KCI KONECRANES OSTAA RUOTSALAISEN SMV LI

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (2)
                  8.9.2004 klo 13.00

KCI KONECRANES OSTAA RUOTSALAISEN SMV LIFTTRUCKS AB:N

KCI Konecranes on tehnyt sopimuksen Markarydissa, Ruotsissa
sijaitsevan SMV Lifttrucks AB:n ostamisesta. SMV Lifttrucksilla on
vahva asema kontinkäsittelylaitteiden toimittajana. Kauppa vahvistaa
KCI Konecranesin johtoasemaa maailmanlaajuisena toimittajana satamille
ja tavaraterminaaleille.

SMV Lifttrucks Ab (SMV) on perustettu vuonna 1947 ja se on saavuttanut
vahvan aseman kontinkäsittelylaitteiden toimittajana. SMV:n
tuotevalikoimaan kuuluvat raskaat kontinkurottajat ja haarukkatrukit,
nostokapasiteetiltaan 10-60 tonnia. SMV:n päämarkkina-alueet ovat
Eurooppa, Aasia, Australia, Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka.
Vuonna 2003 SMV:n liikevaihto oli 374 MSEK:a. Tilauskanta on tällä
hetkellä ennätyksellinen ja vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan
nousevan selvästi edellisvuotta korkeammaksi. Yhtiön omistaa tällä
hetkellä holding-yhtiön kautta toimiva johto ja yksityinen sijoittaja.
SMV:llä on 85 työntekijää.

SMV:n laaja jakeluverkosto vahvistaa KCI Konecranesin asemaa
satamissa. KCI Konecranesin oma myyntiverkosto on suunnattu lähinnä
valmistavaan teollisuuteen. Yritysoston jälkeen konsernin toiminta
satamissa lisääntyy merkittävästi.

Kauppahinta on vähintään 180 MSEK:a ja enintään 220 MSEK:a. Lopullinen
hinta määritellään 31.8.2005 ja se on riippuvainen SMV:n
liiketoiminnan kehityksestä siihen mennessä. Maksu koostuu 164,880,000
SEK:n suuruisesta käteismaksusta sekä KCI Konecranesin omistamista
yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta, arvoltaan 15.120.000 SEK:a sekä
mahdollisesta enimmiltään 40 MSEK:n suuruisesta käteisellä
maksettavasta lisäkauppahinnasta. KCI Konecranes ottaa lisäksi
vastuulleen SMV:n nettovelat, suuruudeltaan 85 MSEK:a.

Luovutettavien osakkeiden tarkka määrä riippuu KCI Konecranesin
osakkeen kaupankäyntipainotetusta keskikurssista Helsingin Pörssissä
20 kaupantekopäivän ajalta ennen kaupan päättämistä. Osakkeisiin
liittyy kolme vuotta kestävä luovutusrajoitus. Kolmasosa osakkeista
voidaan luovuttaa vuoden, kolmasosa kahden vuoden ja loput kolmen
vuoden kuluttua kaupan päättämisestä.

Yritysoston odotetaan parantavan KCI Konecranesin vuoden 2005
osakekohtaista tulosta noin 5 senttiä. Yritysten mukaan synergioiden
avulla on hyvät edellytykset osakekohtaisen tuloksen lisäkasvuun.

Yritysosto vaatii mm. viranomaishyväksynnät ja kauppa on tarkoitus
saattaa päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä.

“SMV:n tuotevalikoima täydentää hyvin KCI Konecranesin nykyistä
tuotevalikoimaa ja lisää uusia tuotteita valikoimaammeö, kertoo KCI
Erikoisnostureiden toimitusjohtaja Mikko Uhari. “Kontinkurottajat ja
haarukkatrukit ovat erinomainen lisä nykyiseen
kontinkäsittelylaitteiden valikoimaamme, joka kattaa
laiturikonttinosturit, kumipyöräkonttinosturit (RTG) sekä kiskoilla
liikkuvat pukkinosturit. Tämän jälkeen voimme toimia täyden valikoiman
                               2 (2)


toimittajana satamille, rautatieterminaaleille ja
merikuljetusteollisuudelle. Katamme nyt koko logistiikkaketjun.ö

Konttikurottajat ja haarukkatrukit ovat tehokkaita ja luotettavia
konttienkäsittelylaitteita satamien ja terminaalien kontin- ja
kappaletavaran siirrossa. Näitä laitteita käytetään myös
metsäteollisuudessa sekä paperi- ja terästehtaissa. SMV:n uusimmat
kontinkurottaja- ja raskaat haarukkatrukkimallit perustuvat vuosien
kokemukseen ja asiakkaiden kanssa tehtyyn kehitystyöhän. SMV:n
tuotteet ovat tehokkaita, ympäristöystävällisiä, helposti
liikuteltavia, ergonomisesti muotoiltuja, helppoja huoltaa ja
elinkaarikustannuksiltaan edullisia.

SMV:n tehdas sijaitsee Markarydissä, Lounais-Ruotsissa. Tehtaan
toiminnassa yhdistyvät alan viimeisin teknologia, kilpailukykyinen
valmistus ja osaava henkilökunta. SMV:n toiminnot liitetään osaksi KCI
Konecranesin Erikoisnosturit- liiketoiminta-aluetta.

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin
nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut
konepajakonserni. KCI Konecranesin toiminta on jaettu kolmeen
liiketoiminta-alueeseen: Kunnossapitopalvelut (50 % konsernin
kokonaisliikevaihdosta), Standardinostolaitteet (26 %) ja
Erikoisnosturit (24 %). Vuonna 2003 konsernin liikevaihto oli 665
milj. euroa. Konsernilla on 4300 työntekijää yli 30 maassa eri
puolilla maailmaa.

Lisätietoja SMV Lifttrucks AB:stä löytyy internet-osoitteesta:
http://www.smvlifttrucks.se


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Stig Gustavson, konsernijohtaja, puh. 0400 411119
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa