KCI KONECRANESIN VAADE INVENSYS/BAANIA V

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE        1
                  2.6.2003 klo 14.00

KCI KONECRANESIN VAADE INVENSYS/BAANIA VASTAAN KALIFORNIASSA
HYVÄKSYTTIIN

KCI Konecranesin vaatimus siirtää Invesysin ja Baanin Yhdysvaltain
Kalifornian piirituomioistuimessa sitä vastaan kohdistamat vaateet
välimiesmenettelyyn on hyväksytty.

KCI Konecranes ilmoitti pörssitiedotteessaan 29.10.2002, että
Baan/Invensys oli käynnistänyt oikeudenkäynnin KCI Konecranesia
vastaan Yhdysvaltain Kalifornian pohjoisen piirin tuomioistuimessa.
Kantajien käsityksen mukaan vahingot olivat vähintään 50 milj. USD:a
ja kantajat vaativat näiden lisäksi sakkoluonteisia vahingonkorvauksia
väitetystä sopimusrikkomuksesta sekä erinäisillä muilla väitetyillä
perusteilla. KCI Konecranes vaati, että kanne joko hylätään
kokonaisuudessaan tai yhdistetään Tukholmassa vireillä olevaan
välimiesmenettelyyn, koska kiista koskee samaa projektia, joka on jo
välimiesmenettelyssä Tukholmassa.

Yhdysvaltain Kalifornian piirioikeus hyväksyi KCI Konecranesin
vaatimuksen ja siirsi kaikki kiistan asiakohdat kantajien ja KCI
Konecranes Oyj:n sekä Konecranes, Inc:in välillä ratkaistavaksi
Tukholman kauppakamarin asettamassa välimiesoikeudessa.

Välimiesmenettely Baan Company N.V:tä vastaan jatkuu Tukholmassa.
Siinä KCI Konecranes vaatii Baanilta vahingonkorvausta vuonna 1998
epäonnistuneesta ohjelmistoprojektista. Baan on nostanut vastakanteen
KCI Konecranesia vastaan.

Tiedotusvälineissä olleiden tietojen mukaan Invensys aikoo myydä
Baanin. Mahdollisella myynnillä ei uskota olevan vaikutuksia
välimiesmenettelyyn.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Toimitusjohtaja Stig Gustavson
Puh. 020 427 2000

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa