KCI KONECRANES OYJ:N OSAKESPLIT JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

KCI KONECRANES OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS    17.3.2006 klo 12.45   1

KCI KONECRANES OYJ:N OSAKESPLIT JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS MERKITTY
KAUPPAREKISTERIIN

KCI Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2006 hyväksymät osakkeiden
lukumäärän lisääminen (osakesplit) ja yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutos on tänään
merkitty kaupparekisteriin.

Osakkeiden lukumäärän lisäys nelinkertaisti yhtiön osakkeiden määrän 14 772 730
osakkeesta 59 090 920 osakkeeseen, kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50
euroa. Osakepääoma säilyy ennallaan 29 545 460 euron suuruisena. Osakkeiden
lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi
osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä 20.3.2006.

Tänään rekisteröitiin myös varsinaisen yhtiökokouksen päätös muuttaa
yhtiöjärjestyksen 4 § ja luopua osakkeen nimellisarvosta. Muutettu
yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu seuraavasti:

4 § Osakkeiden lukumäärä

Yhtiöllä on vähintään neljäkymmentämiljoonaa (40 000 000) ja enintään
satakuusikymmentämiljoonaa (160 000 000) osaketta.

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 971 milj. euroa.
Konsernilla on 5 900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa