KCI KONECRANESIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 1999 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS  10.3.2005 klo 14.15       1

KCI KONECRANESIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 1999 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

KCI Konecranes Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvillä A-sarjan optioilla
on merkitty 600 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on optio-ohjelman
ehtojen mukaisesti 33,00 euroa kappaleelta. 1999 A-sarjan optioiden merkintäaika
alkoi 1.4.2002. Vuoden 1999 optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 11.3.1999
tekemään päätökseen. Optioiden ehdot ovat saatavilla KCI Konecranesin internet-
sivuilla osoitteessa: www.konecranes.com/investor.

Merkityt 600 uutta osaketta merkitään kaupparekisteriin arviolta 17.3.2005.
Merkintöjen seurauksena KCI Konecranesin osakepääoma nousee yhteensä 1.200
eurolla. KCI Konecranesin osakepääoma tulee arviolta 17.3.2005 olemaan 28.621.260
euroa ja osakkeiden lukumäärä nousee 14.310.630 kappaleeseen.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä
17.3.2005 lukien, ja ne haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
päälistalle yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. Kaupankäynti osakkeilla alkaa
arviolta 18.3.2005.

KCI Konecranes. Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranes on myös
maailman johtava raskaiden prosessinostureiden toimittaja sekä satamien ja
telakoiden erikoisnostureiden maailmanlaajuinen toimittaja. Vuonna 2004 konsernin
liikevaihto oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri
puolilla maailmaa.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki
Puh. 020 427 2040, fax 020 427 2099
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa