KONECRANES OYJ - KONECRANES HAKEE 2009C-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

Konecranes Oyj hakee yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2009 optio-ohjelman 2009C-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.4.2014 alkaen.

2009C optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 750 000 kappaletta. Tällä hetkellä yhtiön noin 150 avainhenkilön hallussa on 638 500 optio-oikeutta 2009C. Konecranes Oyj:n hallussa on 111 500 optio-oikeutta 2009C.

Kukin 2009C optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Konecranes Oyj:n osakkeen 29,32 euron merkintähintaan. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2014 ja päättyy 30.4.2016.

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti, että optio-oikeuksien haltijoille annetaan osakemerkinnän yhteydessä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Kun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkittyjen osakkeiden luovutus merkitsijälle tapahtuu viimeistään seitsemäntenä merkintäikkunan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat, kun osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Yhtiö vastaa mahdollisista varainsiirtoveroseuraamuksista.

2009 optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optio-ohjelman 2009 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com > Sijoittajat > Osaketieto > Optio-ohjelmat.


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2013 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 100 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 800 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

 

Tilaa