KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE         1
                  29.12.2003 klo 13.30

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN OMISTUSOSUUS KCI KONECRANES
OYJ:SSÄ

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitamme
seuraavaa:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 29.12.2003 KCI
Konecranes Oyj:lle, että sen omistusosuus KCI Konecranesin osakkeista
ja äänioikeudesta on laskenut alle 5 %:n.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa 19.12.203 tehdyn
osakekaupan jälkeen yhteensä 711.400 osaketta, mikä edustaa 4,97 %:ia
KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänistä.

Vastaavassa ilmoituksessaan 6.11.2002 Ilmarinen ilmoitti, että sen
omistusosuus KCI Konecranesin osakkeista ja äänioikeudesta oli 5,04 %.

KCI Konecranesin osakepääoma on 28.617.260 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä on 14.308.630 osaketta. Jokaisella osakkeella on yksi
ääni.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon
Puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa