KESKINÄISEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

KCI KONECRANES OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS 1
   29.12.2005 klo 14.30

KESKINÄISEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN OMISTUS KCI KONECRANES OYJ:SSÄ

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitamme seuraavaa:

27.12.2005 kaupparekisteriin merkityn KCI Konecranes Oyj:n osakepääoman
korotuksen jälkeen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.12.2005,
että sen osuus KCI Konecranes Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5
prosenttia.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa nyt KCI Konecranes Oyj:n
osakkeita seuraavasti:

 Kpl-määrä   Osuus osakepääomasta ja 
        äänimäärästä       
 718.420    4,96 %          


KCI Konecranesilla on vain yksi osakesarja. Yhtiön osakepääoma on 28,972,060
euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on 14.486.030. Jokaisella osakkeella on yksi
ääni.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 020 427 2043

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa