KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA-SAM

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS
1
                  16.6.2003 klo 9.30

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA-SAMMON OMISTUSOSUUS
KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan
ilmoitamme seuraavaa:

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoitti
13.6.2003 KCI Konecranes Oyj:lle, että sen omistusosuus
KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänimäärästä on
noussut yli 5 %:n.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo omistaa
13.6.2003 tehdyn osakekaupan jälkeen yhteensä 736.620 KCI
Konecranesin osaketta.

KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Yhtiön
osakepääoma on 28,617,260 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä on 14.308.630. Jokaisella osakkeella on
yksi ääni.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo omistaa nyt
KCI Konecranes Oyj:n osakkeita seuraavasti:


Kpl-määrä  Osuus osakepääomasta
       ja äänimäärästä
736.620   5,148 %


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 040 746 8381
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa