KONECRANES OYJ - OSAKEMERKINNÄT KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA JA MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Konecranes Oyj:n optio-ohjelmien perusteella on merkitty yhteensä 5 210 osaketta. Osakkeita merkittiin seuraavasti:

 

Optio-oikeus Osakkeet Merkintähinta, EUR/osake
2009 A-sarja 5 210 10,60

 

Koko merkintähinta, 55 226,00 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Konecranes Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti merkinnöissä käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Merkityt osakkeet luovutetaan merkitsijöille 14.8.2013, jonka perusteella oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat. Osakemerkinnän ja omien osakkeiden luovutuksen jälkeen Konecranes Oyj:llä on hallussaan 5 466 512 omaa osakettaan.

Konecranes Oyj:n voimassa olevien optio-ohjelmien perusteella jaetut optiot oikeuttavat merkitsemään yhteensä 1 509 641 osaketta.

Konecranes Oyj:n Optio-ohjelman 2009 ehdot löytyvät konsernin sijoittajasivulta osoitteesta www.konecranes.com > Sijoittajat > Osaketieto > Optio-ohjelmat.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2012 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 170 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 900 työntekijää ja 626 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa