KONECRANES-KONSERNIN PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 23. MARRASKUUTA 2010

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  23. marraskuuta 2010 klo 8.30
KONECRANES-KONSERNIN PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 23. MARRASKUUTA 2010

Konecranes järjestää tänään 23. marraskuuta analyytikoille ja
institutionaalisille sijoittajille suunnatun pääomamarkkinapäivän (Capital
Markets Day) Hyvinkäällä. Tapahtuman teemana on perustan luominen kasvulle.
Konecranes-konsernin kasvustrategiat esitellään sekä konsernin että
liiketoiminta-alueiden osalta. Esitykset käsittelevät lisäksi konsernin
hankinta-, talous- ja tuotekehitystoimintoja. 

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo omassa esityksessään seuraavista
konsernin avainstrategioista: 

- Erottautuminen palvelu- ja teknologiainnovaation avulla
- Henkilöstön kehittäminen
- Maailmanlaajuinen läsnäolo
- Suorat ja epäsuorat jakelukanavat
- Maailmanlaajuinen, kysyntäohjautuva toimitusketju
- Reaaliaikainen informaatio

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi markkinatilannetta seuraavasti: 
“Neljännen vuosineljänneksen alku on ollut odotustemme mukainen. Asiakkaidemme
kapasiteettien käyttöasteet ovat aiempaa korkeammalla, mikä tukee
kunnossapitopalveluiden kysyntää. Asiakkaamme ovat vähitellen saamassa takaisin
luottamustaan lisätä myös uuslaiteinvestointejaan, mutta tämä näyttää olevan
kehittyneillä markkinoilla hidas prosessi.” 

“Olemme vahvistaneet päättäväisesti asemaamme kasvavilla kehittyvillä
markkinoilla. Olemme rakentaneet menestyksellä orgaanisesti Kiinan ja Intian
toiminnot. Tätä kehitystä seuranneet Sanman ja WMI Cranesin yritysostot
(jälkimmäinen on ehdollinen viranomaisten hyväksynnälle) laajentavat selkeästi
kohdemarkkinoitamme ja lisäävät kunnossapidon potentiaalia. Olemme kasvattaneet
yrityskaupoilla läsnäoloamme myös Afrikassa. Kaikki edellä mainitut asiat ovat
lisäksi tärkeitä hankinta- ja toimitusverkostomme kannalta”, Lundmark sanoo. 

Konecranes toistaa tavoitteensa saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali
yli syklin. Konsernin visiona on edelleen tavoitella 30 prosentin
maailmanlaajuista markkinaosuutta. Visiolle ei ole asetettu aikatavoitetta ja
se pohjautuu sekä orgaaniseen että yritysostojen kautta saavutettavaan kasvuun.
Yrityksen markkinaosuuden arvioidaan olleen vuonna 2009 noin 16 prosenttia
mukaan lukien uuslaitemarkkinat ja nosturihuollon avoimet markkinat.
Konsernilla ei ole numeerista tavoitetta pääomarakenteelleen, mutta
optimaalisen pitkän aikavälin nettovelkaantumisasteen (korollinen nettovelka /
oma pääoma) on arvioitu olevan 50-80 prosenttia. Kuitenkin lyhyellä aikavälillä
nettovelkaantumisaste voi myös olla tätä vaihteluväliä korkeampi tai
alhaisempi. 

Pääomamarkkinapäivän esitykset ja tallenteet löytyvät 23. marraskuuta
Konecranes-konsernin internet-sivuilta osoitteesta www.konecranes.com >
Investors > CMD 2010. 


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Analyytikot ja sijoittajat:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, 
puh. 020 427 2050

Lehdistö:
Mikael Wegmüller, johtaja, markkinointi ja viestintä, Konecranes Oyj, puh. 020
427 2008 


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671
miljoonaa euroa. Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja 545 huoltopistettä 43
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä
(osakkeen tunnus: KCR1V). 


JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet 
NASDAQ OMX Helsingin Pörssi 
www.konecranes.com

Tilaa