KCI KONECRANESIN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE   10.12.2004 klo 12.30      1

KCI KONECRANESIN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

[pic][pic]KCI Konecranes Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2004 päätti yhtiön
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 15.12.2004
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 22.12.2004.

Ylimääräisen osingon vaikutus vuoden 2003 optio-ohjelmaan:

Yhtiön hallitus päätti alentaa KCI Konecranes Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman
osakkeiden merkintähintoja optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Uudet
merkintähinnat täsmäytyspäivästä 15.12.2004 lukien ovat:
- sarjan 2003A optiot 19,56 euroa (aikaisemmin 20,56 euroa)
- sarjan 2003B optiot 21,62 euroa (aikaisemmin 22,62 euroa)
- sarjan 2003C optiot 19,56 euroa (aikaisemmin 20,56 euroa)

Yhtiön hallitus voi kuitenkin nostaa 2003B- ja 2003C -sarjojen merkintähintoja
ennen kuin optio-oikeuksiin perustuva osakkeiden merkintäaika on alkanut.
Toukokuussa 2004 hallitus päätti jo 2003B-sarjan merkintähinnan nostamisesta.
Vuoden 2003 optio-ohjelman ehdot löytyvät sijoittajasivultamme osoitteesta:
www.kcigroup.com .

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. KCI Konecranesin toiminta
on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Kunnossapitopalvelut (50 % konsernin
kokonaisliikevaihdosta), Standardinostolaitteet (26 %) ja Erikoisnosturit (24 %).
Vuonna 2003 konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on 4300
työntekijää yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
SijoittajasuhdepäällikköLISÄTIETOJA
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa