• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • Konecranes ja Cargotec päivittävät suunnitellun sulautumisen tilannetta: Kilpailuoikeudelliset toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat, keskustelu kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu

Konecranes ja Cargotec päivittävät suunnitellun sulautumisen tilannetta: Kilpailuoikeudelliset toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat, keskustelu kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu

Report this content

KONECRANES OYJ SISÄPIIRITIETO 3.2.2022 klo 8.00

Konecranes ja Cargotec päivittävät suunnitellun sulautumisen tilannetta: Kilpailuoikeudelliset toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat, keskustelu kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu

Konecranes ja Cargotec ovat jatkaneet aikaisemmin ilmoitetusti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa näiden esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen tarvittavat hyväksynnät Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanemiseksi.  Käytävien keskustelujen perusteella toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat.

Konecranes ja Cargotec ovat esittäneet keskeisille kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin, joka sisältää Euroopan komissiolle annetun sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Kumpikin Yhtiö uskoo tarjotun toimenpidepaketin olevan riittävä ja toteuttamiskelpoinen. Lisäselvitykset ehdotetuista toimenpiteistä ja neuvottelut keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa kilpailuoikeudellisista huolenaiheista jatkuvat.

Konecranes ja Cargotec odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

KONECRANES OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

TÄRKEITÄ TIETOJA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä”, ”uskoa”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”ennakoida”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”heijastella”, ”tulla”, ”voi olla”, ”todennäköisesti”, ”pitäisi”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.
 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa