KCI KONECRANESIN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN

KCI KONECRANES OYJ     PÖRSSITIEDOTE      15.2.2006 klo 9.00   1

KCI KONECRANESIN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI

KCI Konecranesin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 8.3.2006 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että nykyiset seitsemän hallituksen jäsentä Stig Gustavson,
Björn Savén, Stig Stendahl, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Svante Adde ja Malin
Persson valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi. Kaikki ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikki ehdokkaat ovat Stig Gustavsonia lukuunottamatta riippumattomia yhtiöstä.
Stig Gustavson toimi KCI Konecranes Oyj:n toimitusjohtajana 17.6.2005 saakka.
Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja nykyisistä ja nyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä löytyy KCI
Konecranesin internetsivulta osoitteesta www.konecranes.fi/sijoittajat.

Lennart Simonsen jatkaa hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot
ovat: puheenjohtaja 65.000 euroa, varapuheenjohtaja 40.000 euroa ja muut
hallituksen jäsenet 25.000 euroa. Lisäksi esitetään, että kaikille jäsenille
maksetaan 1.000 euron suuruinen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat.

Valiokunta esittää, että palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai KCI Konecranes
Oyj:n markkinoilta hankittuina osakkeina.

Aikaisemman käytännön mukaisesti valiokunta esittää myös, että hallituksen
jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto oli 728 milj. euroa.
Konsernilla on 5900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, puh. 020 427 2000


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa