KCI KONECRANES ALLEKIRJOITTI SOPIMUKSEN R.STAHL FÖRDERTECHNIKIN OSTOSTA

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSITIEDOTE    21.12.2005 klo 08.00   1 (2)

KCI KONECRANES ALLEKIRJOITTI SOPIMUKSEN R.STAHL FÖRDERTECHNIKIN OSTOSTA

KCI Konecranes ja R.STAHL AG ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen R.STAHL AG:n
materiaalinkäsittelydivisioonan R.Stahl Fördertechnikin myynnistä KCI
Konecranesille. Velaton kauppahinta on 30,5 milj. euroa. Lisäksi KCI Konecranes
ottaa vastattavakseen noin 30 milj. euron eläkevastuut. Vuoden lopun
nettokäyttöpääoman tason perusteella myyjä on oikeutettu kauppahinnan
korotukseen, jonka arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Kaupan vahvistuminen
edellyttää vielä asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää, mutta kauppa on
tarkoitus saattaa päätökseen 30.12.2005. Saksan kilpailuviranomaiset ovat jo
hyväksyneet kaupan.

"Olemme vakuuttuneita siitä, että R.Stahl Fördertechnik ja sen henkilökunta
tuovat merkittäviä hyötyjä sekä KCI Konecranesille että asiakkaillemme," sanoo
KCI Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. "Yrityskauppa liittää yhteen
yhdet nosturiteollisuuden vahvimmista tuotemerkeistä ja edistyksellisimmistä
teknologioista. Yrityskaupan myötä myös KCI Konecranesin strateginen asema Saksan
markkinoilla vahvistuu."

Materiaalinkäsittelydivisioonan liikevaihto vuonna 2004 oli 113 milj. euroa, ja
sen käyttökatemarginaali oli 5 prosenttia. Divisioonan kannattavuuden odotetaan
edellisvuoteen verrattuna parantuvan vuonna 2005. Yritysoston vaikutus vuoden
2006 osakekohtaiseen tulokseen ennen yhdistymisestä saatavia hyötyjä on
neutraali. Positiivinen vaikutus tulee näkymään vuodesta 2007 lähtien.

R.Stahl Fördertechnikin toiminta jatkuu STAHL-tuotemerkillä, ja siitä tulee osa
KCI Konecranes -konsernin Standardinostolaitteet-liiketoiminta-aluetta.

Tausta
KCI Konecranes Oyj ilmoitti 26.10.2005 aikomuksestaan ostaa R.Stahl Fördertechnik
GmbH. Yritys toimii maailmanlaajuisesti ja valmistaa vaativiin
erikoisolosuhteisiin tarkoitettuja nostolaitteita, kuten
räjähdyssuojausteknologialla varustettuja materiaalinkäsittelylaitteita. Yhtiöllä
on noin 750 työntekijää, ja sen tehtaat sijaitsevat Saksassa Künzelsaussa ja
Ettlingenissä. Yhtiöllä on 13 tytäryhtiötä Saksan ulkopuolella ja laaja
myyntiedustajien verkosto ympäri maailmaa.

KCI Konecranesin kannalta merkittävimpiä hyötyjä yrityskaupasta ovat uudet,
tuotevalikoimaa täydentävät tuotteet ja STAHLIN maailmanlaajuinen toimitettujen
nosturien kanta sekä täydellinen valikoima auto- ja petrokemianteollisuuden
käyttämiä nostolaitteita. Erikoislaitteiden, kuten räjähdyssuojausteknologialla
varustettujen materiaalinkäsittelylaitteiden, merkitys kasvaa tasaisesti, ja
tähän saakka ne ovat muodostaneet vain pienen osan KCI Konecranesin
tuotevalikoimasta. Yritysoston jälkeen KCI Konecranesin asema vahvistuu Stahlin
kautta myös uusilla markkinoilla kuten Intiassa, Espanjassa ja Portugalissa.

R.STAHL AG
Rafael Stahlin vuonna 1876 perustama teknologiakonserni R. STAHL on vaativiin
erikoisolosuhteisiin tarkoitettujen laitteiden toimittaja. Keskeisimmät
toimialueet ovat räjähdyssuojausteknologia ja materiaalinkäsittely, jotka
tuottavat yli 90 % konsernin liikevaihdosta. R.STAHL AG:n pääkonttori sijaitsee
Waldenburgissa, Saksassa. Yhtiön osakkeet on listattu Frankfurtin ja Stuttgartin
pörsseissä. Lisätietoja yhtiön internetsivulla: www.stahl.de.

KCI Konecranes
KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
   2 (2)

kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto oli 728 milj. euroa.
Konsernilla on 5000 työntekijää 35 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V). Lisätietoja
www.konecranes.fi.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
JAKELU
www.konecranes.com
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa