

                 9/2005   9/2004   12/2004  
 Kiinnitykset ja annetut pantit                   
  Omasta velasta        5,9     5,9     5,9    
  Kaupallisista sitoumuksista  0,3     0,4     0,3    
 Kaupalliset takaukset                        
 Omasta puolesta         135,4    107,3    101,5   
 Takaukset                              
 Osakkuusyhtiöiden velasta    0,0     0,8     0,8    
 Muiden puolesta         0,0     0,1     0,1    
 Leasingvastuut          30,1    18,1    22,5    
 Muut vastuut           1,0     0,9     1,2    
 Vastuut yhteensä         172,7    133,4    132,3   


Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

           9/2005   9/2005   9/2004   12/2004  
           Nimellis-ar Markkina-ar Nimellis-ar Nimellis-a 
           vo     vo     vo     rvo    
 Valuuttatermiini-sop                        
 imukset       382,2    -4,3    556,0    538,5   
 Koronvaihtosopimukse 25,0    0,1     25,0    25,0    
 t                                  
 Yhteensä       407,2    -4,2    581,0    563,5   


Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä
suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin
liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia.
Johdannaisilla suojattu tilauskanta on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonais-nimellisarvosta.


Investoinnit (MEUR)

               1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004  
 Investoinnit yhteensä                     
 (ilman tytäryritysostoja)  11,8    7,6     11,8    


   16 (18)

Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma (MEUR)

                  1-9/2004   1-12/2004   
 Tilikauden voitto, FAS      10,2     23,0     
 Liikearvopoistojen peruuttaminen,               
 IFRS 3 ja IAS 36         1,9      2,6      
 Arvonalentumiset, IAS 36     0,0      - 1,2     
 Työsuhde-etuudet, IAS 19     - 0,8     - 1,1     
 Osakeoptio, IFRS 2        - 0,6     - 0,8     
 Tuloverot, IAS 12         0,9      1,5      
 Pakolliset varaukset, IAS 37   - 2,4     - 5,4     
 Muut IFRS-oikaisut        0,0      - 0,2     
 IFRS-oikaisut yhteensä      - 1,0     - 4,6     
                                
 Tilikauden voitto, IFRS      9,2      18,4     


Oman pääoman täsmäytyslaskelma (MEUR)

                  12/2003    9/2004   12/2004  
 Oma pääoma, FAS          163,4     159,7   157,9   
 IFRS-oikaisut:                            
 Liikearvopoistojen peruuttaminen,                   
 IFRS 3 ja IAS 36         0,0      1,9    2,6    
 Arvonalentumiset, IAS 36     - 0,1     - 0,1   - 1,3   
 Työsuhde-etuudet, IAS 19     - 15,0    - 15,8   - 16,1   
 Omien osakkeiden rahasto, IAS 32 - 5,5     - 5,5   - 4,4   
 Tuloverot, IAS 12         3,8      4,7    5,3    
 Pakolliset varaukset, IAS 37   5,4      3,0    0,0    
 Vähemmistöosuudet, IAS 1     0,1      0,1    0,1    
 Muutokset laskentatavoissa, IAS 8 0,0      0,0    - 4,9   
 Muut IFRS-oikaisut        - 1,8     - 1,7   - 1,5   
 IFRS-oikaisut yhteensä      - 13,1    - 13,4   - 20,2   
                                    
 Oma pääoma, IFRS         150,3     146,3   137,7   


Segmentti-informaatio:

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

              1-9/2005  1-9/2004  LTM*   1-12/2004 
 Kunnossapitopalvelut   286,3   239,5   391,4   344,6   
 Standardinostolaitteet  223,4   157,8   296,8   231,2   
 Erikoisnosturit      219,3   132,4   301,1   214,1   
 ,/, Sisäinen osuus    -54,0   -42,1   -73,8   -62,0   
 Yhteensä         675,0   487,6   915,4   728,0   


*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. yhdeksän kk 2004 + yhdeksän
kk 2005)(
   17 (18)
Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

            1-9/2005   1-9/2004  1-12/2004  LTM*  
            MEUR  %   MEUR  %  MEUR  %   MEUR  
 Kunnossapitopalvelut  18,6  6,5  11,6  4,8 22,1  6,4  29,1  
 Standardinostolaitteet 19,4  8,7  13,3  8,4 20,7  9,0  26,8  
 Erikoisnosturit    7,3  3,3  7,6  5,7 15,9  7,4  15,6  
 Yhtymän kulut     -18,0    -17,3   -27,3    -28,0  
 Konsolidointierät   -0,7     -0,3    -0,1     -0,5  
 Yhteensä        26,6     14,9    31,3     43,0  

* LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. yhdeksän kk 2004 + yhdeksän
kk 2005)


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

              9/2005  9/2004   12/2004  
 Kunnossapitopalvelut   2,892   2,623   2,685   
 Standardinostolaitteet  1,186   1,023   1,028   
 Erikoisnosturit      869    574    675    
 Yhtymän yhteiset     121    125    123    
 Yhteensä         5,068   4,345   4,511   
 Keskimäärin kaudella   4,878   4,334   4,369   


Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa)
(MEUR)

              1-9/2005  1-9/2004  LTM*   1-12/2004 
 Kunnossapitopalvelut   272,1   226,9   353,7  308,4   
 Standardinostolaitteet  240,4   187,7   299,4  246,6   
 Erikoisnosturit      324,7   157,6   410,9  243,7   
 ,/, Sisäinen osuus    -62,7   -47,9   -76,7  -61,9   
 Yhteensä         774,6   524,3   987,2  736,9   

*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. yhdeksän kk 2004 + yhdeksän
kk 2005)


Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

              9/2005   9/2004   12/2004  
 Tilauskanta yhteensä   432,2   281,5    298,8   


Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

              1-9/2005 1-9/2004 LTM*   1-12/2004 
 Pohjoismaat ja       153,1  76,9   217,0  140,9   
 Itä-Eurooppa                           
 EU (ilman Pohjoismaita)  214,9  158,5   279,0  222,5   
 Amerikka          185,5  149,2   251,5  215,1   
 Kaukoitä          121,5  103,0   167,9  149,4   
 Yhteensä          675,0  487,6   915,4  728,0   

LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. yhdeksän kk 2004 + yhdeksän
kk 2005)   18 (18)

Tapahtumat 1.11.2005

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 12.00
Helsingissä World Trade Centerin Marskin salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 2.
kerros).


Suora webcast-lähetys

Suora englanninkielinen webcast-lähetys tiedotustilaisuudesta alkaa klo 12.00.
Lähetystä voi seurata KCI Konecranesin verkkosivujen kautta osoitteessa
www.konecranes.fi/sijoittajat.


Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille alkaa klo
16.00. Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50, puh. +44-20 7162 0181.
Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoituksen voi seuraavien 48 tunnin ajan
kuunnella numerosta +44-20 7031 4064, koodi 631239.


Internet

Tämä tiedote on myös internet-sivullamme www.konecranes.fi/sijoittajat. Äänitys
webcast-lähetyksestä ja puhelinkonferenssista taltioidaan internet-sivullemme
myöhemmin 1.11.


Seuraava katsaus

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2005 julkistetaan 15.2.2006.

Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.konecranes.com/investor


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
SijoittajasuhdepäällikköLISÄTIETOJA
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Tilaa