KONECRANES OYJ - ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Konecranes (Y-tunnus 0942718-2) on 8.3.2011 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n (USA Tax ID 32-0174421) omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosenttia. Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n omistus Konecranes Oyj:ssä oli 6 362 798 osaketta 7.3.2011, mikä vastaa 10,21 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 62 293 927 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.comKonecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546 miljoonaa euroa. Konsernilla on 10 000 työntekijää 578 kohteessa 46 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

 

Tilaa