Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus


Konecranes on vastaanottanut 22.6.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Investment Management (UK) Limited:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 10 prosenttia. BlackRock, Inc omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta 11,85 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 21.6.2017.

Blackrock Inc.:n osuus:

   

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,77 % 1,07 % 11,85 % 78 921 906
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 10,64 % 1,11 % 11,75 %  

  
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
  

 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005870 - 8 506 477 - 10,77 %
A YHTEENSÄ - 8 506 477 - 10,77 %

  
B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet
   

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 213 914 0,27 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 634 039 0,80 %
B YHTEENSÄ       847 953 1,07 %

  
Lisätietoja:  

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
BlackRock Investment Management (UK) Limited 8,94 % 1,01 % 9,96 %

 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 17 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa