KCI KONECRANES TAMMI-SYYSKUU 2004: TILAUSTEN KASVU JATKUU

KCI KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE  5.11.2004 klo 10.00  1 (14)

KCI KONECRANES TAMMI-SYYSKUU 2004: TILAUSTEN KASVU JATKUU

Saatujen tilausten määrä tammi-syyskuussa on 13,7 % korkeampi kuin vuonna 2003
(+17,0 % paikallisissa valuutoissa).
Erikoisnostureissa on tulossa suuria projekteja, joita ei vielä ole sisällytetty
saatuihin tilauksiin.
Liikevaihdon kasvu vauhdittuu. Vuosineljänneksen aikana kasvua 7,1 % ja vuoden
alusta 3,5 %.
Raportoitu kannattavuus vakaalla tasolla. Nopeasti kasvava keskeneräinen tuotanto
(+72 % viime vuoden lopusta) sisältää kateparannuksia ja tukee lähiajan
tuloskehitystä.
Vahvistunut euro verotti liikevoittoa noin 5 milj. eurolla.
Tilauskanta kasvanut vuodessa 19,3 % (+22,5 % paikallisissa valuutoissa).
SMV Lifttrucks AB:n osto vietiin päätökseen 29.10.2004. Tämä on askel kohti
vahvempaa asemaa satamissa.

           Tammi-syyskuu    Viim. 12 kk      Ed.v. 
 MEUR        1-9/ 1-9/ Muutos 10/3-9/ 10/2-0 Muutos% 1-12/ 
 LIIKEVAIHTO     04  03  %   04   9/03      03   
  Kunnossapito-palv                         
  elut       239,5 239,2 0,1  339,1  337,9 0,4   338,8 
  Standardinosto-la                         
  itteet      157,8 147,9 6,7  222,2  212,2 4,7   212,3 
  Erikoisnosturit  132,4 133,5 -0,9  177,5  194,8 -8,9  178,6 
  Sisäinen                              
  liikevaihto    -42,1 -49,3 -14,7 -58,0  -70,2 -17,4  -65,2 
 Liikevaihto     487,6 471,3 3,5  680,8  674,7 0,9   664,5 
 yhteensä                               
                                   
 Liikevoitto ennen                          
 saneerauskuluja   16,8 17,2 -2,2  33,7  34,3  -1,7  34,1  
 Saneerauskulut   0,0  -7,0     -5,6  -7,0      -12,6 
                                   
 Liikevoitto     16,8 10,2 65,0  28,1  27,3  2,9   21,5  
 Rahoitustuotot ja                          
 -kulut       -1,6 -1,8     -2,4  -2,0      -2,6  
                                   
 Tulos ennen veroja                          
 ja satunnaisia eriä 15,3 8,4  81,2  25,7  25,2  1,8   18,9  
 Satunnaiset erät  0,0  -8,2     0,1   -8,2      -8,1  
 Verot        -5,0 -0,1     -9,0  -5,5      -4,0  
                                   
 Voitto       10,2 0,2  6718,0 16,8  11,5  45,6  6,7  
 Tulos/osake (EUR)  0,73 0,43 69,0  1,18  1,21  -2,5  0,88  
                                   
 SAADUT TILAUKSET                           
  Kunnossapito-palv                         
  elut       226,9 209,2 8,5  286,7  274,4 4,5   269,0 
  Standardinosto-la 187,7 164,3 14,2  243,7  218,4 11,6  220,3 
  itteet                               
  Erikoisnosturit  157,6 134,3 17,4  208,3  164,6 26,5  184,9 
  Sisäiset                              
  tilaukset     -47,9 -46,8 2,3  -63,4  -64,2 -1,2  -62,4 
 Saadut tilaukset                           
 yhteensä      524,3 461,0 13,7  675,2  593,2 13,8  611,9 
                                   
 TILAUSKANTA     281,5 236,0 19,3             211,2 


   2 (14)

Kommentti yhdeksän kuukauden tuloksesta:

Kunnossapitopalveluiden ja Standardinostolaitteiden tilauskasvu kiihtyi
kolmannella neljänneksellä ja kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli
8,5 % Kunnossapitopalveluissa ja 14,2 % Standardinostolaitteissa (12 % ja 18 %
paikallisissa valuutoissa laskettuna). Erikoisnostureissa tulossa olevien isojen
tilauksien määrä on ennätyksellisen suuri. Eräitä jo allekirjoitettuja sopimuksia
ei ole vielä kirjattu saatuihin tilauksiin, vaikka etumaksut on saatu ja KCI
Konecranes on julkistettu toimittajaksi.
Komponenttien toimituksissa ja raaka-aineiden saatavuudessa esiintyneet
tilapäiset häiriöt ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Liikevaihto kasvaa nyt
kuitenkin nopeasti kaikilla liiketoiminta-alueilla, mistä selvimpänä osoituksena
on Standardinostolaitteet, jossa liikevaihto oli jo kolmannella neljänneksellä 17
% korkeampi kuin vuosi sitten.

Kommentti loppuvuoden tuloksesta:

Liikevaihto tulee kasvamaan aikaisempien tiedotteiden ja suunnitelmien
mukaisesti. Vahva liikevaihdon kasvu tukee myös tuloskehitystä. Jo aiemmin
tiedotetut tehostamistoimet etenevät hyvin ja saadaan päätökseen aikataulun
mukaisesti vuoden 2005 loppuun mennessä. Toimitusten pullonkauloista päästään
kuluvan vuoden aikana ja tuotantokapasiteetti kasvaa. Shanghaissa, Kiinassa
sijaitseva tehtaamme kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa, mikä näkyy
konsernin tuotannossa vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla.
Sekä keskeneräiset työt että tilauskanta luovat hyvän pohjan vahvalle neljännelle
vuosineljännekselle. Loppuvuonna konsernin orgaanisen kasvun odotetaan olevan
vuositasolla selvästi yli 10 %.
Yritysostot, varsinkin ruotsalainen SMV, joka keskittyy nykyaikaiseen satamien
materiaalinkäsittelyyn, kasvattavat liikevaihtoa vuonna 2005. Yritysostot tukevat
yleensä myös kunnossapitotoimintojen kehittämistä. Konserni jatkaa yritysostojen
strategiaa.


Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Kolmannella vuosineljänneksellä konserni otti merkittävän askeleen vahvistaakseen
asemaansa satamissa. Ruotsalaisen SMV Lifttrucks AB:n hankinta (uudelta nimeltään
SMV Konecranes) sopii täydellisesti konsernin tuotevalikoimaan ja strategiaan.

Tekniset uudistukset ja ylivertaiset tuoteominaisuudet ovat aina olleet
pääasialliset kilpailuvalttimme pyrkiessämme kypsille markkinoille. Hyviä
esimerkkejä ovat mm. täysin digitaaliset, ei-hydrauliset kumipyöräkonttinosturit
(RTG), nopeat BoxHunter-laiturikonttinosturit sekä AGD-kahmaripurkaimet.

SMV, jonka ryhmä yrittäjähenkisiä insinöörejä perusti kymmenen vuotta sitten, on
tullut samalla tavalla tunnetuksi satamien suorituskyvyltään ylivertaisten
lastinkäsittelylaitteiden tarjoajana.

Yritysostolla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Koska SMV on nuori yhtiö,
sen tuotantorakenne ei ole raskas. Yhtiöllä on nykyaikainen valmistusverkosto,
joka on pitkälle ulkoistettu ja hyödyntää tarvittaessa myös alhaisen
kustannustason toimittajia. Yhtiö itse keskittyy teknologiaan ja suunnitteluun
sekä laadun varmistamiseksi tuotteiden loppukokoonpanoon.

   3 (14)

SMV:llä on myös laaja jälleenmyyjien ja edustajien verkosto, joka sijaitsee
strategisesti lähellä satamia ympäri maailmaa. Tämä täydentää erinomaisesti KCI
Konecranesin omaa verkostoa. KCI Konecranes on perinteisesti saavuttanut
asiakkaansa kunnossapitoverkostonsa kautta. Haluamme nyt vahvistaa SMV:n
jälleenmyyntiverkostoa tarjoamalla sille lisää tuotteita KCI Konecranesin
tuotevalikoimasta. Luonnollisesti myös oman kunnossapitotoimintamme tuki on SMV:n
käytettävissä.

Haluamme laajentaa raskaassa valmistusteollisuudessa saavuttamamme menestyksen
myös satamiin tarjoamalla huippuluokan laitteiden ja tehokkaan kunnossapidon
yhdistelmän. Korkealaatuisten tuotteiden avulla saamme uusia asiakkaita
kunnossapitoon ja kunnossapitotoiminta puolestaan auttaa meitä suunnittelemaan
sellaisia laitteita, joita asiakkaamme haluavat ostaa.


Tammi-syyskuu 2004
Yleiskatsaus

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 487,6 (471,3) milj. euroa, kasvua
edellisvuodesta 3,5 %. (Suluissa olevat luvut ovat viime vuoden vertailulukuja
ellei toisin mainittu.) Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli
6,1 %. Liikevaihto kasvoi Standardinostolaitteissa, pysyi edellisvuoden tasolla
Kunnossapitopalveluissa ja aleni hieman Erikoisnostureissa.

Konsernin saamat tilaukset olivat 524,3 (461,0) milj. euroa, jossa kasvua
edellisvuodesta 13,7 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tammi-
syyskuun tilaukset kasvoivat yhteensä 17,0 % edellisvuodesta. Kasvua oli kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Kunnossapitopalveluissa ja Standardinostolaitteissa
tilauskasvu kiihtyi kolmannella neljänneksellä. Erikoisnostureissa kolmannelle
neljännekselle osui vain vähän suuria yksittäisiä tilauksia lukuisista
loppuneuvotteluvaiheessa olevista tarjouksista huolimatta ja tilauskertymä jäikin
vähän edellisvuoden vastaavasta luvusta.

Konsernin tilauskanta syyskuun lopussa oli 281,5 (236,0) milj. euroa, jossa
kasvua 19,3 % edellisvuodesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
kasvu oli 22,5 %. Tilauskanta on nyt kolmanneksen korkeammalla kuin viime vuoden
lopussa ja kasvua on ollut kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Konsernin tammi-syyskuun liikevoitto oli 16,8 (10,2) milj. euroa. Viime vuoden
vertailulukuun sisältyi 7,0 milj. euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.
Kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla edellisvuodesta
vahvistuneesta eurosta huolimatta. Vahvalla eurolla oli negatiivinen vaikutus
liiketulokseen (noin 5 milj. euroa). Konsernin kehityspanostuksien kasvusta
johtuen koko konsernin toiminnallinen kannattavuus oli edellisvuoden tasoa.
Kehitystoimien kasvaneet kustannukset liittyvät lähinnä valmistus- ja
hankintatoimeen, myyntiin ja markkinointiin sekä yritysjärjestelyihin. Näihin
liittyvät kulut olivat tammi-syyskuussa 2,5 milj. euroa korkeammat kuin viime
vuoden vastaavana aikana.

Konsernin liikevoitto oli 3,4 (2,2) % liikevaihdosta, liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) oli 3,7 (2,6) % ja liikevoitto ennen kaikkia poistoja
(EBITDA) oli 5,7 (4,7) % liikevaihdosta.
   4 (14)

Kehitys kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan oli
seuraavanlainen:

              Q3/2004 Q3/2003  Muutos-% 
 Saadut tilaukset      171,8  162,3   +5,8   
 Liikevaihto        170,1  158,8   +7,1   
 Liikevoitto        9,0   9,7    -7,5   
 Tulos ennen veroja ja                  
 satunnaisia eriä      8,5   8,9    -5,2   
 Voitto           5,7   0,7    +764,5  
 Osakekohtainen tulos (EUR) 0,40   0,47    -13,5  

Liiketoiminta-alueiden liikevoitto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 0,7
milj. euroa edellisvuodesta, mutta koko liikevoitto aleni hieman
kehityskustannusten kasvusta johtuen. Myös sisäisen voiton eliminointi kasvoi
johtuen keskeneräisen tuotannon merkittävästä kasvusta.

Konsernin tammi-syyskuun rahoituksen nettokulut olivat 1,6 (1,8) milj. euroa.
Rahoituskulujen lasku johtui korollisen velan pienentymisestä

Konsernin tulos ennen veroja ja satunnaiseriä oli 15,3 (8,4) milj. euroa.
Tuloveroina tammi-syyskuulle raportoitiin 5,0 (0,1) milj. euroa, joka perustuu 33
%:n arvioon koko vuoden veroasteesta.

Konsernin tammi-syyskuun voitto oli 10,2 (0,2) milj. euroa ja osakekohtainen
tulos oli 0,73 (0,43) euroa.

Liiketoiminnan kassavirta tammi-syyskuussa oli 12,7 (-11,4) milj. euroa.
Osakekohtainen kassavirta oli 0,91 (-0,81) euroa. Kassavirta investointimaksujen
ja käyttöomaisuuden myyntien jälkeen oli 8,2 (-25,3) milj. euroa. Viime vuoden
lukuun sisältyy omien osakkeiden ostot, yhteensä 5,48 milj. euroa. Kassavirtaa
tuki parantunut tulorahoitus ja sitä verotti toiminnan kasvusta johtuva
käyttöpääoman kasvu.

Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 50,6 (74,6) milj. euroa.
Nettovelkaantumisaste oli 32,8 (48,9) % ja omavaraisuusaste 40,7 (39,5) %.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 (6,8) % ja oman pääoman tuotto 8,7 (5,0) %.

Konsernin tuloskehitys ei ole vuosineljänneksittäin tasaista vaan painottuu
merkittävästi loppuvuoteen.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Muutos raportointirakenteessa

Raportoinnin tarkkuuden ja asianmukaisuuden parantamiseksi teollisuusnostureiden
osuus Amerikan huoltotoiminnasta on vuoden alusta lähtien sisällytetty
Standardinostolaitteet-liiketoiminta-alueen lukuihin. Jotta vertailu vuositasolla
olisi mahdollista, on viime vuoden raportoidut luvut muutettu vastaamaan nykyistä
raportointirakennetta seuraavasti: Kunnossapitopalveluiden 2003 tilauksista on
vähennetty 23,8 milj. euroa,


   5 (14)

liikevaihdosta on vähennetty 22,5 milj. euroa ja liikevoittoon on lisätty 0,4
milj. euroa. Vastaavat lisäykset ja liikevoiton vähennys on tehty
Standardinostolaitteiden lukuihin.


Kunnossapitopalvelut

Liikevaihto tammi-syyskuun aikana oli 239,5 (239,2) milj. euroa. Euroissa
laskettu liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta vertailukelpoisin
valuutoin laskettuna kasvua oli 3,4 %. Liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli
81,7 (83,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kenttähuollossa, mutta isojen
projektitoimitusten ajoittumisesta johtuen laski modernisaatiotoiminnassa ja
satamahuollossa.

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 12,5 (12,3) milj. euroa ja liikevoittomarginaali
5,2 (5,1) %. Kannattavuus parani edelleen kenttähuollossa lähinnä sopimuskannan
vaihtuvuuden alentumisen ja liikevaihdon kasvun ansiosta. Paikallisissa
valuutoissa laskettu kenttätoiminnan liikevaihto kasvoi noin 5 %:lla. Johtuen
toimitusten ajoittumisesta loppuvuoteen modernisaatioiden liikevaihto jopa laski
kolmannen neljänneksen aikana verrattuna edellisvuoteen ja tulos aleni
vastaavasti. Tilanne korjautuu kuitenkin, kun jo tilauskannassa olevat työt
kerryttävät liikevaihtoa.

Vahvalla eurolla oli negatiivinen muuntovaikutus liiketulokseen.

Saadut tilaukset olivat 226,9 (209,2) milj. euroa eli 8,5 % enemmän kuin viime
vuonna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 12,1 %. Tilausten kasvu
kiihtyi kolmannella neljänneksellä ollen 14 %. Tilaukset kasvoivat sekä
kenttähuollossa että modernisaatiotoiminnoissa.

Tilauskanta kasvoi 22,5 % verrattuna syyskuun lopun tilanteeseen viime vuonna.
Myös huoltosopimuskanta on kehittynyt positiivisesti. Sopimuskannan arvo on
kasvanut 6 % ja laitemäärä huoltokannassa on kasvanut 8 % viime vuoden lopusta.

Tilausten kasvu, tilauskanta ja positiivinen huoltosopimuskannan kehitys luovat
hyvät edellytykset positiiviselle tuloskehitykselle jatkossa.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli 2623 (2661).


Standardinostolaitteet

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 157,8 (147,9) milj. euroa, kasvua 6,7 % ja 9,8 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kasvu oli vahvinta Aasiassa,
Australiassa ja Saksassa, mutta kehittyi suotuisasti myös Pohjois-Amerikassa.

Liikevoitto oli 13,4 (11,2) milj. euroa ja liikevoittomarginaali oli 8,5 (7,6) %.
Liikevoitto kasvoi 19,6 % edellisvuodesta. Kannattavuuden paraneminen johtui
liikevaihdon kasvusta ja alentuneista kustannuksista. Valmistuksen ja
hankintatoimen tehostusohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Euron
vahvistumisella (erityisesti dollariin nähden) oli noin 4 milj. euron
negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Joidenkin materiaalien ja osien
saatavuudessa oli puutteita ja ostohinnat nousivat. Ostohintojen kohoamisen
vaikutukset on pyritty siirtämään myyntihintoihin ja siksi vaikutus
kannattavuuden kehitykseen ei ollut merkittävä.

   6 (14)

Saadut tilaukset olivat 187,7 (164,3) milj. euroa, kasvua 14,2 % ja
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 17,9 %. Tilausten kasvu kiihtyi
kolmannella neljänneksellä ja oli 19 % viime vuoteen verrattuna.

Tilauskanta on nyt noin kolmanneksen korkeampi kuin vuosi sitten ja 80 %
korkeampi kuin viime vuoden lopussa. Tämä yhdessä vahvan tilauskertymän kanssa
tukee vahvaa liikevaihdon kehitystä jatkossa. Liikevaihdon kasvu ja
tehostamistoimien eteneminen parantavat kannattavuutta jatkossa.

Työntekijöiden määrä oli 1023 (984). Henkilöstön määrä ilman kasvua Kiinassa
aleni.


Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 132,4 (133,5) milj. euroa.
Liikevaihto laski 0,9 % viime vuoteen verrattuna ja kasvoi vain vähän
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.

Komponentti- ja nosturivalmistuksen määrät ovat kuitenkin nousseet merkittävästi.
Keskeneräisen tuotannon määrä on kasvanut noin 75 %:lla verrattuna viime vuoden
syyskuuhun. Tuotantomäärien huomattava kasvu yhdessä valmistus- ja hankintatoimen
muutoksien sekä eräiden komponenttien ja osien saatavuudessa olleiden ongelmien
kanssa ovat viivästyttäneet jonkin verran liikevaihdon kertymistä. Liikevaihto
kasvaa merkittävästi vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevoitto oli 7,7 (7,5) milj. euroa, kasvua 2,4 % viime vuodesta.
Liikevoittomarginaali oli 5,8 (5,6) %.

Toiminnan tehostusohjelma alensi kustannuksia ja riitti kompensoimaan vahvan
euron negatiivisen tulosvaikutuksen. Eräiden materiaalihintojen hinnan korotukset
on pyritty siirtämään markkinoille, joko sitovin toimitussopimuksin tai
hintaklausuuleilla.

Saadut tilaukset olivat 157,6 (134,3) milj. euroa, kasvua 17,4 % ja 19,3 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Maantieteellisesti kehitys oli
vahvinta Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa, mutta tilaukset
kasvoivat myös Pohjoismaissa ja Saksassa. Tilausten kasvu on ollut erittäin
vahvaa metallin perusteollisuudessa, erityisesti terästehtailta on saatu
huomattavia erikoisnosturitilauksia.

Tilauskanta jatkoi kasvuaan myös kolmannella vuosineljänneksellä, ja se on
riittävä takaamaan erinomaisen kuormitustilanteen vuoden lopuun ja antaa hyvät
lähtökohdat myös ensi vuodelle.

Toiminnan tehostusprojektit etenevät suunnitellusti. Shanghain tehtaan
laajennusprojekti etenee ja erikoisnosturikomponenttien valmistus alkaa vuoden
2005 toisella puoliskolla.

Kannattavuus paranee vahvan tilauskannan ansiosta kasvavan liikevaihdon myötä ja
tehostustoimien edetessä.

Erikoisnostureiden henkilöstömäärä oli 574 (634) syyskuun lopussa.


   7 (14)

Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin jakamattomat yleiskulut olivat tammi-syyskuussa 14,7 (19,2) milj.
euroa, joka on 4,5 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Viime vuoden kuluihin
sisältyi uudelleenjärjestelykuluja 7,0 milj. euroa. Panostukset kehitystoimiin
lisääntyivät 2,5 milj. eurolla viime vuodesta ja henkilöstön määrä kasvoi 12:lla.
Erityisesti valmistus- ja hankintatoimintoja sekä myyntiä ja markkinointia
kehitetään nyt voimakkaasti tuotekehityksen lisäksi.

Myös yritysjärjestelyjen suunnitteluun käytettiin edellisvuotta enemmän rahaa.

Konsolidointierät olivat 2,1 (1,6) milj. euroa. Kasvu johtuu konsernin sisäisen
voiton eliminointierän kasvusta. Tämä johtuu lähinnä konsernin keskeneräisen
tuotannon määrän kasvusta.


Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto kehittyi markkina-alueittain seuraavasti:

      1-9/04  1-9/03   Muutos-% Muutos-%   
                    vert. kelp.  
                    val. kurssein 
 Eurooppa 235,4  245,1   -4,0   -4,1     
 Amerikka 149,2  162,9   -8,4   -1,4     
 Aasia-Tyy                      
 nimeri  103,0  63,4    +62,5  +63,9     
 YHTEENSÄ 487,6  471,3   +3,5   +6,1     


Valuuttakurssit

Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä valuutoissa
kehittyivät seuraavasti:

    Syyskuu  Syyskuu  Muutos-% 
    2004   2003        
 USD  1,2256  1,11233  -9,24   
 CAD  1,6278  1,5883  -2,43   
 GBP  0,67302  0,6904  +2,58   
 CNY  10,227  9,2626  -9,43   
 SGD  2,0855  1,9447  -6,75   
 SEK  9,1625  9,1691  +0,07   
 NOK  8,4281  7,9333  -5,87   
 AUD  1,6829  1,7644  +4,84   


Tärkeitä tapahtumia

KCI Konecranesin hallitus nimitti DI Pekka Lundmarkin (40) konsernin
varatoimitusjohtajaksi 10.8.2004 alkaen. Nimityksessä hallitus ilmaisi myös
aikomuksensa nimittää Lundmark konsernin toimitusjohtajaksi Stig Gustavsonin
jälkeen. Gustavsonilla on oikeus jäädä eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta
kesäkuussa 2005. Aiemmin Pekka Lundmark on toiminut mm. Hackman Oyj:n
toimitusjohtajana ja useissa johtotehtävissä Nokia-konsernissa.

   8 (14)

Syyskuun 8. päivänä KCI Konecranes teki sopimuksen Markarydissa, Ruotsissa
sijaitsevan SMV Lifttrucks AB:n (SMV) koko osakekannan ostamisesta. Yritysosto
vietiin päätökseen 29.10.2004 ja lopullinen kauppahinta oli noin 25 milj. euroa.
Lisäksi KCI Konecranes ottaa vastuulleen yhtiön nettovelat, arviolta 8 milj.
euroa. SMV:n liikevaihto tulee tänä vuonna ylittämään selvästi vuoden 2003
liikevaihdon, joka oli noin 40 milj. euroa. Yritysoston odotetaan parantavan KCI
Konecranesin vuoden 2005 osakekohtaista tulosta noin 5 senttiä. SMV liitetään
konsernin lukuihin 29.10.2004 lähtien.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä heinä-syyskuun aikana saaduista tilauksista.
Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä asiakaskunnaltaan että
maantieteellisesti.

Baoding Transformer tilasi kaksi voimalaitosnosturia tehtaaseensa
Qinghuangdaossa, Kiinassa.

PSA Peugeot tilasi kaksi prosessinosturia autotehtaaseensa Mulhousessa,
Ranskassa.

General Motors USA tilasi yhteensä kolme prosessinosturia autotehtaisiinsa
Flintissä (Michigan) ja Indianapolisissa (Indiana).

Bluescope Steel Suzhou, joka on osa BHP-konsernia, tilasi viisi prosessinosturia
ja useita CXT-nostureita terästehtaaseensa Suzhoussa, Kiinassa.

Bowling Green Metalforming tilasi useita muottien ja hiilen käsittelyssä
käytettäviä terästehdasnostureita sekä kunnossapidossa käytettäviä CXT-nostureita
autotehtaaseensa Kentuckyssä, Yhdysvalloissa.

SMI Steel South Carolina tilasi sulattonsa laajennusosaan (Cayce, Etelä-Carolina)
180-tonnin kuumametallin käsittelyyn tarkoitetun nosturin. Nosturi on samanlainen
kuin yhtiön aikaisemmin Sequinissa, Teksasissa sijaitsevaan terästehtaaseensa
hankkima 230-tonnin kahmarinosturi.

Imatra Steel tilasi 110-tonnin panostusnosturin terästehtaaseensa Imatralla.

Ilsenburger Grobblech, joka on osa Salzgitter AG:tä, tilasi kaksi magneeteilla
varustettua nosturia terästehtaaseensa Ilsenburgissa, Saksassa.

Brambles Ltd tilasi Port Talbotissa, Etelä-Walesissa sijaitsevaan metalliromun
käsittelylaitokseensa uuden nosturin sekä kolmen käytössä olevan nosturin
modernisoinnin.

Thyssen Krupp Umformtechnik tilasi kolme prosessinosturia ja yhden CXT-nosturin
tehtaaseensa Bielefeldissä, Saksassa.

Société des ciments de ZAHANA tilasi kaksi prosessinosturia sementtitehtaaseensa
Algeriassa.

Lurgi Lentjes tilasi neljä jätteenkäsittelynosturia Beverenissä, Belgiassa
sijaitsevaan SLECOn jätteenkäsittelylaitokseen.

   9 (14)

KCI Konecranes sai yhteensä seitsemän satamanosturia käsittävän tilauksen, joka
sisälsi mm. 700-tonnin pukkinosturin ja neljä kapasiteetiltaan 50-100 -tonnin
teollisuusnosturia. Asiakkaan pyynnöstä nimeä ei julkaista.

APM Terminals tilasi neljä kumipyöräkonttinosturia (RTG) terminaaliinsa
Elizabethissa, New Jerseyssä.

Maritima Valenciana tilasi kolme kahdeksanpyöräistä RTG-nosturin terminaaliinsa
Valensiassa, Espanjassa.

Koperin satama tilasi laiturikonttinosturin (Ship-to-Shore,STS) Luka Koper
-konttiterminaaliin Sloveniassa.

Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-syyskuun välisenä aikana KCI Konecranesin osakkeen hinta nousi 13,41 % ja
sen päätöskurssi oli 31,30 euroa. Osakkeen hinta oli tammi-syyskuun aikana
korkeimmillaan 33,16 euroa ja alimmillaan 27,20 euroa. Samaan aikaan HEX-
yleisindeksi laski 4,13 %, HEX-portfolioindeksi nousi 5,41 % ja toimialaindeksi
(metalliteollisuus) nousi 17,48 %.

Yhtiön pörssiarvo syyskuun lopussa oli 448 milj. euroa (mukaan lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet). Se oli markkina-arvoltaan 35. suurin yhtiö
Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen kokonaisvaihto oli 9.993.210 osaketta, joka edustaa
71,15 %:a yhtiön vapaasti vaihdettavissa olevista osakkeista (pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet). Vaihto oli arvoltaan 296 milj. euroa, joka oli
26. suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli syyskuun lopussa 50,04 %.

KCI Konecranes luovutti 53,450 omaa osakketta osavastikkeena SMV Lifttrucks AB:n
osakkeiden ostossa 29.10.2004. Luovutuksen jälkeen KCI Konecranes Oyj:llä on
hallussaan 210 650 omaa osaketta nimellisarvoltaan 421 300 euroa, mikä edustaa
1,47 %:a osakkeiden kokonaismäärästä ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä (14.308.630).

Osuuspankkikeskus Osk (Y-tunnus 0242522-1) ilmoitti 15.10.2004, että sen
tytäryritysten sekä sen määräysvallassa olevien yritysten yhteenlaskettu
omistusosuus KCI Konecranesin osakkeista ja äänioikeudesta oli 5,07 %.

Franklin Resources Inc. (rekisterinro 13-2670991) ilmoitti 19.8.2004, että sillä
oli hallussaan 14,17 % KCI Konecranes Oyj:n äänistä, Franklin Resources
-sijoitusrahastojen (3,33 %) ja Franklin Resourcesin sijoitusyhtiöiden
yksittäisten asiakkaiden varainhoitosopimuksien kautta (10,84 %).

Hyvinkää 5.11.2004
Hallitus

Yleislauseke
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tilanteen muutoksille.

   10 (14)

Tuloslaskelma (MEUR)

               1-9/2004   1-9/2003   1-12/2003  
 Liikevaihto         487,6    471,3     664,5    
 Osuus osakkuusyhtiöiden                       
 tuloksista          -0,4     -0,2     -0,3    
 Poistot           -10,8    -12,0     -16,5    
 Liiketoiminnan muut kulut  -459,6    -448,9 (1   -626,3   
 Liikevoitto         16,8     10,2     21,5    
 Korkotuotot ja -kulut    -2,0     -2,3     -3,1    
 Muut rahoitustuotot ja    0,5     0,5      0,5     
 -kulut                               
                                   
 Satunnaiset erät       0,0     -8,2     -8,1    
                                   
 Voitto ennen veroja     15,3     0,2      10,7    
 Verot            -5,0 (2   -0,1 (2    -4,0    
 Laskentakauden voitto/tappio 10,2     0,2      6,7     
 Tulos/osake (EUR)      0,73     0,43     0,88    


Konsernin tase (MEUR)

                9/2004   9/2003     12/2003    
 Käyttöomaisuus        91,7    101,0     98,0      
 Vaihto-omaisuus        101,6   89,0      72,4      
 Saamiset           211,2   208,8     218,6     
 Rahat ja pankkisaamiset    21,3    14,9      13,2      
 Vastaavaa yhteensä      425,8   413,7     402,2     
 Oma pääoma          159,7   159,1     163,4     
 Vähemmistöosuus        0,1    0,1      0,1      
 Pakolliset varaukset     18,6    17,2      20,3      
 Pitkäaikaiset vieras pääoma  31,9    33,1      32,5      
 Lyhytaikaiset vieras pääoma  215,6   204,3     185,9     
 Vastattavaa yhteensä     425,8   413,7     402,2     
 Gearing (Korollisten velkojen                     
 ja kassavarojen netto                         
 suhteessa omaan pääomaan)   32,8%   48,9%     27,8%     
 Omavaraisuusaste       40,7%   39,5%     42,6%     
                     LTM 04     LTM 03    
 Sijoitetun pääoman tuotto (3 11,3 %   13,0%  6,8%     10,8% 
                             12,8%     
 Oma pääoma/osake(EUR)     10,98   10,94     11,24     

Korollinen nettovelka (MEUR)

               9/2004    9/2003   12/2003  
 Pitkä -ja lyhytaikaiset                     
 korolliset lainat      -71,9    -90,2    -57,1   
 Rahat ja pankkisaamiset ja                   
 muut korolliset saamiset  21,3     15,6    13,3    
 Yhteensä          -50,6    -74,6    -43,8   

1) Sisältää 7,0 MEUR uudelleenjärjestelykuluja
2) Arvioidun verokannan mukaan
3) Laskettuna kalenterivuodelle


   11 (14)

Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-9/2004   1-9/2003  1-12/2003  
 Liikevoitto          16,8     10,2    21,5    
 Poistot            10,8     12,0    16,5    
 Rahoitustuotot ja -kulut   -1,6     -1,9    2,6     
 Verot             -4,8     -1,7    -8,6    
 Muut oikaisut         0,1     0,3     0,7     
 Käyttöpääoman muutos      -8,6     -30,3    -8,4    
 Liiketoiminnan kassavirta   12,7     -11,4    24,2    
 Investointien kassavirta    -4,5     -13,9    -17,3    
 Kassavirta ennen rahoitusta  8,2     -25,3    6,9     
 Velkojen lisäys(+),      13,8     38,8    5,5     
 vähennys(-)                             
 Maksetut osingot        -14,0    -13,3    -13,3    
 Korjauserät (1         0,2     -0,5    -1,1    
 Laskelman mukainen likvidien                    
 varojen muutos         8,1     -0,3    -2,0    
 Rahat ja pankkisaamiset kauden                   
 alussa             13,2     15,2    15,2    
 Rahat ja pankkisaamiset kauden                   
 lopussa            21,3     14,9    13,2    
 Taseen mukainen likvidien                      
 varojen muutos         8,1     -0,3    -2,0    

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot

Konsernin vastuut (MEUR)

                 9/2004   9/2003   12/2003  
 Kiinnitykset ja annetut pantit                  
  Omasta velasta        5,9    5,9    5,9    
  Kaupallisista sitoumuksista  0,4    0,6    0,8    
 Kaupalliset takaukset                       
 omasta puolesta         107,3   149,8   159,5   
 Takaukset                             
 Osakkuusyhtiöiden velasta    0,8    0,8    0,8    
 muiden puolesta         0,1    0,1    0,1    
 Leasingvastuut          18,1    16,9    18,3    
 Muut vastuut           0,9    0,9    1,3    
 Vastuut yhteensä         133,4   174,9   186,7   

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

               9/2004   9/2003    12/2003   
 Valuuttatermiinisopimukset  556,0   523,7     441,7    
 Koronvaihtosopimukset    25,0    25,0     25,0    
 Valuuttaoptiot        0,0    156,6     0,0     
 Yhteensä           581,0   705,3     466,7    

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä
suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin
liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia.
Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja valuuttamääräinen oma pääoma on
suuruusluokaltaan noin puolet johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


   12 (14)

Investoinnit

               1-9/2004   1-9/2003   1-12/2003  
 Yhteensä (ilman                          
 tytäryritys-ostoja) (MEUR) 7,6     9,1      12,4    


KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

             1-9/2004 1-9/2003 LTM*  LTM ed. 1-12/2003 
                          vuonna      
 Kunnossapitopalvelut  239,5  239,2  339,1  337,9  338,8   
 Standardinostolaitteet 157,8  147,9  222,2  212,2  212,3   
 Erikoisnosturit     132,4  133,5  177,5  194,8  178,6   
 ./. Sisäinen osuus   -42,1  -49,3  -58,0  -70,2  -65,2   
 Yhteensä        487,6  471,3  680,8  674,7  664,5   


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

         1-9/2004   1-9/2003   1-12/2003   LTM*  LTM  
                                 ed.v. 
         MEUR  %   MEUR  %   MEUR  %   MEUR  MEUR  
 Kunnossapito-pa                            
 lvelut     12,5  5,2  12,3  5,1  22,4  6,6  22,6  21,4  
 Standardinosto-                            
 laitteet    13,4  8,5  11,2  7,6  17,6  8,3  19,8  17,1  
 Erikoisnosturit 7,7  5,8  7,5   5,6  13,1  7,3  13,3  15,4  
 Yhtymän kulut  -14,7    -19,2(1    -29,5    -25,0 -25,5 
 Konsolidointi-e                            
 rät       -2,1     -1,6     -2,0     -2,6  -1,0  
 Yhteensä    16,8  3,4  10,2  2,2  21,5  3,2  28,1  27,3  


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

               9/2004    9/2003   12/2003    
 Kunnossapitopalvelut    2.623    2.661    2.622     
 Standardinostolaitteet   1.023    984     1.000     
 Erikoisnosturit       574     634     614      
 Yhtymän yhteiset      125     113     114      
 Yhteensä          4.345    4.392    4.350     
 Keskimäärin kaudella    4.334    4.441    4.423     


* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. yhdeksän kk 2003 +
yhdeksän kk 2004)(

1) Sisältää 7,0 MEUR uudelleenjärjestelykuluja
   13 (14)

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa)
(MEUR)

            1-9/2004 1-9/2003 LTM*  LTM ed. 1-12/2003 
                         vuonna       
 Kunnossapitopalvelut  226,9  209,2  286,7  274,4  269,0   
 Standardinostolaitteet 187,7  164,3  243,7  218,4  220,3   
 Erikoisnosturit    157,6  134,3  208,3  164,6  184,9   
 ./. Sisäinen osuus   -47,9  -46,8  -63,4  -64,2  -62,4   
 Yhteensä        524,3  461,0  675,2  593,2  611,9   


Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

            9/2004   9/2003   12/2003  
 Yhteensä (MEUR)    281,5   236,0   211,2   


Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

            1-9/2004 1-9/2003 LTM*  LTM ed. 1-12/2003 
                         vuonna       
 Pohjoismaat ja                           
 Itä-Eurooppa      76,9   117,4  124,6  170,2  165,1   
 EU (ilman       158,5  127,7  209,4  189,6  178,6   
 Pohjoismaita)                            
 Amerikka        149,2  162,9  207,5  227,0  221,3   
 Kaukoitä        103,0  63,4   139,3  88,0  99,6    
 Yhteensä        487,6  471,3  680,8  674,8  664,5   

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. yhdeksän kk 2003 +
yhdeksän kk 2004)(


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

KCI Konecranes järjestää tänään klo 12.00 tiedotustilaisuuden analyytikoille ja
lehdistölle Helsingissä World Trade Centerin Marskin salissa (os.
Aleksanterinkatu 17, 2. kerros).


Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälisen puhelinkonferenssin tänään 5.11.2004 klo 16.00. Siihen
voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 7162 0189. Osallistujia pyydetään
soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen materiaali on raportin liitteenä
internetissä. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin
aikana kuunnella puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi 713782.


Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös äänitys
toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä puhelinkonferenssissa taltioidaan
samalle sivulle myöhemmin 5.11. (tiedotteen yhteyteen).

   14 (14)

Seuraava katsaus

KCI Konecranesin Keskeiset tapahtumat 2005 -kalenteri ilmoitetaan viikolla
46/2004.


Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.kcigroup.com


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Varatoimitusjohtaja Pekka Lundmark, puh. 020 427 2005
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


-----------------------
[pic]

KCI KONECRANES PLC


Tilaa