KCI KONECRANESIN HALLITUS EHDOTTAA LISÄOSINKOA

KCI KONECRANES OYJ     PÖRSSITIEDOTE    5.11.2004 klo 10.50   1

KCI KONECRANESIN HALLITUS EHDOTTAA LISÄOSINKOA

KCI Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään perjantaina 10.12.2004. Hallitus ehdottaa, että
varsinaisen yhtiökokouksen 4.3.2004 hyväksymän osingon lisäksi jaetaan vuoden
2003 vahvistetun taseen perusteella lisäosinkoa 1,00 euroa osaketta kohden.

Hallitus korostaa, että kyseessä on erityisluonteinen lisäosinko eikä sillä ole
kytkentää yhtiön osinkopolitiikkaan. Hallitus on ehdotusta tehdessään ottanut
huomioon, että yhtiö aikoo jatkaa aktiivista yritysostotoimintaansa eikä nyt
ehdotettu osinko rajoita tämän toiminnan jatkamista.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, ylimääräinen osinko maksetaan
niille KCI Konecranesin osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon osingonjaon
täsmäytyspäivänä 15.12.2004. Osingon maksupäivä on 22.12.2004.

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on niillä osakkeenomistajilla,
jotka viimeistään 30.11.2004 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan maanantaina 15.11.2004. Se on myös saatavilla
konsernin sijoittajille suunnatuilla kotisivuilla kcigroup.com 15.11.2004
lähtien.

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranesin toiminta
on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Kunnossapitopalvelut (50 % konsernin
kokonaisliikevaihdosta), Standardinostolaitteet (26 %) ja Erikoisnosturit (24 %).
Vuonna 2003 konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on 4300
työntekijää yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa